Онлайн-конференція "МСФЗ в Україні: шлях завдовжки в 10 років"

 photo 2023 03 15 18 03 56

14 березня 2023 року, з нагоди 10-річчя із дня заснування Агенства з МСФЗ, викладачі та студенти кафедри обліку і аудиту НЛТУ України прийняли участь у відкритій онлайн-конференції “МСФЗ в Україні: шлях завдовжки в 10 років".

Ініціатор конференції - Агенство з МСФЗ, модератор – засновник та генеральний директор Агенства з МСФЗ Олена Харламова.

У трьох сесіях конференції виступили спікери від регуляторів, банківського сектору, представників великого бізнесу, професійних організацій та вишів. У доброзичливій атмосфері, професійно та з елементами дискусії були розглянуті питання розвитку МСФЗ в Україні, проблеми реаліті-бізнесу, ринку капіталу, обліку, оподаткування, звітності за МСФЗ в умовах цифровізації і сталого розвитку, становлення фахівців у сфері МСФЗ зі студентської лави до аудиторів, фінансистів та ін.стейкхолдерів.

Програма онлайн-конференції: “МСФЗ в Україні: шлях завдовжки в 10 років”

Час

Тема

спікери

11.00

11.10

Відкриття конференції

Харламова Олена, засновниця та ген директорка Агенства з МСФЗ, партнер Міжнародної академії сертифікації бухгалтерів і аудиторів, віце-президентка всеукраїнської громадської спілки «Палата аудиторів і бухгалтерів, сертифікований аудитор, ACCA, DipIFR, ICFM, CAP, TOP-35IFRS-PROFESSIONAL, доктор економічних наук, експерт з МСФЗ.

Сесія 1.- МСФЗ: від витоків до майбутнього

11.10. -11.20.

Вітальне слово

Гапоненко Людмила, директорка Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності Міністерства фінансів України, Голова Ради нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (за можливістю)

11.20.-11.40

Банківський сектор як флагман впровадження МСФЗ в Україні

Лукасевич Богдан, директор Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України, головний бухгалтер

11.40-12.10.

МСФЗ в Україні: історія, сучасність, майбутнє

Голов Сергій, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та економіки МІМ-Київ, член ЕАА, почесний член ФПБАУ

12.10.-12.25.

Ретроспективний погляд на МСФЗ в Україні очами аудитора

Каменська Тетяна, Голова Аудиторської палати України, доктор економічних наук, аудитор

12.25.-12.45.

МСФЗ – звітність як основа політики на ринку капіталу

Дубова Олена, директорка департаменту аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду Комісії з цінних паперів і фондового ринку

12.45.-13.00.

Стандарти розкриття інформації щодо сталого розвитку фонду МСФЗ

Кузіна Руслана, доктор економічних наук, професор, Visiting professor, KU Leuven (Бельгія), сертифікований бізнес тренер, ACCA, DipIFR, CAP, аудитор

Сесія 2. Якісна МСФЗ-звітність

як інструмент трансфертності економіки України

13.00.-13.15.

МСФЗ на ринку капіталу в Україні: здобутки та реалії

Зеленецька Наталія, директорка з питань фінансової та податкової політики Української асоціації інвестиційного бізнесу

13.15.-13.30.

Проблеми МСФЗ очима практиків

Пилипенко Ольга, заступник головного бухгалтера ДП «НАЕК «Енергоатом»

13.30.-13.45.

Проблеми МСФЗ очима практиків

Трубакова Елліна, головний бухгалтер ПрАТ «Укргідроенерго»

13.45.-14.00

МСФЗ і податки: чи можливий консенсус?

Дмітрієва Владислава, аудитор, голова правління Дніпропетровського тер відділення ВПГО СФУ, членкиня Громадської ради ГУ ДПС у Дніпропетровській обл.

14.00-14.15.

Що заважає успішному впровадженню МСФЗ в Україні?

Чалий Іван, кандидат економічних наук, експерт SME UA NvD Platform, модератор gaap.in.ua

14.15.-14.30

Практика застосування МСФЗ Таксономії: світові тенденції та українські можливості

Ретюнських Олена, керівник ТОВ «Європейська технічна допомога»

Сесія 3 –Фахівці як фундамент успішного застосування МСФЗ

14.30.-14.45

МСФЗ в навчальних програмах українських вишів

Лоханова Наталія, доктор економічних наук, професорка, завідувачка кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту Одеського національного економічного університету,аудитор ACCA, DipIFR, CAP

14.45.-15.00

МСФЗ як важлива компетенція майбутніх аудиторів

Канцуров Олег, виконавчий директор інспекції із забезпечення якості, доктор економічних наук.

15.00.-15.15

МСФЗ та іх місце у безперервному професійному навчанні

Барановська Олена, аудитор, член Ради Аудиторської палати України,член Комісії з атестації,. Директор ТОВ «АФ»ФІНЕМ-КОНСАЛТІНГ»

15.15.-15.30

Роль МСФЗ у кар’єрному зростанні бухгалтерів і фінансистів

Волотовська Вікторія, менеджер з розвитку бізнес відносин АССА Польщі, України та країн Балтії

15.30.-15.45

Попит і пропозиція на ринку МСФЗ – фахівців: чи є точки перетину

Манукова Ольга, радник з питань управління персоналом Київстар

15.45.-16.00

Коментарі учасників та закриття конференції

Після завершення конференції викладачі та студенти  кафедри обліку і аудиту отримали сертифікати про участь та винесли на обговорення питання  щодо удосконалення ОПП, навчальних планів, програм і змісту предметів зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» з врахуванням отриманого досвіду застосування МСФЗ на нормативному рівні, у бізнес-середовищі та професійному навчанні.

 

 

 • Воляник Галина Михайлівна Воляник Галина Михайлівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів - Формування новітньої парадигми підготовки здобувачів вищої освіти з обліку і оподаткування в умовах євроінтеграційних процесів України та воєнного стану.- Проблеми та перспективи розвитку фінансового обліку в умовах цифрової економіки.- Особливості облікового процесу та оподаткування діяльності суб’єктів ринку в умовах воєнного стану- Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства у відповідності до Міжнародних та національних стандартів обліку.- Особливості застосування Digital-маркетингу та Event-маркетингу на ринку освітніх послуг- Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання. Навчальні дисципліни, які викладає «Фінансовий облік-1»«Фінансовий облік-2»«Облік у банках»«Аналіз господарської діяльності»«Облік і звітність підприємств за міжнародними стандартами» Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 8 навчальних посібників та одного підручника у співавторстві, 4 з них з грифом МОН України: «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2012), «Фінансовий облік-1» (2013), «Інформаційні системи и технології в обліку» (2014, 2016, 2018),«Облік і звітність в оподаткуванні» (2014),«Управлінський облік» (2016), «Фінансовий облік-2» (2016), «Організація обліку» (2018), «Облік на підприємствах малого бізнесу» (2018), «Фінансовий облік-2» (2019), «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2021).

  [Read more]

 • Гарасим Петро Миколайович Гарасим Петро Миколайович

  Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України за спеціальністю "Облік і аудит" У 1975 р. закінчив з відзнакою економічний факультет Львівського сільськогосподарського інституту (спеціальність – «Бухгалтерський облік у сільському господарстві»). В 1984 році захистив кандидатську, у 1996 році – докторську дисертацію на тему «Методологічні аспекти оцінки ефективності та відтворення основних фондів при реформуванні сільськогосподарських підприємств ( на матеріалах Західного регіону України)». У 2001 році присвоєно вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. Упродовж 1993-2003р. – декан економічного факультету, з 1998 до 2005 року – завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Львівського державного аграрного університету. З 2005 року до 2015 року – декан обліково-економічного факультету, професор кафедри обліку і аудиту Львівської державної фінансової академії, з 01.09.2015 року – професор кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2016 року обіймає посаду завідувача кафедри обліку і аудиту НЛТУ України. Здійснює керівництво науковою тематикою міжнародних проектів, підготовкою аспірантів і здобувачів, співпрацює з багатьма науковими закладами України та за її межами. Під його керівництвом підготовлено і захищено дванадцять кандидатських дисертацій. Приймає активну участь у науково-громадській роботі, є членом спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, постійно виступає з обліково-економічною тематикою, проводить активну роботу з виховання молоді. Основними…

  [Read more]

 • Колінько Наталія Іванівна Колінько Наталія Іванівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів організація управлінського обліку витрат на підприємствах лісового сектору і суміжних галузей податкові регулятори економічної та екологічної безпеки суб’єктів господарювання проблеми підготовки фахівців з обліку і оподаткування в сучасних умовах Навчальні дисципліни, які викладає «Управлінський облік»  «Податкова політика»  «Облік і звітність в оподаткуванні» Автор більше 150 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 7 навчальних посібників, 4 з них у співавторстві з грифом МОН України: «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2012), «Фінансовий облік-1» (2013), «Облік і звітність в оподаткуванні» (2014), «Управлінський облік» (2016), Облік на підприємствах малого бізнесу»(2018), «Статистика» (2019)

  [Read more]

 • Говда Галина Анатоліївна Говда Галина Анатоліївна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів облік та контроль витрат підприємства  облік і звітність за МСФЗ  особливості державного фінансового контролю на підприємствах грошові та кредитні відносини на різних рівнях економіки Навчальні дисципліни, які викладає «Гроші і кредит»  «Бухгалтерський облік» «Основи МСФЗ (міжнародні стандарти фінансової звітності)» «Державний фінансовий контроль» Автор більше 45 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 14 наукових статей у фахових виданнях, тези доповідей на конференціях та 19 праць навчально-методичного характеру. Тема кандидатської дисертації: «Облік і контроль в управлінні витратами основної діяльності підприємств» (2013)

  [Read more]

 • Клим Надія Михайлівна Клим Надія Михайлівна

  – кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів - Теорія і практика обліку, оподаткування, аналізу і контролю діяльності суб’єктів господарювання;- Регіональна економіка: соціально-культурна сфера (територіальна організація та особливості розвитку);- Формування механізму ефективного управління економічною діяльністю підприємств на еколого-економічних засадах. Навчальні дисципліни, які викладає «Бухгалтерський облік»«Облік і аудит»«Бухгалтерський облік в управлінні підприємством»«Організація і методика аудиту» Є автором більше 180 фахових наукових та навчально-методичних праць, у тому числі трьох навчальних посібників – «Економічний аналіз виробничої діяльності лісогосподарських і деревообробних підприємств (у співавторстві з грифом МОН України, 1999 р.), «Бухгалтерський облік» - (одноосібно, 2014 р.), «Організація обліку в галузях економіки» (у співавторстві, 2018 р.), одного підручника «Бухгалтерський облік» (одноосібно, 2021 р.) та 9-ти колективних монографій (2013 – 2021 рр.), 5-ти публікацій у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection, має 5 авторських свідоцтв.У 2017 р. здобула ступінь магістра за спеціальністю «Правознавство». Виконавець науково-дослідних тем: «Схема (прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів на тривалу перспективу» - розвиток та розміщення соціальної сфери Львівської області (3.1.5.63.0100 U 000657)«Дослідження природно-ресурсного потенціалу і перспектив економічного та соціального розвитку України (регіональний розріз) ( 3.1.5.53.0199 U 003694)«Економічний механізм покращення фінансового стану раціонального використання лісових ресурсів на…

  [Read more]

 • Мандрик Василь Олегович Мандрик Василь Олегович

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів проблеми теорії та практики екологічно орієнтованої економіки на мікро- та макрорівнях удосконалення системи екологічного оподаткування в Україні сучасні тенденції та перспективи використання криптовалют Навчальні дисципліни, які викладає «Фінанси, гроші та кредит» «Еколого-економічний аналіз» «Економіка праці і соціально трудові відносини» «Фінанси підприємств» Автор 56 публікацій, з них 32 ‒ наукові, в тому числі 30 ‒ у фахових виданнях та 24 ‒ навчально-методичного характеру. Тема кандидатської дисертації: «Економічне регулювання рекультивації земель, порушуваних діяльністю підприємств вугільної промисловості» (2008)

  [Read more]

 • Новак Уляна Павлівна Новак Уляна Павлівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів організація та методика аудиту та екологічного аудиту в сучасних економічних умовах галузеві особливості організації обліку і звітності на підприємствах України  Навчальні дисципліни, які викладає «Організація обліку в галузях економіки»,  «Основи обліку і аудиту на деревообробних підприємствах»,  «Судово-бухгалтерська експертиза», «Санаційний аудит» Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі: 6 монографій (2010, 2012, 2013, 2014), наукових статей та тез доповідей конференцій, навчально-методичних праць (серед яких навчальний посібник «Організація обліку в галузях економіки»,  конспекти лекцій з дисциплін «Основи обліку і аудиту на деревообробних підприємствах», «Судово-бухгалтерська експертиза», «Санаційний аудит»). Тема кандидатської дисертації: «Екологічний аудит в системі інвестиційного забезпечення деревообробних підприємств» (2009)

  [Read more]

 • Шутка Світлана Євгенівна Шутка Світлана Євгенівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів - фундаментальні і прикладні наукові дослідження у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах глобалізаційних перетворень;- стратегічні пріоритети розвитку малих підприємств в умовах модернізації економіки;- бюджетний облік та облікове забезпечення управління економічними суб’єктами бюджетної сфери;- методологія стратегічного аналізу;- дослідження актуальних аспектів менеджменту підприємств в сучасних умовах господарювання;- проблеми розвитку бухгалтерського обліку для забезпечення сталого розвитку економіки України. Навчальні дисципліни, які викладає «Облік зовнішньоекономічної діяльності»«Організація обліку на підприємствах малого бізнесу»«Облік в бюджетних установах»«Стратегічний аналіз» Автор більше 100 публікацій, у тому числі навчальні посібники, рекомендовані грифом МОН України: «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу» (2007), «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2012), «Фінансовий облік-1» (2013), «Облік і звітність в оподаткуванні» (2014), «Управлінський облік» (2016), «Фінансовий облік – 2» (2016), «Облік на підприємствах малого бізнесу « (2018) та Фінансовий облік-2: [підручник] (2019), «Облік зовнішньоекономічної діяльності»: [підручник] (2021), а також багатьох навчально-методичного розробок.

  [Read more]

 • Грицак Оксана Степанівна Грицак Оксана Степанівна

  кандидат економічних наук, асистент кафедри обліку і аудиту Сфера наукових інтересів удосконалення обліково-аналітичного забезпечення виконання зобов’язань організація внутрішнього аудиту операцій застави Навчальні дисципліни, які викладає «Теорія економічного аналізу» «Місцеві бюджети» «Інноваційний розвиток підприємства» «Організація обліку» Автор більше 70 наукових і науково-методичних праць, присвячених обліку, аудиту, контролю і аналізу господарської діяльності, з них 18 наукових статей у фахових виданнях, тези доповідей на конференціях та праці навчально-методичного характеру. Тема кандидатської дисертації: «Бухгалтерський облік та внутрішній аудит операцій застави» (2015)

  [Read more]

GREEN Blue Orange BACK TO TOP