Статті

Науковий семінар

22 грудня 2017 року на кафедрі відбувся науковий семінар на тему: «Перспективи розвитку обліку, аудиту і оподаткування в контексті глобалізаційних економічних процесів», який підготували к.е.н, доц. Воляник Г.М., к.е.н, доц. Колінько Н.І., к.е.н, доц. Шутка С.Є.

К.е.н, доц. Воляник Г.М. підкреслила, що глобалізація економічних процесів, динамізм світового фінансового ринку та впровадження новітніх технологій стали однією з об’єктивних умов істотних змін в українській системі бухгалтерського обліку. Наголосила, що внаслідок глобалізації уніфікуються міжнародні стандарти фінансової звітності, що дає змогу покращити розвиток ринків капіталу, забезпечити фінансову прозорість, порівнянність інформації, її зрозумілість.

20180103 123833 500x375 К.е.н, доц. Колінько Н.І. зазначила, що система оподаткування в Україні у контексті глобалізаційних економічних процесів потребує значного вдосконалення, має базуватися на обґрунтованій адаптації передового зарубіжного досвіду до умов, що склалися в країні, а не зводитися до формального копіювання моделі оподаткування інших країн.

20180103 123939 500x375

К.е.н, доц. Шутка С.Є. зазначила, що в аудиторській діяльності України з прийняттям Закону України „Про аудиторську діяльність” у 1993 році і до сьогоднішнього дня було прийнято велику кількість нормативних актів, положень, рішень, а також відбувся перехід від національних нормативів аудиту до міжнародних стандартів. Перспективи розвитку аудиту в контексті глобалізаційних економічних процесів зумовлені, насамперед, приведенням нормативної бази регулювання аудиторської діяльності України у відповідність до європейських вимог, а також потребою широкого використання передового зарубіжного досвіду з урахуванням діючої практики аудиту в Україні.

20180103 124141 500x375