Підсумки щорічної студентської конференції

12 квітня 2018 року в аудиторії 415 відбулась 70-та студентська науково-технічна конференція «Управління та адміністрування на підприємствах лісового комплексу», засідання підсекції «Сучасні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання».

конф 1

З вітальним словом до учасників конференції звернувся завідувач кафедри обліку і аудиту, д.е.н., проф. П.М. Гарасим, який наголосив на актуальності й важливості теми конференції, побажав її учасникам успішної роботи, плідного і взаємного обміну науковими думками.

конф 2

Під час студентської конференції було заслухані доповіді, які виголосили студенти 3-го і 4-го курсів, які навчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»:

конф 3конф 4

конф 5конф 6

конф 7

конф 8

конф 9

конф 10

Презентовані доповіді характеризувалися науковою обґрунтованістю викладеної інформації, дослідницьким характером виконаної студентами роботи та свідчили про активну участь студентів у проведенні наукових досліджень. Висловлені у доповідях пропозиції мають практичне та теоретичне значення.

GREEN Blue Orange BACK TO TOP