ПІДСУМКИ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ КАФЕДРИ ЗА 2018 РІК

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

На кафедрі діє студентське наукове товариство, яке охоплює студентів 3-5 курсів.

Студентська наукова робота на кафедрі обліку і аудиту проводилась у таких формах:

  • науково-дослідна робота в процесі вивчення навчальних дисциплін;
  • при підготовці дипломних та курсових робіт;
  • участь у роботі наукових семінарів на кафедрі обліку і аудиту;
  • участь в олімпіадах, наукових конференціях, конкурсах студентських наукових робіт, що проводяться на різних рівнях.

22-23 березня 2018 року кафедра обліку і аудиту провела ІІІ Міжнародну студентську інтернет-конференцію «Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів», у якій взяли участь студенти з 18 університетів України і Польщі, зокрема Національного лісотехнічного університету України, університету Яна Кохановського в Кельцах (Польща), Лодзької політехніки (Польща), Дніпровського національного університету ім. О. Гончара, Київського національного торговельно-економічного університету, Львівського національного університету імені Івана Франка та ін.

У цій конференції взяли участь 17 студентів, які навчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

За результатами конференції опубліковано збірник тез доповідей обсягом 208 с.

11 1

12 квітня 2018 р. проведено 70 студентська науково-технічна конференція «Управління та адміністрування на підприємствах лісового комплексу», підсекція «Сучасні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання».

У конференції взяли участь 18 студентів, які навчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». За її підсумками визначено такі місця:

І місце – Івасів Г.В., студ. гр. ОАС-21.

ІІ місце – Дулепа О.В., студ. гр. ОА-41.

ІІ місце – Яцинин В.Ю., студ. гр. ОАС-21.

ІІІ місце – Устимець Т.А., студ. гр. ОА-41.

ІІІ місце – Мотревич Д.Р., студ. гр. ОАС-21.

ІІІ місце – Кобилинець О.Д., студ. гр. ОАС-21.

11 2

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ

19 квітня 2018 р. проведено науковий семінар на тему «Аналіз і прогнозування грошових потоків: методичні підходи у сучасних реаліях», який підготувала асист. Падюка М.В.

1 1

11.05.2018 р. проведена щорічна науково-практична конференція викладачів підсекції кафедри обліку і аудиту, у якій взяли участь всі викладачі кафедри.

2 68

24.10.2018 р. кафедра взяла участь в організації міжнародної конференції «Господарювання засобами організації» спільно з університетом Яна Кохановського в Кельцах (Польща).

8 2

26.11.2018 р. проведено науковий семінар на тему: «Оподаткування підприємств лісового господарства України: зарубіжний досвід, сучасний стан та перспективи розвитку», який підготувала к.е.н., доцент Клим Н.М.

10 1

11 311 411 5

 

НАУКОВИЙ СЕМІНАР ДОЦЕНТА КЛИМ Н.М.

26 листопада 2018 р. було проведено науковий семінар на тему: «Оподаткування підприємств лісового господарства України: зарубіжний досвід, сучасний стан та перспективи розвитку», який підготувала к.е.н., доцент Клим Н.М.

10 1

На семінарі розглянуто досвід зарубіжних країн щодо оподаткування підприємств лісового господарства (Канада і США, Німеччина, Польща). Визначено, що основними об’єктами для сплати податків у лісовому господарстві є деревина, об’єм лісозаготівель, земля, права на ліс. Наголошено, що єдність поглядів щодо формування лісової політики держав визначають постулати сталого розвитку. Проте, кожна країна адаптує свою програму дій до власних стандартів та законодавчих актів, які по-різному: визначають право власності на ліси, джерела фінансування та принципи оподаткування лісоввласників.

10 2

Доповідачем Клим Н.М. здійснено аналіз податкових платежів, що сплачуються підприємствами лісового господарства (на прикладі підприємств Держлісагенства) і дано оцінку законодавчих актів  щодо оподаткування підприємств лісової галузі.

10 310 4

Зазначено, що сьогодні податки, які сплачують вітчизняні підприємства лісового господарства не надають належного стимулювання для ведення екологічно збалансованого, ощадного лісокористування.

Більшість лісових господарств України за прикладом європейських країн перейшли на залучення малих приватних підприємств для проведення лісогосподарських робіт (лісозаготівля, трелювання, вивезення деревини, заготівля лісових культур тощо). Так, за даними Держлісагенства майже 10,4 млн. куб.м. (66%) деревини заготовлено найманими бригадами. І хоч після прийняття останньої редакції ПКУ ускладнилось оподаткування за спрощеною системою оподаткування, проте приватні підприємства чи ФОП на цій системі не є платниками податку на прибуток і не сплачують 75% від частини чистого прибутку у вигляді дивідендів державі.

Дискусійними стали питання щодо визначення недоліків та переваг останніх законодавчих ініціатив з питань оподаткування підприємств лісової галузі та їх наслідків. Студенти прийняли участь у обговоренні ЗУ№2497-YII від 10.07.2018 року (змін до підпункту 273.1. ст..273 ПКУ), змін до Бюджетного і Податкового кодексів, які стосуються лісового господарства України після прийняття 23.11.2018 року Верховною Радою України Державного бюджету України на 2019.

Підкреслено, що екологізація податкової системи має  передбачати державну підтримку збереження лісового фонду та супроводжуватись інтегруванням продукції лісових підприємств у промисловість країни. Це дозволить отримати додатковий економічний і екологічний ефекти.

Наголошено, що оподаткування підприємств лісового господарства має стимулювати лісогосподарську діяльність і підприємницьку ініціативу, бути простим і зрозумілим та забезпечувати ефективність процесу акумулювання і розподілу податкових платежів.

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗАСОБАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ"

24.10.2018 р. кафедра обліку і аудиту разом з Навчально-науковим інститутом екологічної економіки і менеджменту взяла участь в організації міжнародної конференції «Господарювання засобами організації» спільно з університетом Яна Кохановського в Кельцах (Польща).

На конференції представили колективні доповіді викладачі кафедри: д.е.н., проф. Гарасим П.М., к.е.н., доц. Бондаренко О.В., к.е.н., доц. Воляник Г.М., к.е.н., доц. Говда Г.А. к.е.н., доц. Клим Н.М., к.е.н., доц. Новак У.П., к.е.н., доц. Шутка С., к.е.н., ст.. викл. Грицак О.С., асист. Падюка М.В.:

  • Aspekty finansowe dzialnosci przedsieboirstw lesnictwa na Ukrainie
  • Features of accounting for purchase-sale of foreign currency in Ukraine
  • Forest enterprises output: accounting and environmental aspects in the context of diversification of activities
  • Cash-flow analysis and forecast: methodical approaches in modern realities
  • Tworzenie aktywow niematerialnych z przedmiotow prawa wlasnosci przemyslowej.

На пленарному засіданні з вітальним словом та інформацією про Національний лісотехнічний університет України виступив директор ННІ ЕЕМ, к.е.н., доц. Динька П.К.

8 1

Д.е.н., проф. Гарасим П.М. доповів про особливості еколого-економічної освіти в інституті загалом і на кафедрі обліку і аудиту зокрема, а також про галузеві аспекти діяльності українських лісогосподарських підприємств.

8 28 3

Робоча атмосфера конференції спонукала до жвавих дискусій, обміну ідеями та думками, національним досвідом господарювання на підприємствах (в установах та організаціях). Очікується публікація виголошених доповідей в індексованому щорічнику.

ВІДВІДИНИ ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ ІМ. МАРІЇ ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ

У рамках культурної програми 31 жовтня 2018 року студенти групи ОА-51м разом із викладачами кафедри обліку і аудиту Воляник Г.М. Говдою Г.А., Клим Н.М., Новак У.П., Падюкою М.В. та Березовською Н.І. відвідали Національний академічний український драматичний театр ім. Марії Заньковецької, де мали нагоду побачити виставу «За двома зайцями», за п’єсою Михайла Старицького.

9 1

 

У п’єсі розповідається про цирульника Свирида Голохвостого, який намагається розбагатіти, одружившись із багатою міщанкою Пронею Сірко, і, водночас, залицяється до бідної дівчини-красуні Галі. У творі порушується проблема соціальної нерівності, висміюється життя українських русифікованих міщан Києва. Талановита акторська гра та неймовірна атмосфера мистецтва під час перегляду комедії «За двома зайцями» нікого не залишила байдужим.

9 2

Незабутні враження, чудовий сонячний осінній день, надовго залишаться у пам’яті студентів.

Староста гр. ОА-51м Фітель Діана

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

11-12 жовтня 2018 р. колектив кафедри обліку і аудиту взяв участь у Міжнародній науковій конференції «Національна лісотехнічна освіта і наука в контексті світових трендів» з нагоди 25-ої річниці надання Львівському лісотехнічному інститутові статусу «університет» та 145-ої річниці з часу заснування навчального закладу, яка проходила під гаслом «Ad naturam vivere discimus» («Вчимося жити в гармонії з природою»).

6 1

В рамках конференції під час круглого столу «Еколого-економічні проблеми лісотехнічної освіти і науки в контексті цілей сталого розвитку» було представлено доповідь на тему: «Еколого-економічні аспекти підготовки фахівців спеціальності «Облік і оподаткування», яку підготували – завідувач кафедри обліку і аудиту, д.е.н., проф. Гарасим П.М., к.е.н., доц. Говда Г.А., к.е.н., доц. Новак У.П., асист. Падюка М.В.

6 26 3

Знаменним моментом стала участь в урочистому відкритті та освяченні меморіальної дошки Митрополиту – Праведнику Андрею Шептицькому, яку розмістили на фасаді будівлі головного навчально-адміністративного корпусу Національного лісотехнічного університету України.

6 46 5

12 жовтня 2018 р., у Національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької відбулась урочиста академія. Високий рівень святкового заходу підкреслила участь очільників ЛОДА і ЛОР, а також міського голови Львова й інших достойних представників влади та наукового світу. Гарний настрій забезпечили виступ наших студентів та професійних і заслужени артистів України.

6 66 7

6 86 9

6 106 11

GREEN Blue Orange BACK TO TOP