Навчальні дисципліни (бакалавр)

  

ОБОВ'ЯЗКОВІ  КОМПОНЕНТИ  (ОК)

ІІ.  ЦИКЛ  ПРОФЕСІЙНОЇ  ПІДГОТОВКИ

 • Гроші і кредит
 • Фінанси
 • Бухгалтерський облік
 • Економіка праці й соціально-трудові відносини
 • Аналіз господарської діяльності
 • Фінансовий облік 1
 • Фінансовий облік 2
 • Управлінський облік
 • Звітність підприємств
 • Облік у банках
 • Облік у бюджетних установах
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Аудит
 • Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті

 

ВИБІРКОВІ  КОМПОНЕНТИ  (ВК)

І.  ЦИКЛ  ЗАГАЛЬНОЇ  ПІДГОТОВКИ

 • Основи наукових досліджень в професійній діяльності

ІІ.  ЦИКЛ  ПРОФЕСІЙНОЇ  ПІДГОТОВКИ

  • Основи економічного  аналізу
  • Основи економічного  аналізу
  • Фінанси підприємств
  • Корпоративні фінанси
  • Страхування
  • Податкова політика
  • Організація обліку і оптимізація оподаткування
  • Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
  • Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за міжнародними та національними стандартами
  • Судово-бухгалтерська експертиза
  • Облікова політика підприємства 
  • Організація обліку  в  галузях  економіки
  • Облік на  підприємствах  сфери  послуг
  • Місцеві бюджети
  • Бізнес- планування і бюджетування в облік
  • Комп’ютерний аудит
  • Внутрішньогосподарський контроль
  • Основи МСФЗ

 

 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА