Навчальні дисципліни (магістр)

ОБОВ'ЯЗКОВІ  КОМПОНЕНТИ  (ОК)

І.  ЦИКЛ  ЗАГАЛЬНОЇ  ПІДГОТОВКИ

 • Інноваційний розвиток підприємства

 ІІ.  ЦИКЛ  ПРОФЕСІЙНОЇ  ПІДГОТОВКИ

 • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 • Фінансовий аналіз
 • Організація і методика аудиту
 • Організація обліку

 

 ВИБІРКОВІ  КОМПОНЕНТИ  (ВК)

ІІ.  ЦИКЛ  ПРОФЕСІЙНОЇ  ПІДГОТОВКИ

 • Облік ЗЕД
 • Облік і планування зовнішньоекономічних операцій
 • Облік і фінансова звітність підприємств за міжнародними стандартами
 • Облік і оподаткування за видами економічної діяльності
 • Стратегічний управлінський облік
 • Управління оподаткуванням
 • Державний фінансовий контроль
 • Контролінг
 • Санаційний аудит
 • Екологічний аудит
 • Еколого-економічний аналіз
 • Екологічна статистика
 • Стратегічний аналіз
 • Електронна звітність

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА