Участь у студентських науково-практичних конференціях:

- ст. гр. ОА Хромишин Юлія
науковий керівник – доц. Новак У.П.: 
ІV студентська науково-практична конференція  між закладами вищої освіти «Стан та перспективи розвитку індустрії гостинності в сучасних умовах: економічні та фінансові аспекти»
м. Львів, Львівський інститут економіки і туризму, 26 квітня 2016 р.

- ст. гр. ОА-31 Грищенко Мар’яна,
науковий керівник – доц. Клим Н.М.:
XV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів
«Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів»,
м. Черкаси, 24-25 березня 2016 р.

- ст. гр. ОА-41 Гараздовська Надія,
науковий керівник – доц. Клим Н.М.:
Міжнародна науково-практична конференція
«Економічний потенціал країни: наукові підходи та практика реалізації»,
м. Одеса, 26-27 лютого 2016 р.

- ст. гр. ОА-41 Кравець Ірина
науковий керівник – доц. Говда Г.А.: 
Міжнародна науково-практична конференція 
«Економічний потенціал країни: наукові підходи та практика реалізації»

м. Одеса, 26-27 лютого 2016 р.

- ст. гр. ОА-51 Каліщук Анна,
науковий керівник – доц. Новак У.П.:
Міжнародна науково-практична конференція
«Економіка в контексті інноваційного розвитку: стан та перспективи»,
м. Ужгород, 12-13 лютого 2016 р.

 

 

GREEN Blue Orange BACK TO TOP