Гарасим Петро Миколайович

доктор економічних наук, 
професор, 
академік Академії економічних наук України за спеціальністю "Облік і аудит"

Перші чотири шкільні роки навчався у Щеплотинській початковій школі, потім продовжив навчання у Завадівській восьмирічній школі, а в 1969 р. закінчив Немирівську середню школу Яворівського району Львівської області.

 Здобувши середню освіту, навчався у Львівському сільськогосподарському інституті, який закінчив у 1975 р. із відзнакою за спеціальністю «Бухгалтерський облік у сільському господарстві».

 Протягом 1975–1976 рр. Петро Миколайович працював заступником головного бухгалтера колгоспу ім. Мічуріна Бузького району Львівської області. З 1976 до 1977 р. обіймав посаду старшого економіста-контролера обласного управління сільського господарства Львівського облвиконкому, а з 1978 р. — асистента, старшого викладача, доцента кафедри статистики й аналізу Львівського державного аграрного університету.

 У 1984 р. захистив кандидатську, а в 1996 р. — докторську дисертацію «Методологічні аспекти оцінки, ефективності та відтворення основних фондів при реформуванні сільськогосподарських підприємств (на матеріалах Західного регіону України)». У 2001 році присвоєно вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. Упродовж 1993–2003 рр. Петро Гарасим був деканом економічного факультету, з 1998 до 2004 р. завідував кафедрою бухгалтерського обліку й аудиту Львівського державного аграрного університету, а з 2005 р. до 2014 р. обіймав посаду декана обліково-економічного факультету Львівської державної фінансової академії, з 2015 року – професор кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка та з 2016 р. обіймає посаду завідувача кафедри обліку і аудиту НЛТУ України.

 П. М. Гарасим — автор понад 400 науково-методичних публікацій, зокрема 15 навчальних посібників, 18 монографій, 195 наукових статей і тез конференцій різних рівнів. Основними напрямами його наукової діяльності є економічна ефективність використання виробничих ресурсів, удосконалення бухгалтерського і податкового обліку та фінансової звітності.

 Петро Миколайович здійснює керівництво науковою тематикою міжнародних проектів, підготовкою аспірантів і здобувачів, співпрацює з багатьма науковими закладами в Україні та за її межами. Під його керівництвом підготовлено і захищено дванадцять кандидатських дисертацій. Бере активну участь у науково-громадській роботі, є членом спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, постійно виступає з обліково-економічною тематикою, проводить активну роботу з виховання молоді.

За багаторічну плідну працю нагороджений почесними грамотами Міністерства фінансів України, Ради профспілок працівників фінансово-банківських установ Львівської області, Політехніки Лодзької (Польща) та Університету Яна Кохановського в Кельцах (Польща), обладміністрацій та інших відомств і установ. 

 

Список основних науково-методичних праць

Навчальні посібники:

 1. Облік в акціонерних товариствах різних галузей – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 380 с.
 2. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей – Тернопіль: Астон, 2000.–288 с. 
 3. Реформування майнових відносин на підприємствах АПК (Практичний посібник) – К.: Інститут аграрної економіки, 2001.–с.212-216. 
 4. Бухгалтерський облік за журнальною формою рахівництва (рекомендований Міністерством освіти і науки України) - Тернопіль: АСТОН, 2003. – 296 с. 
 5. Наскрізні блоки кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку (рекомендований Міністерством освіти і науки України) - Тернопіль: АСТОН, 2003. – 368 с. 
 6. Фінансовий, управлінський і податковий облік у господарських товариствах (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПОП, ПАП) (рекомендований Міністерством освіти і науки України) - Тернопіль: Економічна думка, 2003.–480 с. 
 7. Податковий облік і звітність на підприємствах (рекомендований Міністерством освіти і науки України) - К.: Професіонал, 2004, -448 с. 
 8. Первинний та аналітичний облік на підприємстві (рекомендований Міністерством освіти і науки України) - Тернопіль: Астон, 2005, -464 с. 
 9. Методологія та методика економічних досліджень (виконання та оформлення рефератів, курсових, дипломних і магістерських робіт, тез виступів, статей, дисертацій з економіки та бухгалтерського обліку:Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей (рекомендований Міністерством освіти і науки України) - Тернопіль: Астон, 2006, -414 с. 
 10. Система оподаткування та її інформаційно облікове забезпечення: навчальний посібник(рекомендований Міністерством освіти і науки України) - К.: Професіонал, 2006.-736с. 
 11. Курс управлінського обліку (рекомендований Міністерством освіти і науки України) - К.: Знання, 2007.-314 с.
 12. Курс фінансового обліку (рекомендований Міністерством освіти і науки України) - К.: Знання, 2007.-566 с. 
 13. Організація обліку і звітності - Навчальний посібник. - Львів: НВФ «Українські технології», 2012.-328с. 
 14. Фінансовий аналіз (рекомендований Міністерством освіти і науки України) - К.: Хай-Тек-Прес, 2013.-с.379. 
 15. Облікове забезпечення податкової звітності на підприємствах України (Навчальний посібник) - Тернопіль: ТНЕУ 2014. -272 с.
 16. Гарасим П.М., Воляник Г.М., Колінько Н.І., Шутка С.Є. Фінансовий облік-2: навч. посіб. Львів: Ліга-Прес, 2016. 332 с.
 17. Гарасим П.М., Воляник Г.М., Гарасим М.П. Організація обліку: навч. посіб. Львів: Ліга-Прес, 2018. 300  с.
 18. Гарасим П.М., Клим Н.М., Новак У.П., Падюка М.В. Організація обліку в галузях економіки: навч. посіб. Львів: Ліга-Прес, 2018. 410 с.
 19. Гарасим П.М., Шутка С.Є., Воляник Г.М., Колінько Н.І. Облік на підприємствах малого бізнесу: навч. посіб. Львів: Ліга-Прес, 2018. 370  с.
 20. Гарасим П.М., Воляник Г.М., Шутка С.Є. Фінансовий облік-2: підручник. Вид. 2-ге, доп. і перероб. Львів: Ліга-Прес, 2019. 352  с.
 21. Гарасим П.М., Колінько Н.І. Статистика: навч. посіб. Львів: Сполом, 2019. 221 с.
 22. Гарасим П.М., Шутка С.Є., Воляник Г.М., Колінько Н.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності: підручник. Львів: Галицька видавнича спілка, 2021. 444 с.
 23. Гарасим П., Колінько Н. Статистичні методи аналізу в управлінні:  навч. посіб. Львів: Галицька видавнича спілка, 2022. 216 с.

 Монографії:

 1. Основні виробничі фонди сільського господарства: ефективність, оновлення, оцінка - К.: Урожай. – 1995. – 192 с. 
 2. Ефективність відтворення та оцінка основних фондів сільського господарства Західного регіону України - Львів, ЛДСГІ, 1996. – 198 с. 
 3. Реструктуризація матеріально-технічної бази агропромислового комплексу - Київ, інститут аграрної економіки УААН, 1997.-296с. 
 4. Аграрна економіка: реформи та стабілізація кризи - Львів: Українські технології, 1998. –98 с. 
 5. Податковий і бухгалтерський облік на малому підприємстві - Тернопіль: Астон, 2000. –216 с. 
 6. Економіка зернопродуктового під комплексу АПК - Львів: Українські технології, 2000. –198 с. 
 7. Податковий облік і звітність на підприємствах (єдність і розходження з національними стандартами) - Львів: Українські технології, 2001. –267 с.
 8. Управлінський облік на підприємствах (методика ведення) - Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 270 с. 
 9. Ринкова трансформація економіки АПК: Колективна монографія у 4-х частинах (за ред. П.Т.Саблука, В.Я.Амбросова, Г.Є.Мазнєва) ч.4 Стабілізація доходів сільських товаровиробників - К: ІАЕ, 2002, 484с. 
 10. Економічний довідник аграрника (за ред. Ю.А.Лузана, П.Т. Саблука) - К: Преса України. 2003. –800 с.
 11. Агропромисловий комплекс України: Стан, тенденції та перспективи розвитку: “Якісний склад основних засобів за забезпечення ними сільськогосподарських підприємств” - Інформаційно-аналітичний збірник (випуск 6) за ред. П.Т. Саблука. Київ УАЕУААК, 2003, - 764 с. 
 12. Сільські домогосподарства: доходи і видатки - Львів НВФ “Українські технології”, 2004, -172 с. 
 13. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку за редакцією П.К. Канівського - К.: ННЦ І АЕ, 2005.-292 с. 
 14. Ринок земель сільськогосподарського призначення: перспективи розвитку - Львів, 2008.- 184с. 
 15. Регіональний м'ясопродуктивний підкопмлекс АПК - Львів, 2009.- 192с. 
 16. Організація бухгалтерського обліку і аналізу в сільськогосподарських виробничих кооперативах - Львів: НВФ “Українські технології”; – Львів, 2011.-220с. 
 17. Ринок фінансових інвестицій в Україні: формування та розвиток - Львів: СПОЛОМ, 2015. – 200 с. 
 18. Studenci w świecie bankowości elektronicznej (Monografija) - Lwów: Społom, 2015.- 142 s.
 19. Garasym P., Padiuka M. The role of accounting policies in today’s business environment in Ukraine under European integration process / Transformation of international economic relations: modern challenges, risk, opportunities and prospects: collective monography / Edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol., ISMA University. Riga “Landmark” SIA, 2017. Vol 3. P.168-177.
 20. Garasyim P., Zamojski J., Klym N. Harmonizowanie podatków pośrednich w krajach należących do Unii Europejskiej. Economic Development: Global Trends and National Peculiarities. Collective monograf. Poland “Publishing House “Baltija Publishing”, 2020. р.456-468.
 21. Garasyim P. Digitalization of accounting processes: drivers or barriers for economic entities. Digital economy trends: global challenges, strategy and technologies: Monograph. Galati, Romania, 2021. 222 p. (p. 118-130)

Статті в Scopus/Web of science

 1. Garasyim Petro, Bradul Alexander, Slobodyanyuk Nataliya, Volyanyk Halyna,Shutka Svitlana. Model of calculation management with enterprise contractors. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Volume 23, Special Issue 2, 2019. Рр. 1-6. (Scopus)
 2. Harasym Petro, Klym Nadia,Hrytsak  Oksana The taxation of subjects and objects of forestry enterprises in Ukraine: features, mechanisms and  outlook. Journal of Eastern European and Central Asian Research / Vol 6 No 2 (2019) - JEECAR Vol6 No2 published in November 2019. Р. 309-318. (Scopus)
 3. Garasyim Petro, Bondarenko Oksana, Karpenko Yevheniia, Klym Nadiia, Bondarchuk Lyudmyla. Strategic Management Accounting of Business Processes of the Service Sector Enterprises. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. 2020 Vol. 24 Iss. 2 (Scopus)
 4. Petro Garasyim, Oksana Bondarenko, Yevheniia Karpenko, Nadiia Klym, Lyudmyla Bondarchuk Strategic Management Accounting of Business Processes of the Service Sector Enterprises. https://www.abacademies.org/articles/Strategic-Management-Accounting-of-Business-Processes-1528-2635-24-2-527.pdf. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. 2020 Vol. 24 Iss. 2 (Scopus)
 5. Przybytniowski Jarosław Wenancjusz, Borkowski Stanisław, Grzebieniak Andrzej, Garasyim Petro, Dziekański Paweł, Ciesielska Anna. Social, Economic, and Financial Aspects of Modelling Sustainable Growth in the Irresponsible World during COVID-19 Pandemic Sustainability. 2022. Vol. 14. (Scopus)
 6. Jarosław Wenancjusz Przybytniowski, Stanisław Borkowski, Andrzej Pawlik, Petro Garasyim. The Risk of the COVID-19 Pandemic and Its Influence on the Business Insurance Market in the Medium- and Long-Term HorizonRisks. MDPI. 2022. Vol. 10(5). P.1-13. (Scopus)
 • Воляник Галина Михайлівна Воляник Галина Михайлівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Профіль Scopus volianyk@nltu.edu.ua Сфера наукових інтересів Формування новітньої парадигми підготовки здобувачів вищої освіти з обліку і оподаткування в умовах євроінтеграційних процесів України та воєнного стану. Проблеми та перспективи розвитку фінансового обліку в умовах цифрової економіки. Особливості облікового процесу та оподаткування діяльності суб’єктів ринку в умовах воєнного стану Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства у відповідності до Міжнародних та національних стандартів обліку. Особливості застосування Digital-маркетингу та Event-маркетингу на ринку освітніх послуг Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання. Навчальні дисципліни, які викладає «Фінансовий облік-1» «Фінансовий облік-2» «Облік у банках» «Аналіз господарської діяльності» «Облік і звітність підприємств за міжнародними стандартами»        Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 7 навчальних посібників та двох підручників, 4 з них з грифом МОН України: «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2012), «Фінансовий облік-1» (2013), «Інформаційні системи и технології в обліку» (2014, 2016, 2018),«Облік і звітність в оподаткуванні» (2014),«Управлінський облік» (2016), «Фінансовий облік-2» (2016), «Організація обліку» (2018), «Облік на підприємствах малого бізнесу» (2018), «Фінансовий облік-2» (2019), «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2021). Підвищення кваліфікації Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технічного парку   (Республіка Польща) та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (м. Київ, Україна), дистанційне Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних …

  [Read more]

 • Гарасим Петро Миколайович Гарасим Петро Миколайович

  Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України за спеціальністю "Облік і аудит" Профіль Google Scholar Профіль ORCID У 1975 р. закінчив з відзнакою економічний факультет Львівського сільськогосподарського інституту (спеціальність – «Бухгалтерський облік у сільському господарстві»). В 1984 році захистив кандидатську, у 1996 році – докторську дисертацію на тему «Методологічні аспекти оцінки ефективності та відтворення основних фондів при реформуванні сільськогосподарських підприємств ( на матеріалах Західного регіону України)». У 2001 році присвоєно вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. Упродовж 1993-2003р. – декан економічного факультету, з 1998 до 2005 року – завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Львівського державного аграрного університету. З 2005 року до 2015 року – декан обліково-економічного факультету, професор кафедри обліку і аудиту Львівської державної фінансової академії, з 01.09.2015 року – професор кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2016 року обіймає посаду завідувача кафедри обліку і аудиту НЛТУ України. Здійснює керівництво науковою тематикою міжнародних проектів, підготовкою аспірантів і здобувачів, співпрацює з багатьма науковими закладами України та за її межами. Під його керівництвом підготовлено і захищено дванадцять кандидатських дисертацій. Приймає активну участь у науково-громадській роботі, є членом спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, постійно виступає з обліково-економічною тематикою, проводить активну…

  [Read more]

 • Колінько Наталія Іванівна Колінько Наталія Іванівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Сфера наукових інтересів організація управлінського обліку витрат на підприємствах лісового сектору і суміжних галузей податкові регулятори економічної та екологічної безпеки суб’єктів господарювання проблеми підготовки фахівців з обліку і оподаткування в сучасних умовах Навчальні дисципліни, які викладає Управлінський облік, Облік і звітність в оподаткуванні, Звітність підприємств, Податкова політика, Стратегічний управлінський облік   Облік і звітність в оподаткуванні: [навчальний посібник] (гриф МОН України №1/11-14918 від 02.10.2013):/ / Н.І.Колінько, М.М.Огородник, Г.М. Воляник, С.Є. Шутка – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 453 с. Управлінський облік»: [навчальний посібник] (рекомендований Вченою радою НЛТУ України протокол № 5 від 21.05. 2015р.):/ Н.І. Колінько, Г.М. Воляник, С.Є. Шутка – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 378с.  Фінансовий облік – 2: [навчальний посібник] (рекомендовано вченою радою НЛТУ протокол № 9 від 27.10.2016 р.) / П.М. Гарасим, Г.М. Воляник, Н.І. Колінько, С.Є. Шутка. – Львів: ТзОВ «Ліга-Прес», 2016. –332 с. Облік на підприємствах малого бізнесу [навчальний посібник] / П.М. Гарасим, С.Є. Шутка, Г.М. Воляник, Н.І. Колінько – Львів: ТзОВ «Ліга-Прес», 2018. –370 с. Статистика [навчальний посібник] / П.М. Гарасим, Н.І. Колінько. – Львів: Львів :Сполом, 2019. – 220 с. Гарасим П.М., Шутка С.Є., Воляник Г.М., Колінько Н.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності:…

  [Read more]

 • Говда Галина Анатоліївна Говда Галина Анатоліївна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Сфера наукових інтересів Проблеми та перспективи розвитку системи державного фінансового контролю в Україні Особливості обліку та оподаткування суб’єктів господарювання в умовах воєнного стану Новітні методики визначення конкурентоспроможності суб’єктів ринку з урахуванням екологічної складової Особливості облікового процесу та звітності в умовах цифровізації економіки Грошові та фінансово-кредитні відносини між суб’єктами економічних відносин в умовах карантинних обмежень та воєнного стану Сфера застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в умовах розширення євроінтеграції України та обмежень воєнного стану. Навчальні дисципліни, які викладає Державний фінансовий контроль Електронна звітність Гроші і кредит Фінанси, гроші і кредит Основи міжнародних стандартів фінансової звітності (Основи МСФЗ) Бухгалтерський облік Основи обліку і податкової політики на підприємствах галузі (для студентів спеціальності «Деревообробні та меблеві технології») Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць з питань обліку, грошово-кредитних відносин, фінансового контролю. Підвищення кваліфікації 1) ТОВ «Академія цифрового розвитку» (м. Київ) , курс «Цифрові інструменти Google для освіти» (базовий рівень) (дистанційна форма навчання), 30.01.2023-12.02.2023 р. (загальний обсяг – 30 год / 1 кредит EСTS) Сертифікат №GDTfE-07-Б-06523 від 12.02.2023 р. 2) Міністерство освіти і науки України, державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової перед вищої освіти» (м. Київ), підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти…

  [Read more]

 • Клим Надія Михайлівна Клим Надія Михайлівна

  – кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Профіль Scopus klym.nadya@gmail.com  Сфера наукових інтересів: Регіональна економіка: соціально-культурна сфера (територіальна організація та особливості розвитку). Формування обліково-аналітичної системи та механізму ефективного управління економічною діяльністю суб’єктів господарювання на еколого-економічних засадах. Теорія і практика обліку і контролю діяльності суб’єктів господарювання в умовах діджиталізації. Стратегічне державне регулювання та економічна безпека в умовах військового стану. Особливості оподаткування та обліково-аудиторського забезпечення підприємств лісової галузі в умовах війни.  Навчальні дисципліни, які викладає: «Бухгалтерський облік» «Облік і аудит» «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» «Організація і методика аудиту». Авторка більше 180-ти фахових наукових та навчально-методичних праць, у тому числі трьох навчальних посібників – «Економічний аналіз виробничої діяльності лісогосподарських і деревообробних підприємств (у співавторстві з грифом МОН України, 1999 р.), «Бухгалтерський облік» - (одноосібно, 2014 р.), «Організація обліку в галузях економіки» (у співавторстві, 2018 р.), одного підручника «Бухгалтерський облік» (одноосібно, 2021 р.) та 9-ти колективних монографій (2013 – 2021 рр.), 5-ти публікацій у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection, має 5 авторських свідоцтв. У 2017 р. здобула ступінь магістра за спеціальністю «Правознавство».  Виконавець науково-дослідних тем: «Схема (прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів на тривалу…

  [Read more]

 • Мандрик Василь Олегович Мандрик Василь Олегович

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Сфера наукових інтересів проблеми теорії та практики екологічно орієнтованої економіки на мікро- та макрорівнях удосконалення системи екологічного оподаткування в Україні сучасні тенденції та перспективи використання крипто валют фінансова система, бюджетна система та фінансова політика держави, фінансові аспекти соціальної функції держави, фінансовий ринок і біржова діяльність, фіскальна політика та податкова система, фінанси суб’єктів господарювання, міжнародні фінансові системи. Навчальні дисципліни, які викладає «Фінанси» «Фінанси, гроші та кредит» «Еколого-економічний аналіз» «Економіка праці і соціально трудові відносини» «Фінанси підприємств» «Страхування» Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі наукових статей та тез доповідей конференцій.  Підвищення кваліфікації Національний лісотехнічний університет України, курси підвищення кваліфікації з організації та володіння технологіями дистанційного навчання на базі віртуального навчального середовища НЛТУ України, 28.09.2020 – 24.12.2020, Свідоцтво про підвищення кваліфікації 21 СПВ 02070996 № 9 від 25.01.2021 р. Львівський національний університет імені Івана Франка, тема стажування - «Сучасні проблеми розвитку економічного аналізу та фінансового обліку як інструментів ефективної діяльності», 19.10.2020 – 30.10.2020 р., довідка № 3351-У від 03.12.2020 р., 180 год./6 кред.

  [Read more]

 • Новак Уляна Павлівна Новак Уляна Павлівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту   Профіль Google Scholar Профіль ORCID   Сфера наукових інтересів організація та методика ведення бухгалтерського обліку за видами економічної діяльності; теорія аудиту і концептуальні основи розвитку аудиторської діяльності; особливості організації судово-бухгалтерської експертизи, як важливого виду фінансового контролю; еколого-економічні інструменти забезпечення сталого розвитку. Навчальні дисципліни, які викладає «Аудит» «Санаційний аудит» «Екологічний аудит» «Організація обліку у галузях економіки» «Облік на підприємствах сфери послуг» «Судово-бухгалтерська експертиза» Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі у співавторстві: 6 колективних монографій (2012, 2013, 2014, 2020), навчального посібника «Організація обліку в галузях економіки» (2018), наукових статей та тез доповідей конференцій.  Підвищення кваліфікації Університет сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина), Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів, 29.04.2019р. - 03.05.2019 р., сертифікат від 03.05.2019р., 1 кредит. Національний лісотехнічний університет України, курси підвищення кваліфікації з організації та володіння технологіями дистанційного навчання на базі віртуального навчального середовища НЛТУ України, 01.02.2021 р. - 20.04.2021 р., свідоцтво про підвищення кваліфікації 21 СПВ 02070996 № 79 від 31.05.2021 р., 180 годин / 6 кредитів. Наукові публікації – Publ.Science, цикл навчальних вебінарів з наукометрії «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science, лютий 2021 р., сертифікат №АА 1544 від 12.02.2021 р., 10 годин /…

  [Read more]

 • Шутка Світлана Євгенівна Шутка Світлана Євгенівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Профіль Scopus     Сфера наукових інтересів фундаментальні і прикладні наукові дослідження у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах глобалізаційних перетворень; стратегічні пріоритети розвитку малих підприємств в умовах модернізації економіки; бюджетний облік та облікове забезпечення управління економічними суб’єктами бюджетної сфери; методологія стратегічного аналізу; дослідження актуальних аспектів менеджменту підприємств в сучасних умовах господарювання; проблеми розвитку бухгалтерського обліку для забезпечення сталого розвитку економіки України. Навчальні дисципліни, які викладає «Облік зовнішньоекономічної діяльності» «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу» «Облік в бюджетних установах» «Стратегічний аналіз» «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за міжнародними та національними стандартами» Автор більше 150 публікацій, у тому числі , у тому числі: 7 навчальних посібників та 2 підручників, 4 з них з грифом МОН України: «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу» (2007), «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2012), «Фінансовий облік-1» (2013), «Облік і звітність в оподаткуванні» (2014), «Управлінський облік» (2016), «Фінансовий облік – 2» (2016), «Облік на підприємствах малого бізнесу» (2018) та Фінансовий облік-2: [підручник] (2019), «Облік зовнішньоекономічної діяльності»: [підручник] (2021), а також багатьох навчально-методичного розробок. Підвищення кваліфікації Львівський національний університет імені Івана Франка, тема стажування - “Сучасні проблеми розвитку бухгалтерського обліку і стратегічного…

  [Read more]

 • Грицак Оксана Степанівна Грицак Оксана Степанівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Профіль Scopus hrytsak@nltu.edu.ua Сфера наукових інтересів удосконалення обліково-аналітичного забезпечення виконання зобов’язань науково-практичні підходи щодо ведення фінансового обліку та аудиту облік та оподаткування в умовах цифрової економіки Навчальні дисципліни, які викладає «Теорія економічного аналізу» «Місцеві бюджети» «Інноваційний розвиток підприємства» «Організація обліку» «Інформаційні системи і технології в обліку» Автор більше 70 фахових наукових і навчально-методичних праць присвячених обліку, аудиту, контролю і аналізу господарської діяльності, з них 1-ї колективної монографії  (2022 р.), 3-х публікацій у наукових виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus, 20 наукових статей у фахових виданнях, має 5 авторських свідоцтв. Виконавець науково-дослідних тем: НДР «Теорія і практика управлінського і бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту діяльності суб’єктів господарювання» (ДР 0113 U007515) (2016-2018 рр.); НДР “Бухгалтерський облік у контексті перспектив удосконалення оподаткування підприємницької діяльності” (ДР 0118U000781), (договір №05/ 2471 від 15.01.2020 р.) Підвищення кваліфікації Курс «Міжнародні стандарти фінансової звітності» від Institute of Financial Accountants (Великобританія), «Diploma in International Financial Reporting Standards for Professionals» від 26.07.2016 № 7/2016/02668. Стажування на кафедрі Обліку і аналізу НУ «Львівська політехніка» Довідка № 666 від 05.01.2018 Курси підвищення кваліфікації за програмою «Технології дистанційного навчання на базі Віртуального навчального середовища НЛТУ України». Свідоцтво про підвищення…

  [Read more]

GREEN Blue Orange BACK TO TOP