НАУКОВИЙ СЕМІНАР ДОЦЕНТА КЛИМ Н.М.

26 листопада 2018 р. було проведено науковий семінар на тему: «Оподаткування підприємств лісового господарства України: зарубіжний досвід, сучасний стан та перспективи розвитку», який підготувала к.е.н., доцент Клим Н.М.

10 1

На семінарі розглянуто досвід зарубіжних країн щодо оподаткування підприємств лісового господарства (Канада і США, Німеччина, Польща). Визначено, що основними об’єктами для сплати податків у лісовому господарстві є деревина, об’єм лісозаготівель, земля, права на ліс. Наголошено, що єдність поглядів щодо формування лісової політики держав визначають постулати сталого розвитку. Проте, кожна країна адаптує свою програму дій до власних стандартів та законодавчих актів, які по-різному: визначають право власності на ліси, джерела фінансування та принципи оподаткування лісоввласників.

10 2

Доповідачем Клим Н.М. здійснено аналіз податкових платежів, що сплачуються підприємствами лісового господарства (на прикладі підприємств Держлісагенства) і дано оцінку законодавчих актів  щодо оподаткування підприємств лісової галузі.

10 310 4

Зазначено, що сьогодні податки, які сплачують вітчизняні підприємства лісового господарства не надають належного стимулювання для ведення екологічно збалансованого, ощадного лісокористування.

Більшість лісових господарств України за прикладом європейських країн перейшли на залучення малих приватних підприємств для проведення лісогосподарських робіт (лісозаготівля, трелювання, вивезення деревини, заготівля лісових культур тощо). Так, за даними Держлісагенства майже 10,4 млн. куб.м. (66%) деревини заготовлено найманими бригадами. І хоч після прийняття останньої редакції ПКУ ускладнилось оподаткування за спрощеною системою оподаткування, проте приватні підприємства чи ФОП на цій системі не є платниками податку на прибуток і не сплачують 75% від частини чистого прибутку у вигляді дивідендів державі.

Дискусійними стали питання щодо визначення недоліків та переваг останніх законодавчих ініціатив з питань оподаткування підприємств лісової галузі та їх наслідків. Студенти прийняли участь у обговоренні ЗУ№2497-YII від 10.07.2018 року (змін до підпункту 273.1. ст..273 ПКУ), змін до Бюджетного і Податкового кодексів, які стосуються лісового господарства України після прийняття 23.11.2018 року Верховною Радою України Державного бюджету України на 2019.

Підкреслено, що екологізація податкової системи має  передбачати державну підтримку збереження лісового фонду та супроводжуватись інтегруванням продукції лісових підприємств у промисловість країни. Це дозволить отримати додатковий економічний і екологічний ефекти.

Наголошено, що оподаткування підприємств лісового господарства має стимулювати лісогосподарську діяльність і підприємницьку ініціативу, бути простим і зрозумілим та забезпечувати ефективність процесу акумулювання і розподілу податкових платежів.