кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту 

доктор філософії

Сфера наукових інтересів

  • галузеві особливості облікового процесу
  • методологічні основи формування звітності за міжнародними стандартами

Навчальні дисципліни, які викладає

  • «Звітність підприємств», 
  • «Судово-бухгалтерська експертиза», 
  • «Звітність підприємств (за міжнародними стандартами)»

Автор 70 публікацій, з них 40 — наукових, в тому числі 25 — у фахових виданнях та 15 навчально-методичного характеру (серед них конспекти лекцій з дисциплін: «Звітність підприємств», «Судово-бухгалтерська експертиза», «Звітність підприємств (за міжнародними стандартами)»)
Виконавець науково-дослідної теми №ДР0115U000018 «Фінансове забезпечення розвитку територіальних громад Карпатського регіону в умовах реформування місцевого самоврядування» (2014)
Нагороджена: Почесною грамотою Міністерства освіти (2006), Почесними грамотами НЛТУ України (2006, 2011, 2016), Почесною грамотою Львівської обласної держадміністрації (2016) за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність

GREEN Blue Orange BACK TO TOP