ПІДСУМКИ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ КАФЕДРИ ЗА 2018 РІК

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

На кафедрі діє студентське наукове товариство, яке охоплює студентів 3-5 курсів.

Студентська наукова робота на кафедрі обліку і аудиту проводилась у таких формах:

  • науково-дослідна робота в процесі вивчення навчальних дисциплін;
  • при підготовці дипломних та курсових робіт;
  • участь у роботі наукових семінарів на кафедрі обліку і аудиту;
  • участь в олімпіадах, наукових конференціях, конкурсах студентських наукових робіт, що проводяться на різних рівнях.

22-23 березня 2018 року кафедра обліку і аудиту провела ІІІ Міжнародну студентську інтернет-конференцію «Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів», у якій взяли участь студенти з 18 університетів України і Польщі, зокрема Національного лісотехнічного університету України, університету Яна Кохановського в Кельцах (Польща), Лодзької політехніки (Польща), Дніпровського національного університету ім. О. Гончара, Київського національного торговельно-економічного університету, Львівського національного університету імені Івана Франка та ін.

У цій конференції взяли участь 17 студентів, які навчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

За результатами конференції опубліковано збірник тез доповідей обсягом 208 с.

11 1

12 квітня 2018 р. проведено 70 студентська науково-технічна конференція «Управління та адміністрування на підприємствах лісового комплексу», підсекція «Сучасні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання».

У конференції взяли участь 18 студентів, які навчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». За її підсумками визначено такі місця:

І місце – Івасів Г.В., студ. гр. ОАС-21.

ІІ місце – Дулепа О.В., студ. гр. ОА-41.

ІІ місце – Яцинин В.Ю., студ. гр. ОАС-21.

ІІІ місце – Устимець Т.А., студ. гр. ОА-41.

ІІІ місце – Мотревич Д.Р., студ. гр. ОАС-21.

ІІІ місце – Кобилинець О.Д., студ. гр. ОАС-21.

11 2

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ

19 квітня 2018 р. проведено науковий семінар на тему «Аналіз і прогнозування грошових потоків: методичні підходи у сучасних реаліях», який підготувала асист. Падюка М.В.

1 1

11.05.2018 р. проведена щорічна науково-практична конференція викладачів підсекції кафедри обліку і аудиту, у якій взяли участь всі викладачі кафедри.

2 68

24.10.2018 р. кафедра взяла участь в організації міжнародної конференції «Господарювання засобами організації» спільно з університетом Яна Кохановського в Кельцах (Польща).

8 2

26.11.2018 р. проведено науковий семінар на тему: «Оподаткування підприємств лісового господарства України: зарубіжний досвід, сучасний стан та перспективи розвитку», який підготувала к.е.н., доцент Клим Н.М.

10 1

11 311 411 5