Оптимізуємо бізнес-процеси - електронний документообіг, автоматизація звітності, управління фінансами та ін.

12 червня 2024 року викладачі кафедри обліку і аудиту НЛТУ  к.е.н., доцент Грицак  О.С. та к.е.н., доцент Клим Н.М. прийняли участь у тренінгу «Оптимізуємо бізнес-процеси - електронний документообіг, автоматизація звітності, управління фінансами та ін», що відбувся у Tech StartUp School, м.Львів.

клим 1

⠀На тренінгу були розглянуті теми:

 • Електронний документообіг: ключові сервіси для оптимізації бізнес-процесів.
 • Роль електронного цифрового підпису в сучасному бізнесі.
 • Огляд кращих сервісів для програмного РРО.
 • Ефективне управління фінансами: робота з платіжними системами.
 • Novapay: інновації та переваги сучасної платіжної системи.
 • Автоматизація звітності: інструменти для подачі онлайн-звітів.

клим 2

Цей захід, організований #Назар Подольчак, #Tech StartUp, School, #Agency of European innovations, дозволив не лише обмінятись досвідом, отримати нові знання, а й налагодити співпрацю з новими стейкхолдерами для наших студентів.

клим 4

Навчання відбулось у межах проєкту міжнародної співпраці «Цифрова трансформація МСП у країнах Східного партнерства» за фінансової підтримки уряду Німеччини. Виконавчий партнер –  «Tech StartUp School».

клим 5

Принципи сталого розвитку при підготовці фахівців економічних спеціальностей та сфери послуг

    Для надання комплексної системи знань зі спеціальностей 071 «Облік та оподаткування». 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондових ринок» та 241 «Готельно-ресторанна справа» необхідною умовою сьогодення є врахування екологічних і соціальних компонент, що стали основою обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку,  дозволяють швидко адаптуватись студентам у бізнес-середовищі,  сприяють соціальній мобільності майбутніх фахівців та стійкості на ринку праці. Викладачі кафедри постійно працюють над вдосконаленням ОПП, наповненням навчально-методичного забезпечення матеріалами практичного спрямування.

photo 2024 06 05 12 36 54

   04 червня 2024 року викладачі кафедри обліку і аудиту НЛТУ України, відвідали Заповідник Розточчя. У рамках робочої поїздки було проведено семінар «Принципи сталого розвитку при підготовці фахівців економічних спеціальностей та сфери послуг». 

 

photo 2024 06 05 12 37 03

    У рамках поїздки було обговорено наповнення освітньо-професійних програм (ОПП) 071 «Облік та оподаткування». 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондових ринок» та 241 «Готельно-ресторанна справа» щодо компонентів сталого розвитку. Учасники заслухали в.о.директора заповідника Скольського І.М., який розповів про фінансово-екологічні аспекти розвитку заповідника та ознайомив з пілотними проектами, реалізованими в рамках проекту «Екосистемна адаптація до зміни клімату та сталий розвиток шляхом розширення можливостей українських біосферних резерватів».

photo 2024 06 05 12 37 08

 Незабутньою стала екскурсія заповідником від Скольського І.М. Викладачі мали змогу насолодитися атмосферою в давніх природних лісах та біля озер, побачити різноманіття птахів, відвідати орнітологічний заказник Янівські чаплі та Музей природи Розточчя.

клим 1

   По завершенні офіційної частини викладачі провели корпоративну зустріч, яка сприяла зміцненню колективного духу та обміну ідеями для подальшого вдосконалення навчального процесу. Ця подія є важливим кроком у розвитку кафедри та підвищенні якості освіти наших студентів.

photo 2024 06 05 12 37 15

Обговорення ОПП зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»

19.03.2024 р. на кафедрі обліку і аудиту в рамках обговорення ОПП зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» робочою групою було проведено у змішаному форматі зустріч зі стейкхолдерами.

photo 2024 04 24 19 32 24Серед запрошених від академічної спільноти до обговорення ОПП у режимі онлайн доєдналася завідувач кафедри готельно-ресторанної справи, д.е.н., професор Мілашовська Ольга Іванівна.
В ході обговорення присутні висловили думки щодо змісту ОПП та обмінялись досвідом впровадження у навчальний процес.

photo 2024 04 24 19 32 28
Запрошені представники бізнесу і студенти також жваво обговорили питання практичної підготовки, висловили своі пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності ОПП із врахуванням стратегії розвитку НЛТУ України та інноваційних тенденцій розвитку ГРС. Зосереджено увагу на можливостях використання соціально-культурної сфери НЛТУ України, можливостей підключення програм розвитку міста. Під час зустрічі визначено та узгоджено окремий напрям науково-дослідної діяльності кафедри «Розвиток бізнес-процесів сфери гостинності в умовах сталого розвитку».

photo 2024 04 24 19 32 33

Зустріч зі стейкхолдерами (представниками АТ «ТАСКОМБАНК»)

       21 травня 2024 року відбулася зустріч робочої групи спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа страхування та фондовий ринок» кафедри обліку і аудиту зі стейкхолдерами – директоркою Львівського відділення №126 АТ «ТАСКОМБАНК» Русланою Мицик та регіональним менеджером по залученню зарплатно-карткових проектів Західного регіону АТ «ТАСКОМБАНК» Тлумак Оленою Євстахіївною), у ході якої науково-педагогічні працівники отримали поглиблене розуміння реальних практик та викликів, з якими стикаються банківські установи, що допоможе їм краще підготувати здобувачів вищої освіти до роботи в банківському секторі, забезпечуючи їх практичними знаннями та навичками.

photo 2024 05 29 09 22 51

       Було також проведено обговорення ОПП «Управління фінансами у підприємництві та публічній сфері» першого (бакалаврського) освітнього ступеня та заслухані рекомендації щодо її удосконалення. Жваву дискусію викликало питання забезпечення відповідності програмних результатів навчання запитам сучасної банківської сфери. Стейкхолдери висловили готовність сприяти практичній підготовці здобувачів вищої освіти, надавати їм можливість проходження виробничої практики, відкривати можливості для стажування, робочих візитів, гостьових лекцій тощо.

photo 2024 05 21 12 42 44

    Зустріч відкрила нові горизонти для співпраці, поглибивши взаєморозуміння та співпрацю між освітніми інституціями та банківським сектором.

Зустріч зі стейкхолдерами робочої групи освітньої програми підготовки "Облік і оподаткування"

20 березня 2024 року на кафедрі обліку і аудиту відбулася зустріч зі стейкхолдерами робочої групи освітньої програми підготовки "Облік і оподаткування" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 071 Облік і оподаткування.

photo 2024 04 24 19 13 20
Зустріч пройшла у змішаному форматі, учасники обговорили актуальні питання, пов'язані з підготовкою фахівців у галузі обліку та оподаткування, та висловили різноманітні погляди і рекомендації для подальшого вдосконалення програми навчання. Особлива увага під час обговорення була приділена основному фокусу освітніх програм, зосередженому на формуванні ґрунтовних знань у сфері обліку та оподаткування, а також здатності їх застосування у практичній діяльності.

photo 2024 04 24 19 13 41Також були розглянуті сучасні тенденції та напрямки розвитку галузі, та основні вимоги до підготовки здобувачів освіти. Учасники обговорення здійснили аналіз структури та змісту освітньо-професійних програм, ділячись власним баченням та пропозиціями щодо їх вдосконалення.
Враховуючи результати обговорення, членами робочої групи було вирішено запланувати проведення гостьових онлайн-лекцій з метою забезпечення більшої практичної спрямованості навчання у найближчій перспективі.

photo 2024 04 24 19 13 34

 • Воляник Галина Михайлівна Воляник Галина Михайлівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Профіль Scopus volianyk@nltu.edu.ua Сфера наукових інтересів Формування новітньої парадигми підготовки здобувачів вищої освіти з обліку і оподаткування в умовах євроінтеграційних процесів України та воєнного стану. Проблеми та перспективи розвитку фінансового обліку в умовах цифрової економіки. Особливості облікового процесу та оподаткування діяльності суб’єктів ринку в умовах воєнного стану Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства у відповідності до Міжнародних та національних стандартів обліку. Особливості застосування Digital-маркетингу та Event-маркетингу на ринку освітніх послуг Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання. Навчальні дисципліни, які викладає «Фінансовий облік-1» «Фінансовий облік-2» «Облік у банках» «Аналіз господарської діяльності» «Облік і звітність підприємств за міжнародними стандартами»        Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 7 навчальних посібників та двох підручників, 4 з них з грифом МОН України: «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2012), «Фінансовий облік-1» (2013), «Інформаційні системи и технології в обліку» (2014, 2016, 2018),«Облік і звітність в оподаткуванні» (2014),«Управлінський облік» (2016), «Фінансовий облік-2» (2016), «Організація обліку» (2018), «Облік на підприємствах малого бізнесу» (2018), «Фінансовий облік-2» (2019), «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2021). Підвищення кваліфікації Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технічного парку   (Республіка Польща) та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (м. Київ, Україна), дистанційне Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних …

  [Read more]

 • Гарасим Петро Миколайович Гарасим Петро Миколайович

  Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України за спеціальністю "Облік і аудит" Профіль Google Scholar Профіль ORCID У 1975 р. закінчив з відзнакою економічний факультет Львівського сільськогосподарського інституту (спеціальність – «Бухгалтерський облік у сільському господарстві»). В 1984 році захистив кандидатську, у 1996 році – докторську дисертацію на тему «Методологічні аспекти оцінки ефективності та відтворення основних фондів при реформуванні сільськогосподарських підприємств ( на матеріалах Західного регіону України)». У 2001 році присвоєно вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. Упродовж 1993-2003р. – декан економічного факультету, з 1998 до 2005 року – завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Львівського державного аграрного університету. З 2005 року до 2015 року – декан обліково-економічного факультету, професор кафедри обліку і аудиту Львівської державної фінансової академії, з 01.09.2015 року – професор кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2016 року обіймає посаду завідувача кафедри обліку і аудиту НЛТУ України. Здійснює керівництво науковою тематикою міжнародних проектів, підготовкою аспірантів і здобувачів, співпрацює з багатьма науковими закладами України та за її межами. Під його керівництвом підготовлено і захищено дванадцять кандидатських дисертацій. Приймає активну участь у науково-громадській роботі, є членом спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, постійно виступає з обліково-економічною тематикою, проводить активну…

  [Read more]

 • Колінько Наталія Іванівна Колінько Наталія Іванівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Сфера наукових інтересів організація управлінського обліку витрат на підприємствах лісового сектору і суміжних галузей податкові регулятори економічної та екологічної безпеки суб’єктів господарювання проблеми підготовки фахівців з обліку і оподаткування в сучасних умовах Навчальні дисципліни, які викладає Управлінський облік, Облік і звітність в оподаткуванні, Звітність підприємств, Податкова політика, Стратегічний управлінський облік   Облік і звітність в оподаткуванні: [навчальний посібник] (гриф МОН України №1/11-14918 від 02.10.2013):/ / Н.І.Колінько, М.М.Огородник, Г.М. Воляник, С.Є. Шутка – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 453 с. Управлінський облік»: [навчальний посібник] (рекомендований Вченою радою НЛТУ України протокол № 5 від 21.05. 2015р.):/ Н.І. Колінько, Г.М. Воляник, С.Є. Шутка – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 378с.  Фінансовий облік – 2: [навчальний посібник] (рекомендовано вченою радою НЛТУ протокол № 9 від 27.10.2016 р.) / П.М. Гарасим, Г.М. Воляник, Н.І. Колінько, С.Є. Шутка. – Львів: ТзОВ «Ліга-Прес», 2016. –332 с. Облік на підприємствах малого бізнесу [навчальний посібник] / П.М. Гарасим, С.Є. Шутка, Г.М. Воляник, Н.І. Колінько – Львів: ТзОВ «Ліга-Прес», 2018. –370 с. Статистика [навчальний посібник] / П.М. Гарасим, Н.І. Колінько. – Львів: Львів :Сполом, 2019. – 220 с. Гарасим П.М., Шутка С.Є., Воляник Г.М., Колінько Н.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності:…

  [Read more]

 • Говда Галина Анатоліївна Говда Галина Анатоліївна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Сфера наукових інтересів Проблеми та перспективи розвитку системи державного фінансового контролю в Україні Особливості обліку та оподаткування суб’єктів господарювання в умовах воєнного стану Новітні методики визначення конкурентоспроможності суб’єктів ринку з урахуванням екологічної складової Особливості облікового процесу та звітності в умовах цифровізації економіки Грошові та фінансово-кредитні відносини між суб’єктами економічних відносин в умовах карантинних обмежень та воєнного стану Сфера застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в умовах розширення євроінтеграції України та обмежень воєнного стану. Навчальні дисципліни, які викладає Державний фінансовий контроль Електронна звітність Гроші і кредит Фінанси, гроші і кредит Основи міжнародних стандартів фінансової звітності (Основи МСФЗ) Бухгалтерський облік Основи обліку і податкової політики на підприємствах галузі (для студентів спеціальності «Деревообробні та меблеві технології») Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць з питань обліку, грошово-кредитних відносин, фінансового контролю. Підвищення кваліфікації 1) ТОВ «Академія цифрового розвитку» (м. Київ) , курс «Цифрові інструменти Google для освіти» (базовий рівень) (дистанційна форма навчання), 30.01.2023-12.02.2023 р. (загальний обсяг – 30 год / 1 кредит EСTS) Сертифікат №GDTfE-07-Б-06523 від 12.02.2023 р. 2) Міністерство освіти і науки України, державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової перед вищої освіти» (м. Київ), підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти…

  [Read more]

 • Клим Надія Михайлівна Клим Надія Михайлівна

  – кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Профіль Scopus klym.nadya@gmail.com  Сфера наукових інтересів: Регіональна економіка: соціально-культурна сфера (територіальна організація та особливості розвитку). Формування обліково-аналітичної системи та механізму ефективного управління економічною діяльністю суб’єктів господарювання на еколого-економічних засадах. Теорія і практика обліку і контролю діяльності суб’єктів господарювання в умовах діджиталізації. Стратегічне державне регулювання та економічна безпека в умовах військового стану. Особливості оподаткування та обліково-аудиторського забезпечення підприємств лісової галузі в умовах війни.  Навчальні дисципліни, які викладає: «Бухгалтерський облік» «Облік і аудит» «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» «Організація і методика аудиту». Авторка більше 180-ти фахових наукових та навчально-методичних праць, у тому числі трьох навчальних посібників – «Економічний аналіз виробничої діяльності лісогосподарських і деревообробних підприємств (у співавторстві з грифом МОН України, 1999 р.), «Бухгалтерський облік» - (одноосібно, 2014 р.), «Організація обліку в галузях економіки» (у співавторстві, 2018 р.), одного підручника «Бухгалтерський облік» (одноосібно, 2021 р.) та 9-ти колективних монографій (2013 – 2021 рр.), 5-ти публікацій у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection, має 5 авторських свідоцтв. У 2017 р. здобула ступінь магістра за спеціальністю «Правознавство».  Виконавець науково-дослідних тем: «Схема (прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів на тривалу…

  [Read more]

 • Мандрик Василь Олегович Мандрик Василь Олегович

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Сфера наукових інтересів проблеми теорії та практики екологічно орієнтованої економіки на мікро- та макрорівнях удосконалення системи екологічного оподаткування в Україні сучасні тенденції та перспективи використання крипто валют фінансова система, бюджетна система та фінансова політика держави, фінансові аспекти соціальної функції держави, фінансовий ринок і біржова діяльність, фіскальна політика та податкова система, фінанси суб’єктів господарювання, міжнародні фінансові системи. Навчальні дисципліни, які викладає «Фінанси» «Фінанси, гроші та кредит» «Еколого-економічний аналіз» «Економіка праці і соціально трудові відносини» «Фінанси підприємств» «Страхування» Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі наукових статей та тез доповідей конференцій.  Підвищення кваліфікації Національний лісотехнічний університет України, курси підвищення кваліфікації з організації та володіння технологіями дистанційного навчання на базі віртуального навчального середовища НЛТУ України, 28.09.2020 – 24.12.2020, Свідоцтво про підвищення кваліфікації 21 СПВ 02070996 № 9 від 25.01.2021 р. Львівський національний університет імені Івана Франка, тема стажування - «Сучасні проблеми розвитку економічного аналізу та фінансового обліку як інструментів ефективної діяльності», 19.10.2020 – 30.10.2020 р., довідка № 3351-У від 03.12.2020 р., 180 год./6 кред.

  [Read more]

 • Новак Уляна Павлівна Новак Уляна Павлівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту   Профіль Google Scholar Профіль ORCID   Сфера наукових інтересів організація та методика ведення бухгалтерського обліку за видами економічної діяльності; теорія аудиту і концептуальні основи розвитку аудиторської діяльності; особливості організації судово-бухгалтерської експертизи, як важливого виду фінансового контролю; еколого-економічні інструменти забезпечення сталого розвитку. Навчальні дисципліни, які викладає «Аудит» «Санаційний аудит» «Екологічний аудит» «Організація обліку у галузях економіки» «Облік на підприємствах сфери послуг» «Судово-бухгалтерська експертиза» Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі у співавторстві: 6 колективних монографій (2012, 2013, 2014, 2020), навчального посібника «Організація обліку в галузях економіки» (2018), наукових статей та тез доповідей конференцій.  Підвищення кваліфікації Університет сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина), Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів, 29.04.2019р. - 03.05.2019 р., сертифікат від 03.05.2019р., 1 кредит. Національний лісотехнічний університет України, курси підвищення кваліфікації з організації та володіння технологіями дистанційного навчання на базі віртуального навчального середовища НЛТУ України, 01.02.2021 р. - 20.04.2021 р., свідоцтво про підвищення кваліфікації 21 СПВ 02070996 № 79 від 31.05.2021 р., 180 годин / 6 кредитів. Наукові публікації – Publ.Science, цикл навчальних вебінарів з наукометрії «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science, лютий 2021 р., сертифікат №АА 1544 від 12.02.2021 р., 10 годин /…

  [Read more]

 • Шутка Світлана Євгенівна Шутка Світлана Євгенівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Профіль Scopus     Сфера наукових інтересів фундаментальні і прикладні наукові дослідження у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах глобалізаційних перетворень; стратегічні пріоритети розвитку малих підприємств в умовах модернізації економіки; бюджетний облік та облікове забезпечення управління економічними суб’єктами бюджетної сфери; методологія стратегічного аналізу; дослідження актуальних аспектів менеджменту підприємств в сучасних умовах господарювання; проблеми розвитку бухгалтерського обліку для забезпечення сталого розвитку економіки України. Навчальні дисципліни, які викладає «Облік зовнішньоекономічної діяльності» «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу» «Облік в бюджетних установах» «Стратегічний аналіз» «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за міжнародними та національними стандартами» Автор більше 150 публікацій, у тому числі , у тому числі: 7 навчальних посібників та 2 підручників, 4 з них з грифом МОН України: «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу» (2007), «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2012), «Фінансовий облік-1» (2013), «Облік і звітність в оподаткуванні» (2014), «Управлінський облік» (2016), «Фінансовий облік – 2» (2016), «Облік на підприємствах малого бізнесу» (2018) та Фінансовий облік-2: [підручник] (2019), «Облік зовнішньоекономічної діяльності»: [підручник] (2021), а також багатьох навчально-методичного розробок. Підвищення кваліфікації Львівський національний університет імені Івана Франка, тема стажування - “Сучасні проблеми розвитку бухгалтерського обліку і стратегічного…

  [Read more]

 • Грицак Оксана Степанівна Грицак Оксана Степанівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Профіль Scopus hrytsak@nltu.edu.ua Сфера наукових інтересів удосконалення обліково-аналітичного забезпечення виконання зобов’язань науково-практичні підходи щодо ведення фінансового обліку та аудиту облік та оподаткування в умовах цифрової економіки Навчальні дисципліни, які викладає «Теорія економічного аналізу» «Місцеві бюджети» «Інноваційний розвиток підприємства» «Організація обліку» «Інформаційні системи і технології в обліку» Автор більше 70 фахових наукових і навчально-методичних праць присвячених обліку, аудиту, контролю і аналізу господарської діяльності, з них 1-ї колективної монографії  (2022 р.), 3-х публікацій у наукових виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus, 20 наукових статей у фахових виданнях, має 5 авторських свідоцтв. Виконавець науково-дослідних тем: НДР «Теорія і практика управлінського і бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту діяльності суб’єктів господарювання» (ДР 0113 U007515) (2016-2018 рр.); НДР “Бухгалтерський облік у контексті перспектив удосконалення оподаткування підприємницької діяльності” (ДР 0118U000781), (договір №05/ 2471 від 15.01.2020 р.) Підвищення кваліфікації Курс «Міжнародні стандарти фінансової звітності» від Institute of Financial Accountants (Великобританія), «Diploma in International Financial Reporting Standards for Professionals» від 26.07.2016 № 7/2016/02668. Стажування на кафедрі Обліку і аналізу НУ «Львівська політехніка» Довідка № 666 від 05.01.2018 Курси підвищення кваліфікації за програмою «Технології дистанційного навчання на базі Віртуального навчального середовища НЛТУ України». Свідоцтво про підвищення…

  [Read more]

GREEN Blue Orange BACK TO TOP