Підсумки щорічної студентської конференції

12 квітня 2018 року в аудиторії 415 відбулась 70-та студентська науково-технічна конференція «Управління та адміністрування на підприємствах лісового комплексу», засідання підсекції «Сучасні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання».

sk1 18 min

З вітальним словом до учасників конференції звернувся завідувач кафедри обліку і аудиту, д.е.н., проф. П.М. Гарасим, який наголосив на актуальності й важливості теми конференції, побажав її учасникам успішної роботи, плідного і взаємного обміну науковими думками.

sk2 18 min

Під час студентської конференції було заслухані доповіді, які виголосили студенти 3-го і 4-го курсів, які навчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»:

sk3 18sk4 18

sk5 18sk6 18

sk7 18sk8 18 min

sk9 18

Презентовані доповіді характеризувалися науковою обґрунтованістю викладеної інформації, дослідницьким характером виконаної студентами роботи та свідчили про активну участь студентів у проведенні наукових досліджень. Висловлені у доповідях пропозиції мають практичне та теоретичне значення.

GREEN Blue Orange BACK TO TOP