Міжнародне підвищення кваліфікації і академічна мобільність викладачів

Воляник ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

Воляник 2

Дистанційне Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних  працівників та працівників освітніх закладів «Хмарні сервіси для он-лайн навчання на прикладі платформи Zoom» (The  cloud storage service for the online studying on the example of the Zoom Platform). Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технічного парку   (Республіка Польща) та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (м. Київ, Україна) 28.09.2020 - 05.10.2020 р., Certificate about the international skills development  ES №  1378/2020, 05.10.2020, 45 год./1,5 кредита.

Воляник 4

Дистанційне Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних  працівників та працівників освітніх закладів «Інноваційні форми сучасної освіти на прикладі платформ Google Meet, Google Classroom» (Innovative forms of modern education on the example of Google Meet, Google Classroom Platforms). Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технічного парку   (Республіка Польща) та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (м. Київ, Україна) 28.06.2021 - 05.07.2021 р., Certificate about the international skills development  ESN №  6724/2021, 05.07.2021, 45 год./1,5 кредита.

Воляник 5

Дистанційне Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних  працівників та працівників освітніх закладів  International advanced training (Webinar) on the topic: «Academic integrity in the training for bachelors in the countries of the European Union and Ukraine» («Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів в країнах Європейського союзу та України»). Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технічного парку   (Республіка Польща) та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (м. Київ, Україна), 20.06.2022-27.06.2022 р. (Сертифікат № Es № 96482/2022 від 27.06.2022,  45 год./1,5 кредита).

Воляник 10 Training course «Interactive Content» in the frame of the international project «Joint teaching and learning for empowerment and resilience of Ukrainian Academia», Certificate of completion IC/ 23/18, 9 June 2023, 90 hours of participation (3 ECTS credits). Eberswalde, Germany. Lviv, Ukraine. Duration: March 22, 2023 – June 9, 2023.

ГОВДА ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА 

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

18.10 25.10.2021 міжн стаж Люблін page 0001

Сертифікат про дистанційне Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних  працівників та працівників освітніх закладів «Інноваційні форми сучасної освіти з використанням платформ Google Meet і Google Classroom» (Innovative forms of modern education with Google Meet and Google Classroom Platforms) у Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технічного парку (Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku) (Республіка Польща) та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (м. Київ, Україна), (жовтень 2021 р.);

photo 2023 04 10 19 01 19 Сертифікат про дистанційне Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів International advanced training (Webinar) on the topic: «Academic integrity in the training for bachelors in the countries of the European Union and Ukraine» («Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів в країнах Європейського союзу та України») Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технічного парку (Республіка Польща) та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (м. Київ, Україна) (червень 2022 р.).

ГРИЦАК ОКСАНА СТЕПАНІВНА 

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

 1. Міжнародне науково-педагогічне стажування в Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcy ŚW на тему «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» в обсязі 5 кредитів ECTS (150 годин) з 20.01.20 по 31.01.20 р.
 2. Тренінг за програмою міжнародної сертифікації бухгалтерів CAP/CIPA з Фінансового обліку, березень 2020р.
 3. Підвищення кваліфікації на курсах польської мови. Сертифікат про підтвердження володіння польською мовою на рівні В2 від КОЦПНМ «Білий орел» у Львові № 1021 від 02.10.2020р.
 4. Онлайн-курс за програмою CAP/CIPA (міжнародна сертифікація бухгалтера-практика) предмет: «Податки в Україні», лютий 2021р.
 5. Орієнтаційний тренінг учасника міжнародного проєкту від МОН України “Ціннісні орієнтири українського студентства” в рамках Еразмус + напряму ім.Жана Моне, який здійснюється Українською Асоціацією Викладачів та Дослідників Європейської інтеграції. Сертифікат ERASMUS+ 620395-EPP-1-2020—1-UA-EPPJMO-SUPPA.
 6. Учасниця круглого столу «Європейські цінності у дзеркалі наукових досліджень за проектами JEANN MONNET» в рамках проєкту «ЄС-Східне партнерство: майбутні шляхи активізації спільних ініціатив академічних та громадських спільнот в Україні» (620395-EPP-1-2020—1-UA-EPPJMO-SUPPA-EU_EaP) 25 листопада 2021р.

КОЛІНЬКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

Колінько 5

Дистанційне Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних  працівників та працівників освітніх закладів «Хмарні сервіси для он-лайн навчання на прикладі платформи Zoom» (The  cloud storage service for the online studying on the example of the Zoom Platform). Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технічного парку   (Республіка Польща) та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (м. Київ, Україна), 28.09.2020 - 05.10.2020 р., Certificate about the international skills development  ES №  1378/2020, 05.10.2020.

 

Дистанційне Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних  працівників та працівників освітніх закладів «Інноваційні форми сучасної освіти на прикладі платформ Google Meet, Google Classroom» (Innovative forms of modern education on the example of Google Meet, Google Classroom Platforms). Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технічного парку   (Республіка Польща) та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (м. Київ, Україна), 28.06.2021 - 05.07.2021 р., Certificate about the international skills development  ESN №  6724/2021, 05.07.20212070996 № 8.

Колінько 13

Дистанційне Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних  працівників та працівників освітніх закладів  International advanced training (Webinar) on the topic: «Academic integrity in the training for bachelors in the countries of the European Union and Ukraine» («Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів в країнах Європейського союзу та України»). Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технічного парку   (Республіка Польща) та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (м. Київ, Україна), 20.06.2022 - 27.06.2022 р. (Сертифікат № Es № 96564/2022 від 27/06/2022  тривалістю 45 год./1,5 кредита).

КЛИМ НАДІЯ МИХАЙЛІВНА

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

 1. Сертифікат міжнародного онлайн стажування «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі», Університет Collegium Civitas (м.Варшава, Польща) (09.11.2020-18.12.2020 р.);
 2. Сертифікат участі у міжнародному проекті ERASMUS+ у рамках проведення наукового дослідження “Ціннісні орієнтири українського студентства”, Українська асоціація Викладачів і дослідників Європейської інтеграції, (м.Київ, Україна), 2020 р.
 3. Сертифікат підвищення кваліфікації та участі в онлайн-форумі на тему «Освіта. Бізнес. Держава. Співробітництво заради добробуту», Комітет з питань IT в освіті, ВГО “Українська асоціація фахівців з інформаційних технологій, ”16 червня 2021
 4. Сертифікат підвищення кваліфікації USAR, ICCMIT, (м.Афіни, Греція), 20-24 вересня 2021 р..
 5. Сертифікат про участь у дистанційному Міжнародному підвищенні кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів «Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів в країнах Європейського союзу та України» та міжнародний розвиток навичок за дисциплінами «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством», «Організація і методика аудиту», Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технічного парку (м.Люблін, Республіка Польща ) та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» м.Київ,Україна), 20.06.2022-27.06.2022 р

 

МАНДРИК ВАСИЛЬ ОЛЕГОВИЧ

 кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

мандрик 2 Університет сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина), серія вебінарів на тему: «Advancing approaches and tools for e-educations to contribute to the stabilization of higher education in Ukraine», у рамках міжнародного проекту «Ukrainian German teach-ing network for the digital transformation of environmental education», що фінансується DAAD, 19.06, 21.06, 23.06.2023р., сертифікат від 23.06.2023р., 15 год. / 0,5 кредита.


НОВАК УЛЯНА ПАВЛІВНА 

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

4

Сертифікат міжнародної академічної мобільності за програмою Еразмус+ у м. Еберсвальде (травень 2019 р.);

3

Сертифікат міжнародної академічної мобільності за програмою Еразмус+ у м. Еберсвальде (липень 2022 р.);

2

Сертифікат міжнародної академічної мобільності за програмою Еразмус+ у м. Еберсвальде (грудень 2022 р.);

1

Сертифікат про підвищення кваліфікації “E-learning competences” у м. Еберсвальде (грудень 2022 р.).

федуник 11 Придніпровська державна академія будівництва та архітек-тури (м. Дніпро) за підтримки Університету гуманітарних та при-родничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Польща), Міжнарод-ний круглий стіл на тему: «Сучасні європейські тренди ведення обліку, подання звітності та оподаткування діяльності підпри-ємств», 12.05.2023р., сертифікат від 12.05.2023р.
Федуник 12 Університет сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина), серія вебінарів на тему: «Advancing approaches and tools for e-educations to contribute to the stabilization of higher education in Ukraine», у рамках міжнародного проекту «Ukrainian German teach-ing network for the digital transformation of environmental education», що фінансується DAAD, 19.06, 21.06, 23.06.2023р., сертифікат від 23.06.2023р., 15 год. / 0,5 кредита.

РУТИНСЬКИЙ МИХАЙЛО ЙОСИПОВИЧ 

кандидат географічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

6а

6б

Сертифікат про дистанційне Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа». Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems, (м. Рига, Латвійська Республіка), 13 лютого - 26 березня 2023 р., 180 академічних годин (6 кредитів ECTS). Сертифікат № С 202303110.

7

Сертифікат про дистанційне Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів «Ресурси для місцевого економічного розвитку: євроінтеграція, кооперація, залучення інвестицій». Організатори BermanGroup, CIVITTA та EasyBusiness за підтрими Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). 19 квітня - 17 травня 2023 року (4 кредити ECTS).

8

Сертифікат про дистанційне Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів “Цифрові інструменти GOOGLE для закладів вищої, фахової передвищої освіти” (04-18.10.2021), Академія цифрового розвитку, 30 академічних годин (1 кредит ECTS). Сертифікат № 11GW-025 від 19.10.2021.

9 Сертифікат про Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів «Вдосконалення викладацької майстерності» (1.10.2020 - 23.01.2021), Львівський національний університет імені Івана Франка, 180 академічних годин (6 кредитів ECTS). Сертифікат № 02070987/000095-21 від 25.01.2021
10

Сертифікат про Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів за спеціальністю 214 «Готельно-ресторанна справа»  «LEVEL UP разом з Reikartz» (18-31.10.2021). REIKARTZ HOTEL SCHOOL від Reikartz Hotel Group, 30 академічних годин (1 кредит ECTS). Сертифікат № TQOJAG-CE000172 від 31.10.2021.

11

Сертифікат про дистанційне Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів  «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science» (18-22.10.2020), Publ Science, 8 академічних годин (0,3 кредита ECTS). Сертифікат № АВ 1139 від 23.10.2020.

12

Сертифікат про Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів «Іnnovative educational technologies: Еuropean experience and its normative legal implementation in the preparation of experts with economics, tourism and public administration» (8-13 червня 2019 р.). Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidska, Polska (Вища школа туризму та екології, м. Суха Бескидська, Польща). Сертифікат № 05/NS/2019 від 12.06.2019р. (180 год., 6 кредитів ECTS).

13

Сертифікат про Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів за програмою «The Lane Kirkland Scholarship Program» упродовж 2008-2009 навчального року в Ягеллонському університеті, м. Краків, Польща.

14

Сертифікат про Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів за програмою «The Lane Kirkland Scholarship Program» упродовж 2008-2009 навчального року на кафедрі туризму Краківського економічного університету, м. Краків, Польща.

ШУТКА СВІТЛАНА ЄВГЕНІВНА

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

 

Шутка 2

Дистанційне Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних  працівників та працівників освітніх закладів «Хмарні сервіси для он-лайн навчання на прикладі платформи Zoom» (The  cloud storage service for the online studying on the example of the Zoom Platform). Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технічного парку   (Республіка Польща) та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (м. Київ, Україна), 28.09.2020 - 05.10.2020 р., Certificate about the international skills development ES № 1378/2020, 05.10.2020, тривалістю 45 год./1,5 кредита.

Шутка 4

Дистанційне Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів «Інноваційні форми сучасної освіти на прикладі платформ Google Meet, Google Classroom» (Innovative forms of modern education on the example of Google Meet, Google Classroom Platforms). Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технічного парку   (Республіка Польща) та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (м. Київ, Україна), 28.06.2021 - 05.07.2021 р., Certificate about the international skills development  ESN № 6724/2021, 05.07.2021, тривалістю 45 год./1,5 кредита.

Шутка 5

Дистанційне Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів International advanced training (Webinar) on the topic: «Academic integrity in the training for bachelors in the countries of the European Union and Ukraine» («Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів в країнах Європейського союзу та України»). Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технічного парку   (Республіка Польща) та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (м. Київ, Україна),06.2022 – 06.2022 р. (Сертифікат № Es № 96260/2022 від 27/06/2022 тривалістю 45 год./1,5 кредита) та Сертифікат № Es № 9654/2022 тривалістю 45 год./1,5 кредита).

 • Воляник Галина Михайлівна Воляник Галина Михайлівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Профіль Scopus volianyk@nltu.edu.ua Сфера наукових інтересів Формування новітньої парадигми підготовки здобувачів вищої освіти з обліку і оподаткування в умовах євроінтеграційних процесів України та воєнного стану. Проблеми та перспективи розвитку фінансового обліку в умовах цифрової економіки. Особливості облікового процесу та оподаткування діяльності суб’єктів ринку в умовах воєнного стану Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства у відповідності до Міжнародних та національних стандартів обліку. Особливості застосування Digital-маркетингу та Event-маркетингу на ринку освітніх послуг Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання. Навчальні дисципліни, які викладає «Фінансовий облік-1» «Фінансовий облік-2» «Облік у банках» «Аналіз господарської діяльності» «Облік і звітність підприємств за міжнародними стандартами»        Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 7 навчальних посібників та двох підручників, 4 з них з грифом МОН України: «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2012), «Фінансовий облік-1» (2013), «Інформаційні системи и технології в обліку» (2014, 2016, 2018),«Облік і звітність в оподаткуванні» (2014),«Управлінський облік» (2016), «Фінансовий облік-2» (2016), «Організація обліку» (2018), «Облік на підприємствах малого бізнесу» (2018), «Фінансовий облік-2» (2019), «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2021). Підвищення кваліфікації Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технічного парку   (Республіка Польща) та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (м. Київ, Україна), дистанційне Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних …

  [Read more]

 • Гарасим Петро Миколайович Гарасим Петро Миколайович

  Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України за спеціальністю "Облік і аудит" Профіль Google Scholar Профіль ORCID У 1975 р. закінчив з відзнакою економічний факультет Львівського сільськогосподарського інституту (спеціальність – «Бухгалтерський облік у сільському господарстві»). В 1984 році захистив кандидатську, у 1996 році – докторську дисертацію на тему «Методологічні аспекти оцінки ефективності та відтворення основних фондів при реформуванні сільськогосподарських підприємств ( на матеріалах Західного регіону України)». У 2001 році присвоєно вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. Упродовж 1993-2003р. – декан економічного факультету, з 1998 до 2005 року – завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Львівського державного аграрного університету. З 2005 року до 2015 року – декан обліково-економічного факультету, професор кафедри обліку і аудиту Львівської державної фінансової академії, з 01.09.2015 року – професор кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2016 року обіймає посаду завідувача кафедри обліку і аудиту НЛТУ України. Здійснює керівництво науковою тематикою міжнародних проектів, підготовкою аспірантів і здобувачів, співпрацює з багатьма науковими закладами України та за її межами. Під його керівництвом підготовлено і захищено дванадцять кандидатських дисертацій. Приймає активну участь у науково-громадській роботі, є членом спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, постійно виступає з обліково-економічною тематикою, проводить активну…

  [Read more]

 • Колінько Наталія Іванівна Колінько Наталія Іванівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Сфера наукових інтересів організація управлінського обліку витрат на підприємствах лісового сектору і суміжних галузей податкові регулятори економічної та екологічної безпеки суб’єктів господарювання проблеми підготовки фахівців з обліку і оподаткування в сучасних умовах Навчальні дисципліни, які викладає Управлінський облік, Облік і звітність в оподаткуванні, Звітність підприємств, Податкова політика, Стратегічний управлінський облік   Облік і звітність в оподаткуванні: [навчальний посібник] (гриф МОН України №1/11-14918 від 02.10.2013):/ / Н.І.Колінько, М.М.Огородник, Г.М. Воляник, С.Є. Шутка – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 453 с. Управлінський облік»: [навчальний посібник] (рекомендований Вченою радою НЛТУ України протокол № 5 від 21.05. 2015р.):/ Н.І. Колінько, Г.М. Воляник, С.Є. Шутка – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 378с.  Фінансовий облік – 2: [навчальний посібник] (рекомендовано вченою радою НЛТУ протокол № 9 від 27.10.2016 р.) / П.М. Гарасим, Г.М. Воляник, Н.І. Колінько, С.Є. Шутка. – Львів: ТзОВ «Ліга-Прес», 2016. –332 с. Облік на підприємствах малого бізнесу [навчальний посібник] / П.М. Гарасим, С.Є. Шутка, Г.М. Воляник, Н.І. Колінько – Львів: ТзОВ «Ліга-Прес», 2018. –370 с. Статистика [навчальний посібник] / П.М. Гарасим, Н.І. Колінько. – Львів: Львів :Сполом, 2019. – 220 с. Гарасим П.М., Шутка С.Є., Воляник Г.М., Колінько Н.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності:…

  [Read more]

 • Говда Галина Анатоліївна Говда Галина Анатоліївна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Сфера наукових інтересів Проблеми та перспективи розвитку системи державного фінансового контролю в Україні Особливості обліку та оподаткування суб’єктів господарювання в умовах воєнного стану Новітні методики визначення конкурентоспроможності суб’єктів ринку з урахуванням екологічної складової Особливості облікового процесу та звітності в умовах цифровізації економіки Грошові та фінансово-кредитні відносини між суб’єктами економічних відносин в умовах карантинних обмежень та воєнного стану Сфера застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в умовах розширення євроінтеграції України та обмежень воєнного стану. Навчальні дисципліни, які викладає Державний фінансовий контроль Електронна звітність Гроші і кредит Фінанси, гроші і кредит Основи міжнародних стандартів фінансової звітності (Основи МСФЗ) Бухгалтерський облік Основи обліку і податкової політики на підприємствах галузі (для студентів спеціальності «Деревообробні та меблеві технології») Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць з питань обліку, грошово-кредитних відносин, фінансового контролю. Підвищення кваліфікації 1) ТОВ «Академія цифрового розвитку» (м. Київ) , курс «Цифрові інструменти Google для освіти» (базовий рівень) (дистанційна форма навчання), 30.01.2023-12.02.2023 р. (загальний обсяг – 30 год / 1 кредит EСTS) Сертифікат №GDTfE-07-Б-06523 від 12.02.2023 р. 2) Міністерство освіти і науки України, державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової перед вищої освіти» (м. Київ), підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти…

  [Read more]

 • Клим Надія Михайлівна Клим Надія Михайлівна

  – кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Профіль Scopus klym.nadya@gmail.com  Сфера наукових інтересів: Регіональна економіка: соціально-культурна сфера (територіальна організація та особливості розвитку). Формування обліково-аналітичної системи та механізму ефективного управління економічною діяльністю суб’єктів господарювання на еколого-економічних засадах. Теорія і практика обліку і контролю діяльності суб’єктів господарювання в умовах діджиталізації. Стратегічне державне регулювання та економічна безпека в умовах військового стану. Особливості оподаткування та обліково-аудиторського забезпечення підприємств лісової галузі в умовах війни.  Навчальні дисципліни, які викладає: «Бухгалтерський облік» «Облік і аудит» «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» «Організація і методика аудиту». Авторка більше 180-ти фахових наукових та навчально-методичних праць, у тому числі трьох навчальних посібників – «Економічний аналіз виробничої діяльності лісогосподарських і деревообробних підприємств (у співавторстві з грифом МОН України, 1999 р.), «Бухгалтерський облік» - (одноосібно, 2014 р.), «Організація обліку в галузях економіки» (у співавторстві, 2018 р.), одного підручника «Бухгалтерський облік» (одноосібно, 2021 р.) та 9-ти колективних монографій (2013 – 2021 рр.), 5-ти публікацій у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection, має 5 авторських свідоцтв. У 2017 р. здобула ступінь магістра за спеціальністю «Правознавство».  Виконавець науково-дослідних тем: «Схема (прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів на тривалу…

  [Read more]

 • Мандрик Василь Олегович Мандрик Василь Олегович

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Сфера наукових інтересів проблеми теорії та практики екологічно орієнтованої економіки на мікро- та макрорівнях удосконалення системи екологічного оподаткування в Україні сучасні тенденції та перспективи використання крипто валют фінансова система, бюджетна система та фінансова політика держави, фінансові аспекти соціальної функції держави, фінансовий ринок і біржова діяльність, фіскальна політика та податкова система, фінанси суб’єктів господарювання, міжнародні фінансові системи. Навчальні дисципліни, які викладає «Фінанси» «Фінанси, гроші та кредит» «Еколого-економічний аналіз» «Економіка праці і соціально трудові відносини» «Фінанси підприємств» «Страхування» Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі наукових статей та тез доповідей конференцій.  Підвищення кваліфікації Національний лісотехнічний університет України, курси підвищення кваліфікації з організації та володіння технологіями дистанційного навчання на базі віртуального навчального середовища НЛТУ України, 28.09.2020 – 24.12.2020, Свідоцтво про підвищення кваліфікації 21 СПВ 02070996 № 9 від 25.01.2021 р. Львівський національний університет імені Івана Франка, тема стажування - «Сучасні проблеми розвитку економічного аналізу та фінансового обліку як інструментів ефективної діяльності», 19.10.2020 – 30.10.2020 р., довідка № 3351-У від 03.12.2020 р., 180 год./6 кред.

  [Read more]

 • Новак Уляна Павлівна Новак Уляна Павлівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту   Профіль Google Scholar Профіль ORCID   Сфера наукових інтересів організація та методика ведення бухгалтерського обліку за видами економічної діяльності; теорія аудиту і концептуальні основи розвитку аудиторської діяльності; особливості організації судово-бухгалтерської експертизи, як важливого виду фінансового контролю; еколого-економічні інструменти забезпечення сталого розвитку. Навчальні дисципліни, які викладає «Аудит» «Санаційний аудит» «Екологічний аудит» «Організація обліку у галузях економіки» «Облік на підприємствах сфери послуг» «Судово-бухгалтерська експертиза» Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі у співавторстві: 6 колективних монографій (2012, 2013, 2014, 2020), навчального посібника «Організація обліку в галузях економіки» (2018), наукових статей та тез доповідей конференцій.  Підвищення кваліфікації Університет сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина), Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів, 29.04.2019р. - 03.05.2019 р., сертифікат від 03.05.2019р., 1 кредит. Національний лісотехнічний університет України, курси підвищення кваліфікації з організації та володіння технологіями дистанційного навчання на базі віртуального навчального середовища НЛТУ України, 01.02.2021 р. - 20.04.2021 р., свідоцтво про підвищення кваліфікації 21 СПВ 02070996 № 79 від 31.05.2021 р., 180 годин / 6 кредитів. Наукові публікації – Publ.Science, цикл навчальних вебінарів з наукометрії «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science, лютий 2021 р., сертифікат №АА 1544 від 12.02.2021 р., 10 годин /…

  [Read more]

 • Шутка Світлана Євгенівна Шутка Світлана Євгенівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Профіль Scopus     Сфера наукових інтересів фундаментальні і прикладні наукові дослідження у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах глобалізаційних перетворень; стратегічні пріоритети розвитку малих підприємств в умовах модернізації економіки; бюджетний облік та облікове забезпечення управління економічними суб’єктами бюджетної сфери; методологія стратегічного аналізу; дослідження актуальних аспектів менеджменту підприємств в сучасних умовах господарювання; проблеми розвитку бухгалтерського обліку для забезпечення сталого розвитку економіки України. Навчальні дисципліни, які викладає «Облік зовнішньоекономічної діяльності» «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу» «Облік в бюджетних установах» «Стратегічний аналіз» «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за міжнародними та національними стандартами» Автор більше 150 публікацій, у тому числі , у тому числі: 7 навчальних посібників та 2 підручників, 4 з них з грифом МОН України: «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу» (2007), «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2012), «Фінансовий облік-1» (2013), «Облік і звітність в оподаткуванні» (2014), «Управлінський облік» (2016), «Фінансовий облік – 2» (2016), «Облік на підприємствах малого бізнесу» (2018) та Фінансовий облік-2: [підручник] (2019), «Облік зовнішньоекономічної діяльності»: [підручник] (2021), а також багатьох навчально-методичного розробок. Підвищення кваліфікації Львівський національний університет імені Івана Франка, тема стажування - “Сучасні проблеми розвитку бухгалтерського обліку і стратегічного…

  [Read more]

 • Грицак Оксана Степанівна Грицак Оксана Степанівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Профіль Scopus hrytsak@nltu.edu.ua Сфера наукових інтересів удосконалення обліково-аналітичного забезпечення виконання зобов’язань науково-практичні підходи щодо ведення фінансового обліку та аудиту облік та оподаткування в умовах цифрової економіки Навчальні дисципліни, які викладає «Теорія економічного аналізу» «Місцеві бюджети» «Інноваційний розвиток підприємства» «Організація обліку» «Інформаційні системи і технології в обліку» Автор більше 70 фахових наукових і навчально-методичних праць присвячених обліку, аудиту, контролю і аналізу господарської діяльності, з них 1-ї колективної монографії  (2022 р.), 3-х публікацій у наукових виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus, 20 наукових статей у фахових виданнях, має 5 авторських свідоцтв. Виконавець науково-дослідних тем: НДР «Теорія і практика управлінського і бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту діяльності суб’єктів господарювання» (ДР 0113 U007515) (2016-2018 рр.); НДР “Бухгалтерський облік у контексті перспектив удосконалення оподаткування підприємницької діяльності” (ДР 0118U000781), (договір №05/ 2471 від 15.01.2020 р.) Підвищення кваліфікації Курс «Міжнародні стандарти фінансової звітності» від Institute of Financial Accountants (Великобританія), «Diploma in International Financial Reporting Standards for Professionals» від 26.07.2016 № 7/2016/02668. Стажування на кафедрі Обліку і аналізу НУ «Львівська політехніка» Довідка № 666 від 05.01.2018 Курси підвищення кваліфікації за програмою «Технології дистанційного навчання на базі Віртуального навчального середовища НЛТУ України». Свідоцтво про підвищення…

  [Read more]

GREEN Blue Orange BACK TO TOP