КРУГЛИЙ СТІЛ ПРИСВЯЧЕНИЙ ПРОБЛЕМАМ ЯКОСТІ, ВИСОКОГО НАУКОВОГО РІВНЯ ТА ПЛАГІАТУ ПРИ НАПИСАННІ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

3 646ac6 V

 25 жовтня 2017 року відбувся круглий стіл за участю студентів та викладачів кафедри обліку і аудиту, присвячений проблемам якості, високого наукового рівня та плагіату при написанні кваліфікаційних магістерських робіт. 

Зустріч зі студентами – здобувачами вищої освіти ступеня «магістр» зі спеціальності «Облік і оподаткування» першого і другого року навчання провели: завідувач кафедри, д.е.н., професор Гарасим П.М., к.е.н., доцент Говда Г.А., к.е.н., доцент Мандрик В.О., к.е.н., доцент Огородник М.М.  

Професор Гарасим П.М. у своєму виступі закликав студентів відповідально поставитись до вибору теми роботи, орієнтуватись не лише на актуальні проблеми обліку, контролю і оподаткування, а й враховувати екологічні аспекти діяльності підприємств.

При обговоренні питань щодо проходження переддипломної практики та написанні магістерських робіт, доцент Мандрик В.О. провів презентацію їх основних етапів, акцентуючи увагу на можливих проблемних аспектах. Зокрема наголосив на необхідності опрацювання сучасних нормативних і літературних джерел, формуванні пропозицій покращення фінансово-господарської діяльності підприємств з урахуванням екологічної складової.

3 bff V

Про особливості роботи комп’ютерних програм з виявлення академічного плагіату в наукових працях здобувачів наукових ступенів розповіла доцент Говда Г. А. Оскільки кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» підлягають обов’язковій перевірці на академічний плагіат, то особливе зацікавлення серед студентів викликали питання сутності та різновидів плагіату, технічні можливості перевірки та шкала визначення унікальності роботи. Багато питань також виникало щодо бази даних для перевірки та можливостей отримання експертного висновку з подальшим допущенням до захисту роботи.

Цікавим і змістовним був виступ представників ПАТ «КРЕДОБАНК» про Програму працевлаштування студентів і випускників навчальних закладів, яка має на меті залучення на роботу талановитих, успішних і перспективних молодих фахівців. Зацікавлення серед студентів викликала пропозиція офіційного працевлаштування для студентів старших курсів на умовах неповної зайнятості, що дозволяє поряд з теоретичним навчанням здобувати практичний досвід роботи.

3 fe9 V

GREEN Blue Orange BACK TO TOP