Гарасим Петро Миколайович

доктор економічних наук, 
професор, 
академік Академії економічних наук України за спеціальністю "Облік і аудит"

Перші чотири шкільні роки навчався у Щеплотинській початковій школі, потім продовжив навчання у Завадівській восьмирічній школі, а в 1969 р. закінчив Немирівську середню школу Яворівського району Львівської області.

 Здобувши середню освіту, навчався у Львівському сільськогосподарському інституті, який закінчив у 1975 р. із відзнакою за спеціальністю «Бухгалтерський облік у сільському господарстві».

 Протягом 1975–1976 рр. Петро Миколайович працював заступником головного бухгалтера колгоспу ім. Мічуріна Бузького району Львівської області. З 1976 до 1977 р. обіймав посаду старшого економіста-контролера обласного управління сільського господарства Львівського облвиконкому, а з 1978 р. — асистента, старшого викладача, доцента кафедри статистики й аналізу Львівського державного аграрного університету.

 У 1984 р. захистив кандидатську, а в 1996 р. — докторську дисертацію «Методологічні аспекти оцінки, ефективності та відтворення основних фондів при реформуванні сільськогосподарських підприємств (на матеріалах Західного регіону України)». У 2001 році присвоєно вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. Упродовж 1993–2003 рр. Петро Гарасим був деканом економічного факультету, з 1998 до 2004 р. завідував кафедрою бухгалтерського обліку й аудиту Львівського державного аграрного університету, а з 2005 р. до 2014 р. обіймав посаду декана обліково-економічного факультету Львівської державної фінансової академії, з 2015 року – професор кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка та з 2016 р. обіймає посаду завідувача кафедри обліку і аудиту НЛТУ України.

 П. М. Гарасим — автор 357 науково-методичних публікацій, зокрема 15 навчальних посібників, 18 монографій, 195 наукових статей і тез конференцій різних рівнів. Основними напрямами його наукової діяльності є економічна ефективність використання виробничих ресурсів, удосконалення бухгалтерського і податкового обліку та фінансової звітності.

 Петро Миколайович здійснює керівництво науковою тематикою міжнародних проектів, підготовкою аспірантів і здобувачів, співпрацює з багатьма науковими закладами в Україні та за її межами. Під його керівництвом підготовлено і захищено дванадцять кандидатських дисертацій. Бере активну участь у науково-громадській роботі, є членом спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, постійно виступає з обліково-економічною тематикою, проводить активну роботу з виховання молоді.

За багаторічну плідну працю нагороджений почесними грамотами Міністерства фінансів України, Ради профспілок працівників фінансово-банківських установ Львівської області, Політехніки Лодзької (Польща) та Університету Яна Кохановського в Кельцах (Польща), обладміністрацій та інших відомств і установ. 

 

Список основних науково-методичних праць

Навчальні посібники:

 1. Облік в акціонерних товариствах різних галузей – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 380 с.
 2. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей – Тернопіль: Астон, 2000.–288 с. 
 3. Реформування майнових відносин на підприємствах АПК (Практичний посібник) – К.: Інститут аграрної економіки, 2001.–с.212-216. 
 4. Бухгалтерський облік за журнальною формою рахівництва (рекомендований Міністерством освіти і науки України) - Тернопіль: АСТОН, 2003. – 296 с. 
 5. Наскрізні блоки кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку (рекомендований Міністерством освіти і науки України) - Тернопіль: АСТОН, 2003. – 368 с. 
 6. Фінансовий, управлінський і податковий облік у господарських товариствах (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПОП, ПАП) (рекомендований Міністерством освіти і науки України) - Тернопіль: Економічна думка, 2003.–480 с. 
 7. Податковий облік і звітність на підприємствах (рекомендований Міністерством освіти і науки України) - К.: Професіонал, 2004, -448 с. 
 8. Первинний та аналітичний облік на підприємстві (рекомендований Міністерством освіти і науки України) - Тернопіль: Астон, 2005, -464 с. 
 9. Методологія та методика економічних досліджень (виконання та оформлення рефератів, курсових, дипломних і магістерських робіт, тез виступів, статей, дисертацій з економіки та бухгалтерського обліку:Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей (рекомендований Міністерством освіти і науки України) - Тернопіль: Астон, 2006, -414 с. 
 10. Система оподаткування та її інформаційно облікове забезпечення: навчальний посібник(рекомендований Міністерством освіти і науки України) - К.: Професіонал, 2006.-736с. 
 11. Курс управлінського обліку (рекомендований Міністерством освіти і науки України) - К.: Знання, 2007.-314 с.
 12. Курс фінансового обліку (рекомендований Міністерством освіти і науки України) - К.: Знання, 2007.-566 с. 
 13. Організація обліку і звітності - Навчальний посібник. - Львів: НВФ «Українські технології», 2012.-328с. 
 14. Фінансовий аналіз (рекомендований Міністерством освіти і науки України) - К.: Хай-Тек-Прес, 2013.-с.379. 
 15. Облікове забезпечення податкової звітності на підприємствах України (Навчальний посібник) - Тернопіль: ТНЕУ 2014. -272 с.

 Монографії:

 1. Основні виробничі фонди сільського господарства: ефективність, оновлення, оцінка - К.: Урожай. – 1995. – 192 с. 
 2. Ефективність відтворення та оцінка основних фондів сільського господарства Західного регіону України - Львів, ЛДСГІ, 1996. – 198 с. 
 3. Реструктуризація матеріально-технічної бази агропромислового комплексу - Київ, інститут аграрної економіки УААН, 1997.-296с. 
 4. Аграрна економіка: реформи та стабілізація кризи - Львів: Українські технології, 1998. –98 с. 
 5. Податковий і бухгалтерський облік на малому підприємстві - Тернопіль: Астон, 2000. –216 с. 
 6. Економіка зернопродуктового під комплексу АПК - Львів: Українські технології, 2000. –198 с. 
 7. Податковий облік і звітність на підприємствах (єдність і розходження з національними стандартами) - Львів: Українські технології, 2001. –267 с.
 8. Управлінський облік на підприємствах (методика ведення) - Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 270 с. 
 9. Ринкова трансформація економіки АПК: Колективна монографія у 4-х частинах (за ред. П.Т.Саблука, В.Я.Амбросова, Г.Є.Мазнєва) ч.4 Стабілізація доходів сільських товаровиробників - К: ІАЕ, 2002, 484с. 
 10. Економічний довідник аграрника (за ред. Ю.А.Лузана, П.Т. Саблука) - К: Преса України. 2003. –800 с.
 11. Агропромисловий комплекс України: Стан, тенденції та перспективи розвитку: “Якісний склад основних засобів за забезпечення ними сільськогосподарських підприємств” - Інформаційно-аналітичний збірник (випуск 6) за ред. П.Т. Саблука. Київ УАЕУААК, 2003, - 764 с. 
 12. Сільські домогосподарства: доходи і видатки - Львів НВФ “Українські технології”, 2004, -172 с. 
 13. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку за редакцією П.К. Канівського - К.: ННЦ І АЕ, 2005.-292 с. 
 14. Ринок земель сільськогосподарського призначення: перспективи розвитку - Львів, 2008.- 184с. 
 15. Регіональний м'ясопродуктивний підкопмлекс АПК - Львів, 2009.- 192с. 
 16. Організація бухгалтерського обліку і аналізу в сільськогосподарських виробничих кооперативах - Львів: НВФ “Українські технології”; – Львів, 2011.-220с. 
 17. Ринок фінансових інвестицій в Україні: формування та розвиток - Львів: СПОЛОМ, 2015. – 200 с. 
 18. Studenci w świecie bankowości elektronicznej (Monografija) - Lwów: Społom, 2015.- 142 s.
 • Воляник Галина Михайлівна Воляник Галина Михайлівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів - Формування новітньої парадигми підготовки здобувачів вищої освіти з обліку і оподаткування в умовах євроінтеграційних процесів України та воєнного стану.- Проблеми та перспективи розвитку фінансового обліку в умовах цифрової економіки.- Особливості облікового процесу та оподаткування діяльності суб’єктів ринку в умовах воєнного стану- Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства у відповідності до Міжнародних та національних стандартів обліку.- Особливості застосування Digital-маркетингу та Event-маркетингу на ринку освітніх послуг- Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання. Навчальні дисципліни, які викладає «Фінансовий облік-1»«Фінансовий облік-2»«Облік у банках»«Аналіз господарської діяльності»«Облік і звітність підприємств за міжнародними стандартами» Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 8 навчальних посібників та одного підручника у співавторстві, 4 з них з грифом МОН України: «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2012), «Фінансовий облік-1» (2013), «Інформаційні системи и технології в обліку» (2014, 2016, 2018),«Облік і звітність в оподаткуванні» (2014),«Управлінський облік» (2016), «Фінансовий облік-2» (2016), «Організація обліку» (2018), «Облік на підприємствах малого бізнесу» (2018), «Фінансовий облік-2» (2019), «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2021).

  [Read more]

 • Гарасим Петро Миколайович Гарасим Петро Миколайович

  Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України за спеціальністю "Облік і аудит" У 1975 р. закінчив з відзнакою економічний факультет Львівського сільськогосподарського інституту (спеціальність – «Бухгалтерський облік у сільському господарстві»). В 1984 році захистив кандидатську, у 1996 році – докторську дисертацію на тему «Методологічні аспекти оцінки ефективності та відтворення основних фондів при реформуванні сільськогосподарських підприємств ( на матеріалах Західного регіону України)». У 2001 році присвоєно вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. Упродовж 1993-2003р. – декан економічного факультету, з 1998 до 2005 року – завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Львівського державного аграрного університету. З 2005 року до 2015 року – декан обліково-економічного факультету, професор кафедри обліку і аудиту Львівської державної фінансової академії, з 01.09.2015 року – професор кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2016 року обіймає посаду завідувача кафедри обліку і аудиту НЛТУ України. Здійснює керівництво науковою тематикою міжнародних проектів, підготовкою аспірантів і здобувачів, співпрацює з багатьма науковими закладами України та за її межами. Під його керівництвом підготовлено і захищено дванадцять кандидатських дисертацій. Приймає активну участь у науково-громадській роботі, є членом спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, постійно виступає з обліково-економічною тематикою, проводить активну роботу з виховання молоді. Основними…

  [Read more]

 • Колінько Наталія Іванівна Колінько Наталія Іванівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів організація управлінського обліку витрат на підприємствах лісового сектору і суміжних галузей податкові регулятори економічної та екологічної безпеки суб’єктів господарювання проблеми підготовки фахівців з обліку і оподаткування в сучасних умовах Навчальні дисципліни, які викладає «Управлінський облік»  «Податкова політика»  «Облік і звітність в оподаткуванні» Автор більше 150 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 7 навчальних посібників, 4 з них у співавторстві з грифом МОН України: «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2012), «Фінансовий облік-1» (2013), «Облік і звітність в оподаткуванні» (2014), «Управлінський облік» (2016), Облік на підприємствах малого бізнесу»(2018), «Статистика» (2019)

  [Read more]

 • Говда Галина Анатоліївна Говда Галина Анатоліївна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів облік та контроль витрат підприємства  облік і звітність за МСФЗ  особливості державного фінансового контролю на підприємствах грошові та кредитні відносини на різних рівнях економіки Навчальні дисципліни, які викладає «Гроші і кредит»  «Бухгалтерський облік» «Основи МСФЗ (міжнародні стандарти фінансової звітності)» «Державний фінансовий контроль» Автор більше 45 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 14 наукових статей у фахових виданнях, тези доповідей на конференціях та 19 праць навчально-методичного характеру. Тема кандидатської дисертації: «Облік і контроль в управлінні витратами основної діяльності підприємств» (2013)

  [Read more]

 • Клим Надія Михайлівна Клим Надія Михайлівна

  – кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів - Теорія і практика обліку, оподаткування, аналізу і контролю діяльності суб’єктів господарювання;- Регіональна економіка: соціально-культурна сфера (територіальна організація та особливості розвитку);- Формування механізму ефективного управління економічною діяльністю підприємств на еколого-економічних засадах. Навчальні дисципліни, які викладає «Бухгалтерський облік»«Облік і аудит»«Бухгалтерський облік в управлінні підприємством»«Організація і методика аудиту» Є автором більше 180 фахових наукових та навчально-методичних праць, у тому числі трьох навчальних посібників – «Економічний аналіз виробничої діяльності лісогосподарських і деревообробних підприємств (у співавторстві з грифом МОН України, 1999 р.), «Бухгалтерський облік» - (одноосібно, 2014 р.), «Організація обліку в галузях економіки» (у співавторстві, 2018 р.), одного підручника «Бухгалтерський облік» (одноосібно, 2021 р.) та 9-ти колективних монографій (2013 – 2021 рр.), 5-ти публікацій у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection, має 5 авторських свідоцтв.У 2017 р. здобула ступінь магістра за спеціальністю «Правознавство». Виконавець науково-дослідних тем: «Схема (прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів на тривалу перспективу» - розвиток та розміщення соціальної сфери Львівської області (3.1.5.63.0100 U 000657)«Дослідження природно-ресурсного потенціалу і перспектив економічного та соціального розвитку України (регіональний розріз) ( 3.1.5.53.0199 U 003694)«Економічний механізм покращення фінансового стану раціонального використання лісових ресурсів на…

  [Read more]

 • Мандрик Василь Олегович Мандрик Василь Олегович

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів проблеми теорії та практики екологічно орієнтованої економіки на мікро- та макрорівнях удосконалення системи екологічного оподаткування в Україні сучасні тенденції та перспективи використання криптовалют Навчальні дисципліни, які викладає «Фінанси, гроші та кредит» «Еколого-економічний аналіз» «Економіка праці і соціально трудові відносини» «Фінанси підприємств» Автор 56 публікацій, з них 32 ‒ наукові, в тому числі 30 ‒ у фахових виданнях та 24 ‒ навчально-методичного характеру. Тема кандидатської дисертації: «Економічне регулювання рекультивації земель, порушуваних діяльністю підприємств вугільної промисловості» (2008)

  [Read more]

 • Новак Уляна Павлівна Новак Уляна Павлівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів організація та методика аудиту та екологічного аудиту в сучасних економічних умовах галузеві особливості організації обліку і звітності на підприємствах України  Навчальні дисципліни, які викладає «Організація обліку в галузях економіки»,  «Основи обліку і аудиту на деревообробних підприємствах»,  «Судово-бухгалтерська експертиза», «Санаційний аудит» Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі: 6 монографій (2010, 2012, 2013, 2014), наукових статей та тез доповідей конференцій, навчально-методичних праць (серед яких навчальний посібник «Організація обліку в галузях економіки»,  конспекти лекцій з дисциплін «Основи обліку і аудиту на деревообробних підприємствах», «Судово-бухгалтерська експертиза», «Санаційний аудит»). Тема кандидатської дисертації: «Екологічний аудит в системі інвестиційного забезпечення деревообробних підприємств» (2009)

  [Read more]

 • Шутка Світлана Євгенівна Шутка Світлана Євгенівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів - фундаментальні і прикладні наукові дослідження у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах глобалізаційних перетворень;- стратегічні пріоритети розвитку малих підприємств в умовах модернізації економіки;- бюджетний облік та облікове забезпечення управління економічними суб’єктами бюджетної сфери;- методологія стратегічного аналізу;- дослідження актуальних аспектів менеджменту підприємств в сучасних умовах господарювання;- проблеми розвитку бухгалтерського обліку для забезпечення сталого розвитку економіки України. Навчальні дисципліни, які викладає «Облік зовнішньоекономічної діяльності»«Організація обліку на підприємствах малого бізнесу»«Облік в бюджетних установах»«Стратегічний аналіз» Автор більше 100 публікацій, у тому числі навчальні посібники, рекомендовані грифом МОН України: «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу» (2007), «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2012), «Фінансовий облік-1» (2013), «Облік і звітність в оподаткуванні» (2014), «Управлінський облік» (2016), «Фінансовий облік – 2» (2016), «Облік на підприємствах малого бізнесу « (2018) та Фінансовий облік-2: [підручник] (2019), «Облік зовнішньоекономічної діяльності»: [підручник] (2021), а також багатьох навчально-методичного розробок.

  [Read more]

 • Грицак Оксана Степанівна Грицак Оксана Степанівна

  кандидат економічних наук, асистент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів удосконалення обліково-аналітичного забезпечення виконання зобов’язань організація внутрішнього аудиту операцій застави Навчальні дисципліни, які викладає «Теорія економічного аналізу» «Місцеві бюджети» «Інноваційний розвиток підприємства» «Організація обліку» Автор більше 70 наукових і науково-методичних праць, присвячених обліку, аудиту, контролю і аналізу господарської діяльності, з них 18 наукових статей у фахових виданнях, тези доповідей на конференціях та праці навчально-методичного характеру. Тема кандидатської дисертації: «Бухгалтерський облік та внутрішній аудит операцій застави» (2015)

  [Read more]

GREEN Blue Orange BACK TO TOP