Бондаренко Оксана Вікторівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

Сфера наукових інтересів

 • Інформаційні технології бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу господарської діяльності та біржових операцій
 • Організація обліку і аудиту діяльності страхових компаній
 • Організація в методика аудиту
 • Фінансова безпека підприємств

Навчальні дисципліни, які викладає

 • «Інформаційні системи  в обліку та аудиті»
 • «Організація і методика аудиту»
 • «Фінансова безпека підприємств»
 • «Страхування»«Екологічне страхування»

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, зокрема, наукових статей в Scopus, 5 монографій (2014-2015рр), 3 навчальних посібників, наукових статей та тез конференцій.

У 1994-2008рр.працювала на посаді Головний бухгалтер кількох підприємств у м. Львів та Львівської області.

Тема кандидатської дисертації «Облік і аудит діяльності страхових компаній: методика та організації».

 Виконавець науково-дослідних тем

0114U006193 Підвищення ефективності управління підприємствами різних організаційно-правових форм в умовах фінансово-економічної нестабільності

0113U007515 Теорія і практика управлінського і бухгалтерського обліку, аналізe, аудита діяльності суб’єктів господарювання

ДР 0114U001907 Розробка методології обліку і аудиту екологічних витрат лісогосподарських підприємств.

 • Грицак Оксана Степанівна Грицак Оксана Степанівна

  кандидат економічних наук, асистент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів удосконалення обліково-аналітичного забезпечення виконання зобов’язань організація внутрішнього аудиту операцій застави Навчальні дисципліни, які викладає «Теорія економічного аналізу» «Місцеві бюджети» «Інноваційний розвиток підприємства» «Організація обліку» Автор більше 70 наукових і науково-методичних праць, присвячених обліку, аудиту, контролю і аналізу господарської діяльності, з них 18 наукових статей у фахових виданнях, тези доповідей на конференціях та праці навчально-методичного характеру. Тема кандидатської дисертації: «Бухгалтерський облік та внутрішній аудит операцій застави» (2015)

  [Read more]

 • Падюка Марія Володимирівна Падюка Марія Володимирівна

  асистент кафедри обліку і аудиту        Сфера наукових інтересів актуальні проблеми обліку, оподаткування та звітності підприємств; методологія і практика аналізу господарської діяльності суб'єктів господарювання; сучасні аспекти фінансового аналізу суб’єктів господарювання та прийняття управлінських рішень за його результатами. Навчальні дисципліни, які викладає «Фінансовий аналіз» «Екологічна статистика» «Облік і звітність в оподаткуванні» «Податкова політика» «Організація обліку в галузях економіки» «Інформаційні системи і технології в обліку» «Фінансовий облік-1» «Фінансовий облік-2» «Гроші і кредит» «Фінанси» «Облік і аудит» «Бухгалтерський облік» «Облік у банках» «Управлінський облік» «Судово-бухгалтерська експертиза» «Економіка праці і соціально-трудові відносини» Автор більше 70 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі одного навчального посібника у співавторстві: «Організація обліку в галузях економіки» (2018)

  [Read more]

 • Шутка Світлана Євгенівна Шутка Світлана Євгенівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів Фундаментальні і прикладні наукові дослідження у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності та на підприємствах малого бізнесу Навчальні дисципліни, які викладає «Облік зовнішньоекономічної діяльності»  «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу» «Облік в бюджетних установах»  Автор більше 100 публікацій, у тому числі навчальні посібники, рекомендовані грифом МОН України: «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу» (2007), «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2012), «Фінансовий облік-1» (2013), «Облік і звітність в оподаткуванні» (2014), «Управлінський облік» (2016), «Фінансовий облік – 2» (2016),  «Облік на підприємствах малого бізнесу « (2018) та Фінансовий облік-2: [підручник] (2019), а також багатьох навчально-методичного розробок.

  [Read more]

 • Бондаренко Оксана Вікторівна Бондаренко Оксана Вікторівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів Інформаційні технології бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу господарської діяльності та біржових операцій Організація обліку і аудиту діяльності страхових компаній Організація в методика аудиту Фінансова безпека підприємств Навчальні дисципліни, які викладає «Інформаційні системи  в обліку та аудиті» «Організація і методика аудиту» «Фінансова безпека підприємств» «Страхування»«Екологічне страхування» Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, зокрема, наукових статей в Scopus, 5 монографій (2014-2015рр), 3 навчальних посібників, наукових статей та тез конференцій. У 1994-2008рр.працювала на посаді Головний бухгалтер кількох підприємств у м. Львів та Львівської області. Тема кандидатської дисертації «Облік і аудит діяльності страхових компаній: методика та організації».  Виконавець науково-дослідних тем 0114U006193 Підвищення ефективності управління підприємствами різних організаційно-правових форм в умовах фінансово-економічної нестабільності 0113U007515 Теорія і практика управлінського і бухгалтерського обліку, аналізe, аудита діяльності суб’єктів господарювання ДР 0114U001907 Розробка методології обліку і аудиту екологічних витрат лісогосподарських підприємств.

  [Read more]

 • Новак Уляна Павлівна Новак Уляна Павлівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів організація та методика аудиту та екологічного аудиту в сучасних економічних умовах галузеві особливості організації обліку і звітності на підприємствах України  Навчальні дисципліни, які викладає «Організація обліку в галузях економіки»,  «Основи обліку і аудиту на деревообробних підприємствах»,  «Судово-бухгалтерська експертиза», «Санаційний аудит» Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі: 6 монографій (2010, 2012, 2013, 2014), наукових статей та тез доповідей конференцій, навчально-методичних праць (серед яких навчальний посібник «Організація обліку в галузях економіки»,  конспекти лекцій з дисциплін «Основи обліку і аудиту на деревообробних підприємствах», «Судово-бухгалтерська експертиза», «Санаційний аудит»). Тема кандидатської дисертації: «Екологічний аудит в системі інвестиційного забезпечення деревообробних підприємств» (2009)

  [Read more]

 • Мандрик Василь Олегович Мандрик Василь Олегович

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів проблеми теорії та практики екологічно орієнтованої економіки на мікро- та макрорівнях удосконалення системи екологічного оподаткування в Україні сучасні тенденції та перспективи використання криптовалют Навчальні дисципліни, які викладає «Фінанси, гроші та кредит» «Еколого-економічний аналіз» «Економіка праці і соціально трудові відносини» «Фінанси підприємств» Автор 56 публікацій, з них 32 ‒ наукові, в тому числі 30 ‒ у фахових виданнях та 24 ‒ навчально-методичного характеру. Тема кандидатської дисертації: «Економічне регулювання рекультивації земель, порушуваних діяльністю підприємств вугільної промисловості» (2008)

  [Read more]

 • Клим Надія Михайлівна Клим Надія Михайлівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів Регіональна економіка: соціально-культурна сфера (територіальна організація та особливості розвитку); Формування механізму ефективного регулювання та управління економічною діяльністю підприємств на еколого-економічних засадах; Теорія і практика обліку, оподаткування, аналізу і контролю діяльності суб’єктів господарювання. Навчальні дисципліни, які викладає «Бухгалтерський облік» «Контроль і ревізія» «Облік і аудит» «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» «Організація і методика аудиту» Є автором більше 150 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі трьох навчальних посібників – «Економічний аналіз виробничої діяльності лісогосподарських і деревообробних підприємств (у співавторстві з грифом МОН України, 1999 р.), «Бухгалтерський облік» - (одноосібно, 2014 р.), «Організація обліку в галузях економіки» (у співавторстві, 2018 р.) та 8-ми колективних монографій (2013 – 2020 рр.). У 2017 р. здобула ступінь магістра за спеціальністю «Правознавство». Виконавець науково-дослідних тем:  «Схема (прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів на тривалу перспективу» - розвиток та розміщення соціальної сфери Львівської області (3.1.5.63.0100 U 000657) «Дослідження природно-ресурсного потенціалу і перспектив економічного та соціального розвитку України (регіональний розріз) ( 3.1.5.53.0199  U 003694) «Економічний механізм покращення фінансового стану раціонального використання лісових ресурсів на підприємствах лісопромислового комплексу» (ДБ 08.27-02-01, № держреєстрації 0101 U005132, обліковий № 0204 U003661 «Теорія і практика управлінського і бухгалтерського…

  [Read more]

 • Говда Галина Анатоліївна Говда Галина Анатоліївна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів облік та контроль витрат підприємства  облік і звітність за МСФЗ  особливості державного фінансового контролю на підприємствах грошові та кредитні відносини на різних рівнях економіки Навчальні дисципліни, які викладає «Гроші і кредит»  «Бухгалтерський облік» «Основи МСФЗ (міжнародні стандарти фінансової звітності)» «Державний фінансовий контроль» Автор більше 45 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 14 наукових статей у фахових виданнях, тези доповідей на конференціях та 19 праць навчально-методичного характеру. Тема кандидатської дисертації: «Облік і контроль в управлінні витратами основної діяльності підприємств» (2013)

  [Read more]

 • Воляник Галина Михайлівна Воляник Галина Михайлівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів перспективи розвитку фінансового обліку в умовах глобалізації економіки; інформаційні системи та технології у фінансовому обліку, аналізі та оподаткуванні; формування нової парадигми підготовки фахівців з обліку і оподаткування в умовах євроінтеграційних процесів України; методологія та удосконалення фінансового обліку, контролю, аналізу як науки та практичної діяльності; обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання. Навчальні дисципліни, які викладає «Фінансовий облік-1» «Фінансовий облік-2» «Облік у банках» «Аналіз господарської діяльності» «Облік і звітність підприємств за міжнародними стандартами» Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 8 навчальних посібників та одного підручника у співавторстві, 4 з них з грифом МОН України: «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2012), «Фінансовий облік-1» (2013), «Інформаційні системи и технології в обліку» (2014, 2016, 2018),«Облік і звітність в оподаткуванні» (2014),«Управлінський облік» (2016), «Фінансовий облік-2» (2016), «Організація обліку» (2018), «Облік на підприємствах малого бізнесу» (2018), «Фінансовий облік-2» (2019).

  [Read more]

 • Колінько Наталія Іванівна Колінько Наталія Іванівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів організація управлінського обліку витрат на підприємствах лісового сектору і суміжних галузей податкові регулятори економічної та екологічної безпеки суб’єктів господарювання проблеми підготовки фахівців з обліку і оподаткування в сучасних умовах Навчальні дисципліни, які викладає «Управлінський облік»  «Податкова політика»  «Облік і звітність в оподаткуванні» Автор більше 150 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 7 навчальних посібників, 4 з них у співавторстві з грифом МОН України: «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2012), «Фінансовий облік-1» (2013), «Облік і звітність в оподаткуванні» (2014), «Управлінський облік» (2016), Облік на підприємствах малого бізнесу»(2018), «Статистика» (2019)

  [Read more]

 • Гарасим Петро Миколайович Гарасим Петро Миколайович

  Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України за спеціальністю "Облік і аудит" У 1975 р. закінчив з відзнакою економічний факультет Львівського сільськогосподарського інституту (спеціальність – «Бухгалтерський облік у сільському господарстві»). В 1984 році захистив кандидатську, у 1996 році – докторську дисертацію на тему «Методологічні аспекти оцінки ефективності та відтворення основних фондів при реформуванні сільськогосподарських підприємств ( на матеріалах Західного регіону України)». У 2001 році присвоєно вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. Упродовж 1993-2003р. – декан економічного факультету, з 1998 до 2005 року – завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Львівського державного аграрного університету. З 2005 року до 2015 року – декан обліково-економічного факультету, професор кафедри обліку і аудиту Львівської державної фінансової академії, з 01.09.2015 року – професор кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2016 року обіймає посаду завідувача кафедри обліку і аудиту НЛТУ України. Здійснює керівництво науковою тематикою міжнародних проектів, підготовкою аспірантів і здобувачів, співпрацює з багатьма науковими закладами України та за її межами. Під його керівництвом підготовлено і захищено дванадцять кандидатських дисертацій. Приймає активну участь у науково-громадській роботі, є членом спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, постійно виступає з обліково-економічною тематикою, проводить активну роботу з виховання молоді. Основними…

  [Read more]

GREEN Blue Orange BACK TO TOP