Сертифікати участі викладачів кафедри у зарубіжних семінарах, вебінарах та конференціях

ГАРАСИМ ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту

гарасим 1

зображення гарасим 2

зображення гарасим 3

зображення гарасим 4

 

Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної конференції «Господарювання засобами організації» університет Яна Кохановського у м. Кельце (Республіка Польща), 24 жовтня 2018 р.

 

 

ВОЛЯНИК ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

Воляник 1

Сертифікат учасника IV Міжнародної науково-практичної конференції конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства». Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, 24-26 жовтня 2019 р.);

Воляник 2

Certificate of participation of the International advanced training (Webinar) on the topic «The  cloud storage service for the online studying on the example of the Zoom Platform», Certificate about the international skills development  ES №  1378/2020, 45 hours of participation (1,5 ECTS credits). (Lublin, Republic of Poland, 28.09.2020 - 05.10.2020 р.,);

Воляник 3

Certificate of participation the International science conference «Current issues of modern science and practice», 12 hours of participation (0,4 ECTS credits). (May 17-19, 2021. Rome, Italy;

Воляник 4

Certificate of participation of the International advanced training (Webinar) on the topic «Innovative forms of modern education on the example of Google Meet, Google Classroom Platforms», Certificate about the international skills development  ESN №  6724/2021, 45 hours of participation (1,5 ECTS credits). (Lublin, Republic of Poland, 28.06.2021 - 05.07.2021);

Воляник 5

Certificate of participation of the International advanced training (Webinar) on the topic «Academic integrity in the training for bachelors in the countries of the European Union and Ukraine», Certificate about the international skills development  ESN № 6724/2021, 45 hours of participation (1,5 ECTS credits). (Lublin, Republic of Poland, 20.06.2022-27.06.2022) ;

Воляник 6

Сертифікат учасника V Міжнародної науково-практичної конференції конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства». Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, 28-29 жовтня 2022 р.);

Воляник 7

Сертифікат учасника V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки, сільських територій України та країн v-4)» «Improvement of the financial and credit mechanism for ensuring innovative development of the agricultural sector of economy, rural territories of Ukraine and countries v-4)» (2 червня 2022, м. Дубляни);

Воляник 8

Certificate of participation the VI International Science Conference «Modern ways of solving the problems of science in the world», 12 hours of participation (0,4 ECTS credits). (February 13-15, 2023. Warsaw, Poland);

Volyanyk 9

Certificate of participation the III International Scientific and Theoretical Conference «Modernization of todays science: experience and trends». (February 24, 2023. Singapore, Republic of Singapore).

ГОВДА ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

18.10 25.10.2021 міжн стаж Люблін page 0001

Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технічного парку (Республіка Польща) та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (м. Київ, Україна), дистанційне Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів  International advanced training (Webinar) on the topic: «Academic integrity in the training for bachelors in the countries of the European Union and Ukraine» («Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів в країнах Європейського союзу та України»), 20.06.2022 – 27.06.2022 р. (загальний обсяг – 45 год./1,5 кредита)

Сертифікат № ES № 96340/2022 від 27.06.2022р. ).

photo 2023 04 10 19 01 19 Сертифікат про участь у вебінарі на тему «Academic integrity in the training for bachelors in the countries of the European Union and Ukraine» («Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів в країнах Європейського союзу та України») (червень 2022 р.)

unnamed 1

unnamed 2

Університет сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина), серія вебінарів на тему: «Advancing approaches and tools for e-educations to contribute to the stabilization of higher education in Ukraine», у рамках міжнародного проекту «Ukrainian German teaching network for the digital transformation of environmental education», що фінансується DAAD, 19.06, 21.06, 23.06.2023 р., 0,5 кредита.

Certificateofcompletion23.06.2023р.

unnamed

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (м. Дніпро) за підтримки Університету гуманітарних та природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Польща), Міжнародний круглий стіл на тему: «Сучасні європейські тренди ведення обліку, подання звітності та оподаткування діяльності підприємств», 12.05.2023р., (загальний обсяг – 8 год. / 0,2 кредита)

Certificate of  participation, 12.05.2023р.

ГРИЦАК ОКСАНА СТЕПАНІВНА

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

Грицак 1

Сертифікат про участь в міжнародній науково-практичній конференції Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки / ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (21 квітня 2017).

Грицак 2

Сертифікат про участь в міжнародній конференції «Science and education: trends and prospects: Collection of scientific arcies» – Ascona Pubiishing, New York, United States of America, 2018.

Грицак 3 0

Сертифікат про міжнародне науково-педагогічне стажування в Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcy ŚW на тему «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» в обсязі 5 кредитів ECTS (150 годин) з 20.01.20 по 31.01.20 р.

Грицак 4

Сертифікат про участь у тренінгу за програмою міжнародної сертифікації бухгалтерів CAP/CIPA з Фінансового обліку, березень 2020р.

 Грицак 5 Сертифікат про проходження онлайн-курсу за програмою CAP/CIPA (міжнародна сертифікація бухгалтера-практика) предмет: «Податки в Україні», лютий 2021р
Грицак 6

Сертифікат щодо участі у орієнтаційному тренінгу учасника міжнародного проєкту від МОН України “Ціннісні орієнтири українського студентства” в рамках Еразмус + напряму ім. Жана Моне, який здійснюється Українською Асоціацією Викладачів та Дослідників Європейської інтеграції. Сертифікат ERASMUS+ 620395-EPP-1-2020—1-UA-EPPJMO-SUPPA.

Грицак 7

Сертифікат щодо учасниці круглого столу «Європейські цінності у дзеркалі наукових досліджень за проектами JEANN MONNET» в рамках проєкту «ЄС-Східне партнерство: майбутні шляхи активізації спільних ініціатив академічних та громадських спільнот в Україні» (620395-EPP-1-2020—1-UA-EPPJMO-SUPPA-EU_EaP) 25 листопада 2021р.

КЛИМ НАДІЯ МИХАЙЛІВНА 

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

Кlym 1

Сертифікат учасниці IV Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства», НУ «Львівська політехніка», 24-26 жовтня 2019 р.

Кlym 2

Сертифікат участі у міжнародній науково-практичній конференції «Наука і освіта: тенденції та перспективи», Нью-Йорк, США, 23 лютого 2018 року.

 Кlym 3

Сертифікат участі у 17-й Міжнародній конференції «Фінансовий ринок- інститути та інструменти», організований університетом Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща), НУ «Львівська політехніка» (Україна), Університетом Йоганна Кеплера в Лінці (Австрія) та Академією економічних досліджень у Молдові, м.Львів, 3-6 червня 2018 р.

 Кlym 35

Сертифікат участі у презентації та написанні колективної монографії «Економічний розвиток: світові тенденції та національні особливості» з доповіддю «Гармонізація непрямих податків у країнах європейського союзу», Університет Яна Кохановського , м.Кельце, Польща, 2020 р.

 Кlym 5

Сертифікат участі у міжнародній науково-практичний конференції «Виклики та перспективи розвитку міжнародного бізнесу та та вищої освіти», НЛТУ України, м.Львів, 28-29 жовтня 2021 р.

 Кlym 6

Сертифікат про участь у Круглому столі «Європейські цінності у дзеркалі наукових досліджень за проектами Jean Monnet в рамках проекту «ЄС Східне Партнерство: майбутні шляхи активізації спільних ініціатив академічних та громадських спільнот в Україні», Українська асоціація Викладачів і дослідників Європейської інтеграції, Запорізький національний університет, 25.11.2021 р.,

 Кlym 7

Сертифікат про участь у Міжнародній конференції за програмою підвищення кваліфікації за темою «Business transformation for susranable future: research, digitalization and innovation”,Тернопільський національний  технічний університет ім.Івана Пулюя та Академія соціального управління, (м.Тернопіль, Україна), 28-29 жовтня 2021

 Кlym 8

Сертифікат про участь у на 7 Міжнародній конференції з Управління комунікаціями та інформаційні технології (ICCMIT '21) та презентація статті за темою: «Економічне зростання регіонів України в умовах непропорційного регіонального розвитку», Афіни, Греція, 20-24 вересня 2021 р

 Кlym 9

Сертифікат про участь у Міжнародній конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» (м. Львів, 28-29 жовтня 2022 р.)

 Klym 10

Сертифікат про участь у вебінарі від Clarivate «Робота у новій Web of Science Core Collection» 01 грудня 2020 р.

сертифікат скопус новий page 0001 Сертифікат про участь у вейбінарі «Профіль автора у Scopus» 13.10.2020 р. від BrightTALK
Collegium page 0001 Сертифікат міжнародного онлайн стажування «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі», Університет Collegium Civitas (м.Варшава, Польща) (09.11.2020-18.12.2020 р.);
УЧАСНИКА МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ ERASMUS page 0001 Сертифікат участі у міжнародному проекті ERASMUS+ наукового дослідження “Ціннісні орієнтири українського студентства”, Українська асоціація Викладачів і дослідників Європейської інтеграції, (м.Київ, Україна), 2020 р.
2022 Сертифікат про участь у дистанційному Міжнародному підвищенні кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів «Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів в країнах Європейського союзу та України», Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технічного парку (м.Люблін, Республіка Польща ) та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» м.Київ,Україна), 20.06.2022-27.06.2022 р
клим 11 Підвищення кваліфікації на Всеукраїнській міжгалузевій науково-практичній онлайн-конференції “Україна на шляху відновлення: завдання науки і освіти в європеїзації держави”. 17-19 травня 2023 р. .(30 год- 1 кредит ЄКТС сертифікат № УЄ-0523/175)
клим 12 Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО на тему: Неформальна освіта при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (Phd) в країнах Європейського Союзу та Україні”,організаторами є Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технічного парку і IESF “Міжнародна фундація науковців і освітян” , м.Люблін, Польща 8-15 травня 2023 р.45 годин (1,5 кредита EСTS), включаючи 12 год лекцій, 20 год практичних, 13 - самостійна робота з дисциплін “Бухгалтерський облік в управлінні підприємством” та “Організація і методика аудиту” (сертифікат ES №13763 від 15.05.23 р

КОЛІНЬКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

Колінько 1

Certificate of participation the ІІ Internetional scientific conference Economy and Society: a Modern Vectors of Development, Part I  – Leipzig, Germany: Baltija Publishing, 27 April, 2018;

 

Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної конференції (30 березня 2019р.) ГО «Львівська економічна фундація».- Львів: ЛЕФ, 2019;

 

Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної конференції «Стабільність національної економіки: проблеми та шляхи забезпечення» (25 травня 2019 р.) Наукова економічна організація "Перспектива". Дніпро, 2019;

 

Сертифікат учасника V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та менеджменту»  (16 лютого 2019 р) Запоріжжя, 2019;

Колінько 5

Certificate of participation of the International advanced training (Webinar) on the topic «The  cloud storage service for the online studying on the example of the Zoom Platform», Certificate about the international skills development  ES №  1378/2020, 45 hours of participation (1,5 ECTS credits). (Lublin, Republic of Poland, 28.09.2020 - 05.10.2020 р.,);

Колінько 6

Certificate of participation the XIII International Science Conference «Tasks and problems of science and practice», May 10 – 12, 2021, Berlin, Germany;

Колінько 7

Certificate of participation the XIV International Science Conference «Current issues of modern science and practice», May 17 – 19, 2021, Rome, Italy. С.57-60;

 

Сертифікат учасника ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-22 жовтня 2021 р.) / За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. Львів, 2021;

 Колінько 9

Certificate of participation of the International advanced training (Webinar) on the topic «Innovative forms of modern education on the example of Google Meet, Google Classroom Platforms», Certificate about the international skills development  ESN №  6724/2021, 45 hours of participation (1,5 ECTS credits). (Lublin, Republic of Poland, 28.06.2021 - 05.07.2021);

 

Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної конференції (02 червня 2022 р.). Дніпро. Університет митної справи та фінансів;

Колінько 11 Certificate of participation the III International Scientific and Theoretical Conference, December 2, 2022. Helsinki, Republic of Finland: European Scientific Platform., 2022;
Колінько 12

Certificate of participation the Theoretical Conference, February 24, 2023. Singapore, Republic of Singapore: European  Scientific Platform;

Колінько 13

Certificate of participation of the International advanced training (Webinar) on the topic «Academic integrity in the training for bachelors in the countries of the European Union and Ukraine», Certificate about the international skills development  ESN № 6724/2021, 45 hours of participation (1,5 ECTS credits). (Lublin, Republic of Poland, 20.06.2022-27.06.2022).

МАНДРИК ВАСИЛЬ ОЛЕГОВИЧ

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

 сертифікат мандрик 1

Сертифікат про участь у Міжнародній конференції «Реформування економіки у контексті міжнародного співробітництва механізми та стратегії» (м. Запоріжжя, 10-11 березня 2023 р.).

 

мандрик 2

1 зворотня сторінка для усіх

Сеrtificate of completion Advancing approaches and tools for e-educations to contribute to the stabilization of higher education in Ukraine within the project Ukrainian-German teaching network for digital transformation of environmental education funded by German Academic Exchange Service (DAAD), 19.06, 21.06, 23.06, 23.

НОВАК УЛЯНА ПАВЛІВНА

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

2018 04 18 Сертифікат учасника конф Новак Сертифікат про участь у Міжнародній конференції «Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці» (м. Ужгород, 18-19 квітня 2018 р.);
2020 10 03 Сертифікат учасника конф Новак

Сертифікат про участь у Міжнародній конференції «Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки» (Луцьк, 3 жовтня 2020р.);

2021 12 13 Сертифікат учасника конф Новак

Сертифікат про участь у Міжнародній конференції «Perspective of science and practice» (Амстердам, Нідерланди, 13-15 грудня 2021 р.);

2022 06 28 Сертифікат учасника конф Новак

Сертифікат про участь у Міжнародній конференції «Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them» (Афіни, Греція, 28-30 червня 2022 р.);

2022 10 28 Сертифікат учасника конф Новак

Сертифікат про участь у Міжнародній конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» (м. Львів, 28-29 жовтня 2022 р.);

2022 11 25 Сертифікат учасника конф Новак Гавелей

Сертифікат про участь у Міжнародній конференції «Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» (Чернігів, 25 листопада 2022 р.);

2023 03 11 Сертифікат учасника конф Новак

Сертифікат про участь у Міжнародній конференції «Реформування економіки в контексті міжнародного співробітництва: механізми та стратегії (Запоріжжя, 10-11 березня 2023 р.)

2023 04 28 Сертифікат учасника конф Новак Сертифікат про участь у ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Синергетичні драйвери розвитку обліку, податкового аудиту та бізнес-аналітики» (Ірпінь, 28 квітня 2023 р.);
photo 2024 02 25 20 21 57 Сертифікат про участь у Міжнародному круглому столі «Сучасні європейські тренди ведення обліку, подання звітності та оподаткування діяльності підприємств» (12.05.2023р.), організований Придніпровською державною академією будівництва та архітектури (м. Дніпро) за підтримки Університету гуманітарних та природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Польща);
photo 2024 02 25 20 22 09 Certificate awarded for attending webinar series «Advancing approaches and tools for e-educations to contribute to the stabilization of higher education in Ukraine» within the project «Ukrainian German teaching network for the digital transformation of environmental education», funded by DAAD, 19.06.2023, 21.06.2023, 23.06.2023;
photo 2024 02 25 20 22 14 Certificate awarded for attending webinar «Examples of the implementation of approaches and tools of electronic education to promote the stabilization of higher education in Ukraine» within the project «Ukrainian German teaching network for the digital transformation of environmental education», funded by DAAD, 21.12.2023;

 РУТИНСЬКИЙ МИХАЙЛО ЙОСИПОВИЧ 

кандидат географічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту    

1  

Сертифікат учасника IV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності». ЛДУФК ім. Івана Боберського (м. Львів, 12.10.2023 р.);

2 Сертифікат учасника VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Туризм і гостинність: вчора, сьогодні, завтра». Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (Черкаси, 18.05.2023 р.);
3 Сертифікат учасника III Всеукр. науково-практичної конференції з міжнар. участю «Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика». ЛДУФК ім. Івана Боберського (м. Львів, 18.05.2023 р.);
4 Сертифікат учасника I Міжнародного науково-практичного форуму «Індустрія гостинності: стан, тенденції розвитку та перспективи галузі в умовах війни». Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, 19‒21 квітня 2023 р.);
5 Сертифікат учасника XXXVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Warsztaty z Geografii Turyzmu». Uniwersytet Łódzki, Polska, 24-24 września 2022);

ШУТКА СВІТЛАНА ЄВГЕНІВНА

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

Шутка 1

Сертифікат учасника IV Міжнародної науково-практичної конференції конференції «Обліково-аналітичне забезпеченШутка_-1.jpgня системи менеджменту підприємства». Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, 24-26 жовтня 2019 р.);

Шутка 2

Certificate of participation of the International advanced training (Webinar) on the topic «The  cloud storage service for the online studying on the example of the Zoom Platform», Certificate about the international skills development  ES №  1382/2020, 45 hours of participation (1,5 ECTS credits). (Lublin, Republic of Poland, 28.09.2020 - 05.10.2020 р.,);

Шутка 3

Certificate of participation the International Science Conference «Tasks and problems of science and practice», 12 hours of participation (0,4 ECTS credits). (May 10-12, 2021. Berlin, Germany;

Шутка 4

Certificate of participation of the International advanced training (Webinar) on the topic «Innovative forms of modern education on the example of Google Meet, Google Classroom Platforms», Certificate about the international skills development  ESN № 6673/2021, 45 hours of participation (1,5 ECTS credits). (Lublin, Republic of Poland, 28.06.2021 - 05.07.2021);

Шутка 5

Certificate of participation of the International advanced training (Webinar) on the topic «Academic integrity in the training for bachelors in the countries of the European Union and Ukraine», Certificate about the international skills development  ESN № 9654/2021, 45 hours of participation (1,5 ECTS credits). (Lublin, Republic of Poland, 20.06.2022-27.06.2022);

Шутка 6

Сертифікат учасника V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки, сільських територій України та країн v-4)» «Improvement of the financial and credit mechanism for ensuring innovative development of the agricultural sector of economy, rural territories of Ukraine and countries v-4)» (2 червня 2022, м. Дубляни);

Шутка 7

Сертифікат учасника XXIII Міжнародного науково-практичного форуму «Теорія та практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій». Львівський національний університет природокористування» (м. Дубляни, 4-6 жовтня 2022 р.).

 

 • Воляник Галина Михайлівна Воляник Галина Михайлівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Профіль Scopus volianyk@nltu.edu.ua Сфера наукових інтересів Формування новітньої парадигми підготовки здобувачів вищої освіти з обліку і оподаткування в умовах євроінтеграційних процесів України та воєнного стану. Проблеми та перспективи розвитку фінансового обліку в умовах цифрової економіки. Особливості облікового процесу та оподаткування діяльності суб’єктів ринку в умовах воєнного стану Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства у відповідності до Міжнародних та національних стандартів обліку. Особливості застосування Digital-маркетингу та Event-маркетингу на ринку освітніх послуг Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання. Навчальні дисципліни, які викладає «Фінансовий облік-1» «Фінансовий облік-2» «Облік у банках» «Аналіз господарської діяльності» «Облік і звітність підприємств за міжнародними стандартами»        Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 7 навчальних посібників та двох підручників, 4 з них з грифом МОН України: «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2012), «Фінансовий облік-1» (2013), «Інформаційні системи и технології в обліку» (2014, 2016, 2018),«Облік і звітність в оподаткуванні» (2014),«Управлінський облік» (2016), «Фінансовий облік-2» (2016), «Організація обліку» (2018), «Облік на підприємствах малого бізнесу» (2018), «Фінансовий облік-2» (2019), «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2021). Підвищення кваліфікації Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технічного парку   (Республіка Польща) та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (м. Київ, Україна), дистанційне Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних …

  [Read more]

 • Гарасим Петро Миколайович Гарасим Петро Миколайович

  Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України за спеціальністю "Облік і аудит" Профіль Google Scholar Профіль ORCID У 1975 р. закінчив з відзнакою економічний факультет Львівського сільськогосподарського інституту (спеціальність – «Бухгалтерський облік у сільському господарстві»). В 1984 році захистив кандидатську, у 1996 році – докторську дисертацію на тему «Методологічні аспекти оцінки ефективності та відтворення основних фондів при реформуванні сільськогосподарських підприємств ( на матеріалах Західного регіону України)». У 2001 році присвоєно вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. Упродовж 1993-2003р. – декан економічного факультету, з 1998 до 2005 року – завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Львівського державного аграрного університету. З 2005 року до 2015 року – декан обліково-економічного факультету, професор кафедри обліку і аудиту Львівської державної фінансової академії, з 01.09.2015 року – професор кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2016 року обіймає посаду завідувача кафедри обліку і аудиту НЛТУ України. Здійснює керівництво науковою тематикою міжнародних проектів, підготовкою аспірантів і здобувачів, співпрацює з багатьма науковими закладами України та за її межами. Під його керівництвом підготовлено і захищено дванадцять кандидатських дисертацій. Приймає активну участь у науково-громадській роботі, є членом спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, постійно виступає з обліково-економічною тематикою, проводить активну…

  [Read more]

 • Колінько Наталія Іванівна Колінько Наталія Іванівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Сфера наукових інтересів організація управлінського обліку витрат на підприємствах лісового сектору і суміжних галузей податкові регулятори економічної та екологічної безпеки суб’єктів господарювання проблеми підготовки фахівців з обліку і оподаткування в сучасних умовах Навчальні дисципліни, які викладає Управлінський облік, Облік і звітність в оподаткуванні, Звітність підприємств, Податкова політика, Стратегічний управлінський облік   Облік і звітність в оподаткуванні: [навчальний посібник] (гриф МОН України №1/11-14918 від 02.10.2013):/ / Н.І.Колінько, М.М.Огородник, Г.М. Воляник, С.Є. Шутка – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 453 с. Управлінський облік»: [навчальний посібник] (рекомендований Вченою радою НЛТУ України протокол № 5 від 21.05. 2015р.):/ Н.І. Колінько, Г.М. Воляник, С.Є. Шутка – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 378с.  Фінансовий облік – 2: [навчальний посібник] (рекомендовано вченою радою НЛТУ протокол № 9 від 27.10.2016 р.) / П.М. Гарасим, Г.М. Воляник, Н.І. Колінько, С.Є. Шутка. – Львів: ТзОВ «Ліга-Прес», 2016. –332 с. Облік на підприємствах малого бізнесу [навчальний посібник] / П.М. Гарасим, С.Є. Шутка, Г.М. Воляник, Н.І. Колінько – Львів: ТзОВ «Ліга-Прес», 2018. –370 с. Статистика [навчальний посібник] / П.М. Гарасим, Н.І. Колінько. – Львів: Львів :Сполом, 2019. – 220 с. Гарасим П.М., Шутка С.Є., Воляник Г.М., Колінько Н.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності:…

  [Read more]

 • Говда Галина Анатоліївна Говда Галина Анатоліївна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Сфера наукових інтересів Проблеми та перспективи розвитку системи державного фінансового контролю в Україні Особливості обліку та оподаткування суб’єктів господарювання в умовах воєнного стану Новітні методики визначення конкурентоспроможності суб’єктів ринку з урахуванням екологічної складової Особливості облікового процесу та звітності в умовах цифровізації економіки Грошові та фінансово-кредитні відносини між суб’єктами економічних відносин в умовах карантинних обмежень та воєнного стану Сфера застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в умовах розширення євроінтеграції України та обмежень воєнного стану. Навчальні дисципліни, які викладає Державний фінансовий контроль Електронна звітність Гроші і кредит Фінанси, гроші і кредит Основи міжнародних стандартів фінансової звітності (Основи МСФЗ) Бухгалтерський облік Основи обліку і податкової політики на підприємствах галузі (для студентів спеціальності «Деревообробні та меблеві технології») Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць з питань обліку, грошово-кредитних відносин, фінансового контролю. Підвищення кваліфікації 1) ТОВ «Академія цифрового розвитку» (м. Київ) , курс «Цифрові інструменти Google для освіти» (базовий рівень) (дистанційна форма навчання), 30.01.2023-12.02.2023 р. (загальний обсяг – 30 год / 1 кредит EСTS) Сертифікат №GDTfE-07-Б-06523 від 12.02.2023 р. 2) Міністерство освіти і науки України, державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової перед вищої освіти» (м. Київ), підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти…

  [Read more]

 • Клим Надія Михайлівна Клим Надія Михайлівна

  – кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Профіль Scopus klym.nadya@gmail.com  Сфера наукових інтересів: Регіональна економіка: соціально-культурна сфера (територіальна організація та особливості розвитку). Формування обліково-аналітичної системи та механізму ефективного управління економічною діяльністю суб’єктів господарювання на еколого-економічних засадах. Теорія і практика обліку і контролю діяльності суб’єктів господарювання в умовах діджиталізації. Стратегічне державне регулювання та економічна безпека в умовах військового стану. Особливості оподаткування та обліково-аудиторського забезпечення підприємств лісової галузі в умовах війни.  Навчальні дисципліни, які викладає: «Бухгалтерський облік» «Облік і аудит» «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» «Організація і методика аудиту». Авторка більше 180-ти фахових наукових та навчально-методичних праць, у тому числі трьох навчальних посібників – «Економічний аналіз виробничої діяльності лісогосподарських і деревообробних підприємств (у співавторстві з грифом МОН України, 1999 р.), «Бухгалтерський облік» - (одноосібно, 2014 р.), «Організація обліку в галузях економіки» (у співавторстві, 2018 р.), одного підручника «Бухгалтерський облік» (одноосібно, 2021 р.) та 9-ти колективних монографій (2013 – 2021 рр.), 5-ти публікацій у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection, має 5 авторських свідоцтв. У 2017 р. здобула ступінь магістра за спеціальністю «Правознавство».  Виконавець науково-дослідних тем: «Схема (прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів на тривалу…

  [Read more]

 • Мандрик Василь Олегович Мандрик Василь Олегович

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Сфера наукових інтересів проблеми теорії та практики екологічно орієнтованої економіки на мікро- та макрорівнях удосконалення системи екологічного оподаткування в Україні сучасні тенденції та перспективи використання крипто валют фінансова система, бюджетна система та фінансова політика держави, фінансові аспекти соціальної функції держави, фінансовий ринок і біржова діяльність, фіскальна політика та податкова система, фінанси суб’єктів господарювання, міжнародні фінансові системи. Навчальні дисципліни, які викладає «Фінанси» «Фінанси, гроші та кредит» «Еколого-економічний аналіз» «Економіка праці і соціально трудові відносини» «Фінанси підприємств» «Страхування» Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі наукових статей та тез доповідей конференцій.  Підвищення кваліфікації Національний лісотехнічний університет України, курси підвищення кваліфікації з організації та володіння технологіями дистанційного навчання на базі віртуального навчального середовища НЛТУ України, 28.09.2020 – 24.12.2020, Свідоцтво про підвищення кваліфікації 21 СПВ 02070996 № 9 від 25.01.2021 р. Львівський національний університет імені Івана Франка, тема стажування - «Сучасні проблеми розвитку економічного аналізу та фінансового обліку як інструментів ефективної діяльності», 19.10.2020 – 30.10.2020 р., довідка № 3351-У від 03.12.2020 р., 180 год./6 кред.

  [Read more]

 • Новак Уляна Павлівна Новак Уляна Павлівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту   Профіль Google Scholar Профіль ORCID   Сфера наукових інтересів організація та методика ведення бухгалтерського обліку за видами економічної діяльності; теорія аудиту і концептуальні основи розвитку аудиторської діяльності; особливості організації судово-бухгалтерської експертизи, як важливого виду фінансового контролю; еколого-економічні інструменти забезпечення сталого розвитку. Навчальні дисципліни, які викладає «Аудит» «Санаційний аудит» «Екологічний аудит» «Організація обліку у галузях економіки» «Облік на підприємствах сфери послуг» «Судово-бухгалтерська експертиза» Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі у співавторстві: 6 колективних монографій (2012, 2013, 2014, 2020), навчального посібника «Організація обліку в галузях економіки» (2018), наукових статей та тез доповідей конференцій.  Підвищення кваліфікації Університет сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина), Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів, 29.04.2019р. - 03.05.2019 р., сертифікат від 03.05.2019р., 1 кредит. Національний лісотехнічний університет України, курси підвищення кваліфікації з організації та володіння технологіями дистанційного навчання на базі віртуального навчального середовища НЛТУ України, 01.02.2021 р. - 20.04.2021 р., свідоцтво про підвищення кваліфікації 21 СПВ 02070996 № 79 від 31.05.2021 р., 180 годин / 6 кредитів. Наукові публікації – Publ.Science, цикл навчальних вебінарів з наукометрії «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science, лютий 2021 р., сертифікат №АА 1544 від 12.02.2021 р., 10 годин /…

  [Read more]

 • Шутка Світлана Євгенівна Шутка Світлана Євгенівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Профіль Scopus     Сфера наукових інтересів фундаментальні і прикладні наукові дослідження у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах глобалізаційних перетворень; стратегічні пріоритети розвитку малих підприємств в умовах модернізації економіки; бюджетний облік та облікове забезпечення управління економічними суб’єктами бюджетної сфери; методологія стратегічного аналізу; дослідження актуальних аспектів менеджменту підприємств в сучасних умовах господарювання; проблеми розвитку бухгалтерського обліку для забезпечення сталого розвитку економіки України. Навчальні дисципліни, які викладає «Облік зовнішньоекономічної діяльності» «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу» «Облік в бюджетних установах» «Стратегічний аналіз» «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за міжнародними та національними стандартами» Автор більше 150 публікацій, у тому числі , у тому числі: 7 навчальних посібників та 2 підручників, 4 з них з грифом МОН України: «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу» (2007), «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2012), «Фінансовий облік-1» (2013), «Облік і звітність в оподаткуванні» (2014), «Управлінський облік» (2016), «Фінансовий облік – 2» (2016), «Облік на підприємствах малого бізнесу» (2018) та Фінансовий облік-2: [підручник] (2019), «Облік зовнішньоекономічної діяльності»: [підручник] (2021), а також багатьох навчально-методичного розробок. Підвищення кваліфікації Львівський національний університет імені Івана Франка, тема стажування - “Сучасні проблеми розвитку бухгалтерського обліку і стратегічного…

  [Read more]

 • Грицак Оксана Степанівна Грицак Оксана Степанівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Профіль Scopus hrytsak@nltu.edu.ua Сфера наукових інтересів удосконалення обліково-аналітичного забезпечення виконання зобов’язань науково-практичні підходи щодо ведення фінансового обліку та аудиту облік та оподаткування в умовах цифрової економіки Навчальні дисципліни, які викладає «Теорія економічного аналізу» «Місцеві бюджети» «Інноваційний розвиток підприємства» «Організація обліку» «Інформаційні системи і технології в обліку» Автор більше 70 фахових наукових і навчально-методичних праць присвячених обліку, аудиту, контролю і аналізу господарської діяльності, з них 1-ї колективної монографії  (2022 р.), 3-х публікацій у наукових виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus, 20 наукових статей у фахових виданнях, має 5 авторських свідоцтв. Виконавець науково-дослідних тем: НДР «Теорія і практика управлінського і бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту діяльності суб’єктів господарювання» (ДР 0113 U007515) (2016-2018 рр.); НДР “Бухгалтерський облік у контексті перспектив удосконалення оподаткування підприємницької діяльності” (ДР 0118U000781), (договір №05/ 2471 від 15.01.2020 р.) Підвищення кваліфікації Курс «Міжнародні стандарти фінансової звітності» від Institute of Financial Accountants (Великобританія), «Diploma in International Financial Reporting Standards for Professionals» від 26.07.2016 № 7/2016/02668. Стажування на кафедрі Обліку і аналізу НУ «Львівська політехніка» Довідка № 666 від 05.01.2018 Курси підвищення кваліфікації за програмою «Технології дистанційного навчання на базі Віртуального навчального середовища НЛТУ України». Свідоцтво про підвищення…

  [Read more]

GREEN Blue Orange BACK TO TOP