26 травня 2023 року було проведено ряд зустрічей з учнями випускних класів Яворівського району Львівської області

 photo 2023 05 27 12 31 10

photo 2023 05 27 12 31 38

photo 2023 05 27 12 31 46

photo 2023 05 27 12 32 02

photo 2023 05 27 12 32 19

  Вибір професії є важливим етапом у житті кожної особи, і правильне визначення своїх професійних цілей може мати великий вплив на подальший життєвий шлях та успіх. Враховуючи непрості обставини, з якими стикаються молоді люди в часі особливого військового стану в Україні, важливо надати їм належну підтримку та допомогу у виборі майбутньої професії. Саме тому, викладачі кафедри обліку і аудиту НЛТУ України активно долучаються до професійної орієнтації випускників шкіл, ліцеїв, професійних училищ та коледжів.

  Так, 26 травня 2023 року було проведено ряд зустрічей з учнями випускних класів Яворівського району Львівської області. Завідувач кафедри обліку і аудиту, професор, д.е.н. Гарасим П.М. зустрівся з випускниками Смолинського ЗЗСО І-ІІІ ст. Яворівської міської ради; ЗЗСО І-ІІІ ст. с.м.т. Немирів; Середкевицького ЗЗСО І-ІІІ ст. та Завадівського ЗЗСО І-ІІІ ст.

  Під час цих зустрічей проф. Гарасим П.М. розповів випускникам шкіл про особливості вступної компанії 2023 року, та привернув їх увагу до широкого спектру пропозицій спеціальностей, які пропонує Національний лісотехнічний університет України. Майбутні абітурієнти дізнались, що в процесі навчання в університеті вони зможуть засвоїти не лише теоретичні знання, але й отримати практичний досвід роботи в часі проходження навчальної та переддипломної практики. Важливою, також, була інформація про можливості отримання стипендій, участь у міжнародних програмах та проєктах. Зокрема, в рамках Erasmus+ студенти НЛТУУ мають можливість навчатись у партнерських університетах Європейського Союзу, отримувати кредити за пройдені курси та покращувати свої мовні навички.

  Окрім навчального процесу, майбутні абітурієнти активно цікавились організацією дозвілля в університеті. Вони дізнались про роботу студентського самоврядування, та їх активну участь у вирішенні питань, що стосуються навчання, розвитку та відпочику. Студенти НЛТУУ мають можливість розвивати свої хобі, організовувати культурні заходи, зустрічатися з однодумцями та насолоджуватися багатогранним студентським життям.

  Такі профорієнтаційні зустрічі завжди залишають яскравий відбиток у серцях всіх учасників. Підсумовуючи, слід зазначити, що випускники шкіл побачили нові перспективи, які чекають на них в майбутньому, та отримали певність у своєму виборі професії.

Обговорення освітньо-професійної програми, освітнього ступеня бакалавр спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»


2

5

32

1

  7 травня 2023 року відбулося засідання круглого столу за участю студентського активу, роботодавців та робочої групи з метою пошуку шляхів покращення освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності  241 «Готельно-ресторанна справа»

  В обговоренні актуальних проблем підготовки бакалаврів з готельно-ресторанної справи взяли участь: Лотоцька-Дудик У. Б., к.мед.н., доцент, завідувач кафедри гігієни та профілактичної токсикології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького; власник знаного у Львові медового ресторану «Вулик» Кіндрат Я.Р.; Нусбавм І.Й.- головний адміністратор ресторану «Фільварок на Левандівці»; гарант освітньо-професійної програми Динька П.К.; завідуючий кафедри Обліку і аудиту доктор економічних наук, професор Гарасим П.М. та члени проектної групи доценти Гарасим Л.С. та Мандрик В.О.; студенти спеціальності «Готельно-ресторанна справа» Лагуняк Христина, Костів Олександра та інші.

  Учасники круглого столу приділили особливу увагу обґрунтованості розробленої освітньо-професійної програми, її структурній та логічній побудові, переліку та обсягу обов'язкових і вибіркових компонентів, що сприятиме наданню студентам системних та якісних професійних знань, вмінь та навичок та забезпечить отримання здобувачами вищої освіти поглиблених фахових компетентностей з готельно-ресторанної справи.

  На завершення зустрічі учасники круглого столу підкреслили важливість забезпечення відповідності програмних результатів навчання запитам роботодавців та підготовки конкурентоспроможних на ринку праці фахівців з готельно-ресторанної справи.

Обговорення освітньо-професійної програми освітнього ступеня магістр спеціальності 071 “Облік і оподаткування”.

photo 2023 05 09 10 47 17

 

photo 2023 05 10 09 39 01

photo 2023 05 10 09 39 06

photo 2023 05 10 09 39 10

  11 квітня 2023 року у процесі розширеного засідання  проєктної групи (д.е.н., професор Гарасим П.М. – гарант освітньої програми, к.е.н., доцент Клим Н.М., к.е.н., доцент Воляник Г.М., к.е.н., доцент Шутка С.Є.) кафедри обліку і аудиту відбулося обговорення освітньо-професійної програми освітнього ступеня магістр спеціальності 071 “Облік і оподаткування”. Зустріч була присвячена вдосконаленню змісту та структури освітньо-професійної  програми, методів викладання, перспективам розвитку освітньо-професійної  програми відповідно до запитів потенційних роботодавців, учасників освітнього процесу, загальних тенденцій розвитку спеціальності.

   Точку зору потенційних роботодавців висловили:

   Андрій Цура, директор ПП «А.Т. Консалтинг»

    Ірина Іванишин, керівниця групи реалізації проектів Міжнародних фінансових організацій, голова аудиторського комітету ЛКП «Львівелектротранс»

    Юрій Кравчук, головний бухгалтер ТОВ «Транс-Сервіс»

  Олена Гончаренко, головний бухгалтер ТОВ «Андромеда-плюс» (медичний центр), к.е.н., доцент.

   В обговоренні освітньо-професійної програми також взяли участь колеги з інших навчальних закладів України:

    Марія Бондарчук, д.е.н., професор, академік Національної академії наук вищої освіти України, академік Академії економічних наук України,  завідувач кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка»

   Ковальова Тетяна Володимирівна, к.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку і оподаткування Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

  Брадул Олександр Михайлович д.е.н., професор кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування Криворізького національного університету.

  Від дирекції ННІ ЕЕМ перспективи розвитку спеціальності та вдосконалення методів викладання за освітньою програмою висловила к.е.н., доцент Оксана Грицак, заступниця директора.

  Учасники активно та плідно попрацювали над удосконаленням освітньо-професійної  програми, відзначили її конкурентні переваги, а також обговорили зміни до змістового наповнення з урахуванням інноваційних технологій і комунікацій, сучасних методів обліково-аналітичного забезпечення діяльності економічних суб’єктів.

  Отримана інформація під час обговорення (відгуки, пропозиції від учасників) слугуватимуть основою для удосконалення змісту та якості підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування». За результатами обговорення прийнято рішення затвердити освітню програму з врахуванням пропозицій стейкхолдерів та академічної спільноти.

 

Зустріч зі студентами- бакалаврами щодо обговорення ОПП «Облік і оподаткування».

 photo 2023 05 12 16 16 05

photo 2023 05 12 16 16 10

photo 2023 05 12 16 16 15

  09.05.2023 відбулась зустріч із студентами- бакалаврами спеціальності 071 «Облік і оподаткування» присвячена обговоренню освітньо-професійної програми на 2023/2024 навчальний рік.

   В обговоренні взяли участь члени проектної групи, викладачі кафедри обліку і аудиту: гарант ОПП к.е.н., доц. Грицак О.С., к.е.н., доц. Колінько Н.І., к.е.н., доц. Новак У.П., к.е.н., доц. Говда Г.А. На зустріч були також запрошені к.е.н., доц. Воляник Г.М., к.е.н., доц. Клим Н.М., к.е.н., доц. Шутка С.Є.

    Засідання очолив завідувач кафедри обліку і аудиту, д.е.н., професор Гарасим П.М. В своїй доповіді проф. Гарасим П.М. зазначив, що здобувачі ОПП «Облік і оподаткування» мають змогу отримати належну теоретичну підготовку в процесі навчання завдяки збалансовано підібраним освітнім компонентам, як обовʼязковим, так і вибірковим.

   В процесі обговорення було розглянуто змістовну складову дисциплін професійного циклу програми, та формування у здобувачів ґрунтовних знань у сфері обліку та оподаткування, а також здатність застосування цих знань у практичній діяльності.

  Студентським активом під час  обговорення були надані пропозиції для покращення  змісту та якості предметних складових ОПП і організації практичної підготовки за спеціальністю.

Фокус групи

Студенти магістратури спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 073 «Менеджмент» 18 жовтня 2022 р. брали участь у фокус-групах з обговорення результатів анкетування потреб студентства у цифрових компетенціях, що мало на меті проаналізувати виклики й оцінити потреби студентів під час дистанційного навчання в умовах війни в Україні. Модератором заходу була доцентка Національного транспортного університету (Київ) п. Юлія Хрутьба.

Анкетування студентів проводилося в рамках міжнародного проекту «Українсько-німецька мережа викладання для цифрової трансформації екологічної освіти», що фінансується Німецькою службою академічних обмінів (DAAD). Проект передбачає розробку цифрових навчальних курсів для студентів Національного транспортного університету (Київ) і Національного лісотехнічного університету України (Львів). Партнером проекту є Університет сталого розвитку міста Еберсвальде (Німеччина).

Робота студентів на фокус-групах передбачала обговорення таких питань:

 • причин стресу, які пов’язані з організацією навчального процесу та представленням навчального матеріалу, який може бути незрозумілим для студента;
 • потреби додаткових навичок в організації самостійної роботи та самоорганізації (тайм-менеджменту), вміння зосереджуватися на навчанні та пошук необхідних джерел інформації, в тому числі комунікацій з викладачами;
 • шляхів покращення комунікації між викладачем та студентом та забезпечення зворотнього зв’язку;
 • методів підвищення рівня візуалізації та демонстрації відеосюжетів за тематикою заняття;
 • формування бізнес-кейсів з поступовим її вирішенням разом зі студентами;
 • можливостей використання платформ для спільної роботи (зокрема таких як MIROBoard, Trello, Google Docs тощо);
 • використання у навчальному процесі інноваційних методів навчання та з’ясування ставлення студентів до них;
 • інших.

Обговорення проходило за допомогою інтерактивної онлайн-дошки Miro для спільної роботи команд. Тема дискусії була цікавою та надзвичайно актуальною для студентів, вони були активними, виявляли ініціативу та висловлювали свої погляди.

 

 • Воляник Галина Михайлівна Воляник Галина Михайлівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Профіль Scopus volianyk@nltu.edu.ua Сфера наукових інтересів Формування новітньої парадигми підготовки здобувачів вищої освіти з обліку і оподаткування в умовах євроінтеграційних процесів України та воєнного стану. Проблеми та перспективи розвитку фінансового обліку в умовах цифрової економіки. Особливості облікового процесу та оподаткування діяльності суб’єктів ринку в умовах воєнного стану Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства у відповідності до Міжнародних та національних стандартів обліку. Особливості застосування Digital-маркетингу та Event-маркетингу на ринку освітніх послуг Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання. Навчальні дисципліни, які викладає «Фінансовий облік-1» «Фінансовий облік-2» «Облік у банках» «Аналіз господарської діяльності» «Облік і звітність підприємств за міжнародними стандартами»        Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 7 навчальних посібників та двох підручників, 4 з них з грифом МОН України: «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2012), «Фінансовий облік-1» (2013), «Інформаційні системи и технології в обліку» (2014, 2016, 2018),«Облік і звітність в оподаткуванні» (2014),«Управлінський облік» (2016), «Фінансовий облік-2» (2016), «Організація обліку» (2018), «Облік на підприємствах малого бізнесу» (2018), «Фінансовий облік-2» (2019), «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2021). Підвищення кваліфікації Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технічного парку   (Республіка Польща) та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (м. Київ, Україна), дистанційне Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних …

  [Read more]

 • Гарасим Петро Миколайович Гарасим Петро Миколайович

  Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України за спеціальністю "Облік і аудит" Профіль Google Scholar Профіль ORCID У 1975 р. закінчив з відзнакою економічний факультет Львівського сільськогосподарського інституту (спеціальність – «Бухгалтерський облік у сільському господарстві»). В 1984 році захистив кандидатську, у 1996 році – докторську дисертацію на тему «Методологічні аспекти оцінки ефективності та відтворення основних фондів при реформуванні сільськогосподарських підприємств ( на матеріалах Західного регіону України)». У 2001 році присвоєно вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. Упродовж 1993-2003р. – декан економічного факультету, з 1998 до 2005 року – завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Львівського державного аграрного університету. З 2005 року до 2015 року – декан обліково-економічного факультету, професор кафедри обліку і аудиту Львівської державної фінансової академії, з 01.09.2015 року – професор кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2016 року обіймає посаду завідувача кафедри обліку і аудиту НЛТУ України. Здійснює керівництво науковою тематикою міжнародних проектів, підготовкою аспірантів і здобувачів, співпрацює з багатьма науковими закладами України та за її межами. Під його керівництвом підготовлено і захищено дванадцять кандидатських дисертацій. Приймає активну участь у науково-громадській роботі, є членом спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, постійно виступає з обліково-економічною тематикою, проводить активну…

  [Read more]

 • Колінько Наталія Іванівна Колінько Наталія Іванівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Сфера наукових інтересів організація управлінського обліку витрат на підприємствах лісового сектору і суміжних галузей податкові регулятори економічної та екологічної безпеки суб’єктів господарювання проблеми підготовки фахівців з обліку і оподаткування в сучасних умовах Навчальні дисципліни, які викладає Управлінський облік, Облік і звітність в оподаткуванні, Звітність підприємств, Податкова політика, Стратегічний управлінський облік   Облік і звітність в оподаткуванні: [навчальний посібник] (гриф МОН України №1/11-14918 від 02.10.2013):/ / Н.І.Колінько, М.М.Огородник, Г.М. Воляник, С.Є. Шутка – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 453 с. Управлінський облік»: [навчальний посібник] (рекомендований Вченою радою НЛТУ України протокол № 5 від 21.05. 2015р.):/ Н.І. Колінько, Г.М. Воляник, С.Є. Шутка – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 378с.  Фінансовий облік – 2: [навчальний посібник] (рекомендовано вченою радою НЛТУ протокол № 9 від 27.10.2016 р.) / П.М. Гарасим, Г.М. Воляник, Н.І. Колінько, С.Є. Шутка. – Львів: ТзОВ «Ліга-Прес», 2016. –332 с. Облік на підприємствах малого бізнесу [навчальний посібник] / П.М. Гарасим, С.Є. Шутка, Г.М. Воляник, Н.І. Колінько – Львів: ТзОВ «Ліга-Прес», 2018. –370 с. Статистика [навчальний посібник] / П.М. Гарасим, Н.І. Колінько. – Львів: Львів :Сполом, 2019. – 220 с. Гарасим П.М., Шутка С.Є., Воляник Г.М., Колінько Н.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності:…

  [Read more]

 • Говда Галина Анатоліївна Говда Галина Анатоліївна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Сфера наукових інтересів Проблеми та перспективи розвитку системи державного фінансового контролю в Україні Особливості обліку та оподаткування суб’єктів господарювання в умовах воєнного стану Новітні методики визначення конкурентоспроможності суб’єктів ринку з урахуванням екологічної складової Особливості облікового процесу та звітності в умовах цифровізації економіки Грошові та фінансово-кредитні відносини між суб’єктами економічних відносин в умовах карантинних обмежень та воєнного стану Сфера застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в умовах розширення євроінтеграції України та обмежень воєнного стану. Навчальні дисципліни, які викладає Державний фінансовий контроль Електронна звітність Гроші і кредит Фінанси, гроші і кредит Основи міжнародних стандартів фінансової звітності (Основи МСФЗ) Бухгалтерський облік Основи обліку і податкової політики на підприємствах галузі (для студентів спеціальності «Деревообробні та меблеві технології») Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць з питань обліку, грошово-кредитних відносин, фінансового контролю. Підвищення кваліфікації 1) ТОВ «Академія цифрового розвитку» (м. Київ) , курс «Цифрові інструменти Google для освіти» (базовий рівень) (дистанційна форма навчання), 30.01.2023-12.02.2023 р. (загальний обсяг – 30 год / 1 кредит EСTS) Сертифікат №GDTfE-07-Б-06523 від 12.02.2023 р. 2) Міністерство освіти і науки України, державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової перед вищої освіти» (м. Київ), підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти…

  [Read more]

 • Клим Надія Михайлівна Клим Надія Михайлівна

  – кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Профіль Scopus klym.nadya@gmail.com  Сфера наукових інтересів: Регіональна економіка: соціально-культурна сфера (територіальна організація та особливості розвитку). Формування обліково-аналітичної системи та механізму ефективного управління економічною діяльністю суб’єктів господарювання на еколого-економічних засадах. Теорія і практика обліку і контролю діяльності суб’єктів господарювання в умовах діджиталізації. Стратегічне державне регулювання та економічна безпека в умовах військового стану. Особливості оподаткування та обліково-аудиторського забезпечення підприємств лісової галузі в умовах війни.  Навчальні дисципліни, які викладає: «Бухгалтерський облік» «Облік і аудит» «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» «Організація і методика аудиту». Авторка більше 180-ти фахових наукових та навчально-методичних праць, у тому числі трьох навчальних посібників – «Економічний аналіз виробничої діяльності лісогосподарських і деревообробних підприємств (у співавторстві з грифом МОН України, 1999 р.), «Бухгалтерський облік» - (одноосібно, 2014 р.), «Організація обліку в галузях економіки» (у співавторстві, 2018 р.), одного підручника «Бухгалтерський облік» (одноосібно, 2021 р.) та 9-ти колективних монографій (2013 – 2021 рр.), 5-ти публікацій у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection, має 5 авторських свідоцтв. У 2017 р. здобула ступінь магістра за спеціальністю «Правознавство».  Виконавець науково-дослідних тем: «Схема (прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів на тривалу…

  [Read more]

 • Мандрик Василь Олегович Мандрик Василь Олегович

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Сфера наукових інтересів проблеми теорії та практики екологічно орієнтованої економіки на мікро- та макрорівнях удосконалення системи екологічного оподаткування в Україні сучасні тенденції та перспективи використання крипто валют фінансова система, бюджетна система та фінансова політика держави, фінансові аспекти соціальної функції держави, фінансовий ринок і біржова діяльність, фіскальна політика та податкова система, фінанси суб’єктів господарювання, міжнародні фінансові системи. Навчальні дисципліни, які викладає «Фінанси» «Фінанси, гроші та кредит» «Еколого-економічний аналіз» «Економіка праці і соціально трудові відносини» «Фінанси підприємств» «Страхування» Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі наукових статей та тез доповідей конференцій.  Підвищення кваліфікації Національний лісотехнічний університет України, курси підвищення кваліфікації з організації та володіння технологіями дистанційного навчання на базі віртуального навчального середовища НЛТУ України, 28.09.2020 – 24.12.2020, Свідоцтво про підвищення кваліфікації 21 СПВ 02070996 № 9 від 25.01.2021 р. Львівський національний університет імені Івана Франка, тема стажування - «Сучасні проблеми розвитку економічного аналізу та фінансового обліку як інструментів ефективної діяльності», 19.10.2020 – 30.10.2020 р., довідка № 3351-У від 03.12.2020 р., 180 год./6 кред.

  [Read more]

 • Новак Уляна Павлівна Новак Уляна Павлівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту   Профіль Google Scholar Профіль ORCID   Сфера наукових інтересів організація та методика ведення бухгалтерського обліку за видами економічної діяльності; теорія аудиту і концептуальні основи розвитку аудиторської діяльності; особливості організації судово-бухгалтерської експертизи, як важливого виду фінансового контролю; еколого-економічні інструменти забезпечення сталого розвитку. Навчальні дисципліни, які викладає «Аудит» «Санаційний аудит» «Екологічний аудит» «Організація обліку у галузях економіки» «Облік на підприємствах сфери послуг» «Судово-бухгалтерська експертиза» Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі у співавторстві: 6 колективних монографій (2012, 2013, 2014, 2020), навчального посібника «Організація обліку в галузях економіки» (2018), наукових статей та тез доповідей конференцій.  Підвищення кваліфікації Університет сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина), Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів, 29.04.2019р. - 03.05.2019 р., сертифікат від 03.05.2019р., 1 кредит. Національний лісотехнічний університет України, курси підвищення кваліфікації з організації та володіння технологіями дистанційного навчання на базі віртуального навчального середовища НЛТУ України, 01.02.2021 р. - 20.04.2021 р., свідоцтво про підвищення кваліфікації 21 СПВ 02070996 № 79 від 31.05.2021 р., 180 годин / 6 кредитів. Наукові публікації – Publ.Science, цикл навчальних вебінарів з наукометрії «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science, лютий 2021 р., сертифікат №АА 1544 від 12.02.2021 р., 10 годин /…

  [Read more]

 • Шутка Світлана Євгенівна Шутка Світлана Євгенівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Профіль Scopus     Сфера наукових інтересів фундаментальні і прикладні наукові дослідження у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах глобалізаційних перетворень; стратегічні пріоритети розвитку малих підприємств в умовах модернізації економіки; бюджетний облік та облікове забезпечення управління економічними суб’єктами бюджетної сфери; методологія стратегічного аналізу; дослідження актуальних аспектів менеджменту підприємств в сучасних умовах господарювання; проблеми розвитку бухгалтерського обліку для забезпечення сталого розвитку економіки України. Навчальні дисципліни, які викладає «Облік зовнішньоекономічної діяльності» «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу» «Облік в бюджетних установах» «Стратегічний аналіз» «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за міжнародними та національними стандартами» Автор більше 150 публікацій, у тому числі , у тому числі: 7 навчальних посібників та 2 підручників, 4 з них з грифом МОН України: «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу» (2007), «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2012), «Фінансовий облік-1» (2013), «Облік і звітність в оподаткуванні» (2014), «Управлінський облік» (2016), «Фінансовий облік – 2» (2016), «Облік на підприємствах малого бізнесу» (2018) та Фінансовий облік-2: [підручник] (2019), «Облік зовнішньоекономічної діяльності»: [підручник] (2021), а також багатьох навчально-методичного розробок. Підвищення кваліфікації Львівський національний університет імені Івана Франка, тема стажування - “Сучасні проблеми розвитку бухгалтерського обліку і стратегічного…

  [Read more]

 • Грицак Оксана Степанівна Грицак Оксана Степанівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Профіль Scopus hrytsak@nltu.edu.ua Сфера наукових інтересів удосконалення обліково-аналітичного забезпечення виконання зобов’язань науково-практичні підходи щодо ведення фінансового обліку та аудиту облік та оподаткування в умовах цифрової економіки Навчальні дисципліни, які викладає «Теорія економічного аналізу» «Місцеві бюджети» «Інноваційний розвиток підприємства» «Організація обліку» «Інформаційні системи і технології в обліку» Автор більше 70 фахових наукових і навчально-методичних праць присвячених обліку, аудиту, контролю і аналізу господарської діяльності, з них 1-ї колективної монографії  (2022 р.), 3-х публікацій у наукових виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus, 20 наукових статей у фахових виданнях, має 5 авторських свідоцтв. Виконавець науково-дослідних тем: НДР «Теорія і практика управлінського і бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту діяльності суб’єктів господарювання» (ДР 0113 U007515) (2016-2018 рр.); НДР “Бухгалтерський облік у контексті перспектив удосконалення оподаткування підприємницької діяльності” (ДР 0118U000781), (договір №05/ 2471 від 15.01.2020 р.) Підвищення кваліфікації Курс «Міжнародні стандарти фінансової звітності» від Institute of Financial Accountants (Великобританія), «Diploma in International Financial Reporting Standards for Professionals» від 26.07.2016 № 7/2016/02668. Стажування на кафедрі Обліку і аналізу НУ «Львівська політехніка» Довідка № 666 від 05.01.2018 Курси підвищення кваліфікації за програмою «Технології дистанційного навчання на базі Віртуального навчального середовища НЛТУ України». Свідоцтво про підвищення…

  [Read more]

GREEN Blue Orange BACK TO TOP