ВИКЛАДАЦЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

11.05.2018 р. о 12.00 відбулось засідання підсекції кафедри обліку і аудиту у рамках 68-ої науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників, докторантів та аспірантів «Еколого-економічні проблеми сталого лісокористування і охорони довкілля». Було заслухано 15 доповідей, які стосувались наукових досліджень професорсько-викладацького складу, наукових працівників, докторантів та аспірантів кафедри обліку і аудиту.

2 68