НАУКОВИЙ СЕМІНАР

19 квітня 2018 р. було проведено науковий семінар на тему «Аналіз і прогнозування грошових потоків: методичні підходи у сучасних реаліях», який підготувала асист. Падюка М.В.

1 1

Розглянуто питання обмеженості інформаційної бази такого аналізу, що визначається стандартними формами фінансової звітності (Звіт про рух грошових коштів, Баланс (Звіт про фінансовий стан).

1 2

Огляд методик аналізу грошових потоків засвідчив, що їх переважна більшість заснована на аналізі вхідного, вихідного та чистого грошових потоків, а також на аналізі ефективності грошових потоків. Разом з цим, питанням збалансованості, синхронізації формування потоків, їх оптимізації не приділяється достатньо уваги. При чому останні якнайкраще можуть демонструвати поточний стан та можливості прогнозування грошових потоків на українських підприємствах.

Було наголошено, що аналіз ефективності грошових потоків не тільки забезпечує корисною інформацією щодо операцій підприємства та його фінансового стану, але він має і притаманні йому проблеми, які потребують обережності та розсудливості. Зокрема, відхилення чи похибки виникають в результаті здійснення діяльності у суміжних галузях, інфляції, сезонних факторів, навмисного «прикрашення» звітності, застосування різних методів бухгалтерського обліку та ін. Крім того для порівняння таких показників потрібна досконала база порівняння, що в більшості випадків не представляється можливим.

Ефективність управління грошовими потоками підприємства, перш за все, визначається якістю, повнотою, і що найголовніше, оперативністю аналітичної інформації, вимоги до яких стають щораз більшими.

Звичайно, такий аналіз вимагає застосування не простих методів та моделей, а ґрунтовних економіко-математичних, ефективність яких прогресивно зростає лише шляхом використання сучасних комп’ютерних технологій. За умови автоматизації аналітичних розрахунків виправдовує себе оперативний аналіз, як найбільш доцільний і економічно виправданий щодо всіх ділянок управління.

За умов обмежених фінансових ресурсів, спеціалізованого програмного забезпечення, українськими підприємствами для оперативного аналізу грошових коштів можна успішно використовувати MS Excel. Приклад застосування цього інструменту було наведено для аналізу фактичних та прогнозних грошових потоків, рівномірності формування і синхронізації вхідного, вихідного і чистого грошових потоків підприємства.

На завершення семінару відбулася цікава дискусія щодо переваг і недоліків звіту про рух грошових коштів складеного за прямим та непрямим методами, його ролі у інформаційній базі аналізу грошових потоків; застосування термінології – «аналіз грошових потоків», «аналіз грошових коштів» чи «аналіз CASH-FLOW»; та обрання типу тренду (з використанням MS Excel) для прогнозування грошових потоків.