Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
  • заочної форми навчання

  • денної форми навчання

Хомик Христина Романівна

асистент кафедри обліку і аудиту

Сфера наукових інтересів

  • облік і аудит екологічних витрат, екологізація економіки, раціональне природокористування
  • застосування міжнародних стандартів у практиці обліку і аудиту

Навчальні дисципліни, які викладає

  • «Аудит», 
  • «Екологічний аудит», 
  • «Комп’ютерний аудит», 
  • «Судово-бухгалтерська експертиза»

Автор 30 наукових та науково-методичних праць, серед яких 1 колективна монографія (2014), 2 статті у міжнародних наукометричних базах даних, 7 статей у наукових фахових виданнях
Виконавець держбюджетної науково-дослідної теми №ДР0114U001907 «Розроблення методології обліку і аудиту екологічних витрат лісогосподарських підприємств» (2015)