Рутинський Михайло Йосипович

2021 Рутинський Мкандидат географічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID

Профіль Scopus

Профіль Researchgate

Профіль Publons

Web of Science ResearcherID ABC-3584-2020

Scopus Author ID: 57204779552

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів

 • Готельно-ресторанний бізнес : теорія та практика

 • HoReCa індустрія України та світу

 • Цифрова економіка сфери послуг

 • Wellness & SPA індустрія

 • Курортологія та курортний бізнес

 • Туризмологія та індустрія туризму

Навчальні дисципліни, які викладає

 • “Вступ до гостинності”

 • “Організація готельної справи”

 • “Міжнародна готельна та ресторанна індустрія”

 • “Етнічні кухні та культура харчування народів світу”

 • “Велнес та СПА індустрія гостинності”

 • “Експертна, наукова та інша діяльність”

Автор і співавтор понад 200 наукових праць, у т. ч. 9 монографій та 15 навчальних посібників і підручників: “Географія туризму України” (Львів, 2002; Київ, 2004), “Potencjal turystyczny Ukrainy Zachodniej” (Варшава, 2005), “Туристичне краєзнавство” (Київ, 2006), “Сільський туризм” (Київ, 2006), “Замковий туризм в Україні” (Київ, 2007), “Туристичний комплекс Карпатського регіону України” (Чернівці, 2008), “Музеєзнавство” (Київ, 2008), “Зелений туризм” (Київ, 2008), “Туризм у міжнародному і національному вимірах. Історія і сучасність” (Львів, 2008), “Збереження і сталий розвиток Карпат” (Київ, 2009), “Geography of tourism of Central and Eastern Europe countries” (Вроцлав, 2012), “Релігійний туризм в Україні” (Львів, 2013), “Економіка туризму: теорія та практика” (Київ, 2014), “Strategia rozwoju turystyki uzdrowiskowej w polsko-ukraińskiej czȩści Euroregionu Karpackiego” (Ряшів, 2014), “Krajobraz sakralny : Monografia zbiorowa” (Краків, 2014), “Географія релігійного туризму в Україні” (Львів, 2016), “Сільський зелений туризм” (Ніжин, 2016), “Geography of tourism of Central and Eastern Europe countries” (Базель, Springer International Publishing AG, 2017), “Сільський зелений туризм – від садиб до територіальних кластерів” (Київ, 2018), “Організація готельно-ресторанної справи” (Тернопіль, 2020), «Challenges and Opportunities for Transportation Services in the Post-COVID-19 Era» (Hershey, USA, 2022), «Gastronomy, Hospitality, and the Future of the Restaurant Industry: Post-COVID-19 Perspectives» (Hershey, USA, 2022), «Tourism Planning and Development in Eastern Europe (CABI Regional Tourism Series)» (Wallingford: CABI, 2022).

 Освіта

 • Львівський національний університет ім. Івана Франка (1993-1998, диплом спеціаліста, спеціальність «Географія», кваліфікація – географ, 1998 р.)
 • Львівський національний університет ім. Івана Франка, аспірантура (1998-2001).

Наукові ступені, вчені звання

 • Кандидат географічних наук за спеціальністю 11.00.11 “Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів” (ДК № 014970), Львівський національний університет імені Івана Франка (2002)
 • Доцент, кафедра туризму, Львівський національний університет імені Івана Франка (2003)

Професійна діяльність

 • асистент кафедри географії України Львівського національного університету імені Івана Франка (2001-2003).
 • доцент кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка (2003-2018).
 • доцент кафедри туризму і готельної справи (за сумісництвом) Львівського інституту економіки і туризму (2003-2008).
 • доцент кафедри туризму і готельної справи Львівського інституту економіки і туризму (2018-2019).
 • завідувач кафедри туризму і готельної справи Львівського інституту економіки і туризму (2019-2021).
 • доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу та харчових технологій Львівського національного університету імені Івана Франка; зарахований на новостворену кафедру без збереження попередньої посади у зв’язку з розформуванням ЛІЕТ (2021-2022).
 • доцент кафедри економіки, підприємництва та готельно-ресторанної справи Центральноукраїнського національного технічного університету (2022-2023).
 • доцент кафедри обліку і аудиту (за сумісництвом) Національного лісотехнічного університету України (2023 – дотепер).

Брав участь у реалізації міжнародних науково-дослідних проєктів:

 • проєкт Українського культурного фонду «Туристична Сокальщина. Галицька перлина: історія, легенди та сакральність» (координатори Ігор Каспрук, Андрій Мацелюх, Михайло Рутинський) (2021);
 • учасник міжнародної фокус-групи експертів проєктного дослідження «Карпатські місцеві/регіональні продукти», що реалізується Асоціацією розвитку та просування Підкарпаття «Pro Carpathia» на замовлення Фундації європейських реформ «New Direction» (м. Брюссель) (2021);
 • «Przemiany przestrzenne uzdrowisk ukraińskich Beskidów Wschodnich w latach 1827–2017. Ujęcie modelowe» (2016 – 2020);
 • «Rural Green Tourism – From Separated Homes to Territorial Clusters» (2017-2018);
 • “Strategia rozwoju turystyki uzdrowiskowej w polsko-ukraińskiej części Euroregionu Karpackiego” (Jest cześcią projektu parasolowego “Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” realizowanego przez Lidera Projektu Parasolowego Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia “Pro Carpathia”) (2013 – 2014);
 • “Strengthening the integration of border regions in the field of rural green tourism development” (2008–2010);
 • «Tourism in the Euroregion – analysis of development prospects» (Turystyka w Euroregionie – analiza perspektyw rozwoju) (The Neighbourhood Programme PL-BY-UA 2004-2006);
 • Projekt PAUCI nr 00-0195-056 «Potencjal turystyczny Ukrainy Zachodniej : Kierunki i mozliwosci inwestowania w sektorze turystyki w swietle polskich doswiadczen» (2003-2005).

Підвищення кваліфікації

 1. Інститут регіональних досліджень НАН України (м. Львів, 2007).
 2. Інститут географії Ягеллонського університету, кафедра туристичного та курортного господарства (Zaklad Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ). Стипендіальна програма ім. Лейна Кіркланда, 2008–2009 н.р. Сертифікат The Lane Kirkland Scholarship Program
 3. Краківський економічний університет, кафедра туризму, 2009; довідка, що підтверджує стажування Zaswiadczenie
 4. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, кафедра географії України і туризму (2013).
 5. Львівський торговельно-економічний університет (30.10.17 р. – 29.12.17 р.); довідка, що підтверджує стажування № 96/16 від 29.12.2017 р.
 6. Вища школа туризму та екології (м. Суха Бескидська, Польща). Міжнародне стажування (8-13 червня 2019 р.) на тему «Іnnovative educational technologies: Еuropean experience and its normative legal implementation in the preparation of experts with economics, tourism and public administration». Сертифікат № 05/NS/2019 від 12.06.2019р. (180 год., 6 кредитів ECTS).
 7. Онлайн-цикл вебінарів з наукометрії «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science» (18-22.10.2020), 8 академічних годин (0,3 кредита ECTS). Сертифікат № АВ 1139 від 23.10.2020.
 8. Львівський національний університет імені Івана Франка. Тренінговий курс професійного розвитку науково-педагогічних та педагогічних працівників «Вдосконалення викладацької майстерності» (1.10.2020 - 23.01.2021), 180 академічних годин (6 кредитів ECTS). Сертифікат № 02070987/000095-21 від 25.01.2021.
 9. Академія цифрового розвитку. Онлайн-курс “Цифрові інструменти GOOGLE для закладів вищої, фахової передвищої освіти” (04-18.10.2021), 30 академічних годин (1 кредит ECTS). Сертифікат № 11GW-025 від 19.10.2021.
 10. REIKARTZ HOTEL SCHOOL. Фахове підвищення кваліфікації від Reikartz Hotel Group «LEVEL UP разом з Reikartz» (18-31.10.2021), 30 академічних годин (1 кредит ECTS). Сертифікат № TQOJAG-CE000172 від 31.10.2021.
 11. Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems, (м. Рига, Латвійська Республіка), міжнародне науково-педагогічне стажування «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа». Стажування в дистанційному режимі з 13 лютого по 26 березня 2023 р., 180 академічних годин (6 кредитів ECTS). Сертифікат № С 202303110.

Членство

 • Член Українського географічного товариства (з 2002 р.);
 • Член Національної спілки краєзнавців України (з 2010 р., членський квиток №0906);
 • Член Громадської спілки «Асоціація Індустрії Гостинності України» (з 2021 р., іменний сертифікат).
 • Воляник Галина Михайлівна Воляник Галина Михайлівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Профіль Scopus volianyk@nltu.edu.ua Сфера наукових інтересів Формування новітньої парадигми підготовки здобувачів вищої освіти з обліку і оподаткування в умовах євроінтеграційних процесів України та воєнного стану. Проблеми та перспективи розвитку фінансового обліку в умовах цифрової економіки. Особливості облікового процесу та оподаткування діяльності суб’єктів ринку в умовах воєнного стану Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства у відповідності до Міжнародних та національних стандартів обліку. Особливості застосування Digital-маркетингу та Event-маркетингу на ринку освітніх послуг Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання. Навчальні дисципліни, які викладає «Фінансовий облік-1» «Фінансовий облік-2» «Облік у банках» «Аналіз господарської діяльності» «Облік і звітність підприємств за міжнародними стандартами»        Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 7 навчальних посібників та двох підручників, 4 з них з грифом МОН України: «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2012), «Фінансовий облік-1» (2013), «Інформаційні системи и технології в обліку» (2014, 2016, 2018),«Облік і звітність в оподаткуванні» (2014),«Управлінський облік» (2016), «Фінансовий облік-2» (2016), «Організація обліку» (2018), «Облік на підприємствах малого бізнесу» (2018), «Фінансовий облік-2» (2019), «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2021). Підвищення кваліфікації Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технічного парку   (Республіка Польща) та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (м. Київ, Україна), дистанційне Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних …

  [Read more]

 • Гарасим Петро Миколайович Гарасим Петро Миколайович

  Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України за спеціальністю "Облік і аудит" Профіль Google Scholar Профіль ORCID У 1975 р. закінчив з відзнакою економічний факультет Львівського сільськогосподарського інституту (спеціальність – «Бухгалтерський облік у сільському господарстві»). В 1984 році захистив кандидатську, у 1996 році – докторську дисертацію на тему «Методологічні аспекти оцінки ефективності та відтворення основних фондів при реформуванні сільськогосподарських підприємств ( на матеріалах Західного регіону України)». У 2001 році присвоєно вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. Упродовж 1993-2003р. – декан економічного факультету, з 1998 до 2005 року – завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Львівського державного аграрного університету. З 2005 року до 2015 року – декан обліково-економічного факультету, професор кафедри обліку і аудиту Львівської державної фінансової академії, з 01.09.2015 року – професор кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2016 року обіймає посаду завідувача кафедри обліку і аудиту НЛТУ України. Здійснює керівництво науковою тематикою міжнародних проектів, підготовкою аспірантів і здобувачів, співпрацює з багатьма науковими закладами України та за її межами. Під його керівництвом підготовлено і захищено дванадцять кандидатських дисертацій. Приймає активну участь у науково-громадській роботі, є членом спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, постійно виступає з обліково-економічною тематикою, проводить активну…

  [Read more]

 • Колінько Наталія Іванівна Колінько Наталія Іванівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Сфера наукових інтересів організація управлінського обліку витрат на підприємствах лісового сектору і суміжних галузей податкові регулятори економічної та екологічної безпеки суб’єктів господарювання проблеми підготовки фахівців з обліку і оподаткування в сучасних умовах Навчальні дисципліни, які викладає Управлінський облік, Облік і звітність в оподаткуванні, Звітність підприємств, Податкова політика, Стратегічний управлінський облік   Облік і звітність в оподаткуванні: [навчальний посібник] (гриф МОН України №1/11-14918 від 02.10.2013):/ / Н.І.Колінько, М.М.Огородник, Г.М. Воляник, С.Є. Шутка – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 453 с. Управлінський облік»: [навчальний посібник] (рекомендований Вченою радою НЛТУ України протокол № 5 від 21.05. 2015р.):/ Н.І. Колінько, Г.М. Воляник, С.Є. Шутка – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 378с.  Фінансовий облік – 2: [навчальний посібник] (рекомендовано вченою радою НЛТУ протокол № 9 від 27.10.2016 р.) / П.М. Гарасим, Г.М. Воляник, Н.І. Колінько, С.Є. Шутка. – Львів: ТзОВ «Ліга-Прес», 2016. –332 с. Облік на підприємствах малого бізнесу [навчальний посібник] / П.М. Гарасим, С.Є. Шутка, Г.М. Воляник, Н.І. Колінько – Львів: ТзОВ «Ліга-Прес», 2018. –370 с. Статистика [навчальний посібник] / П.М. Гарасим, Н.І. Колінько. – Львів: Львів :Сполом, 2019. – 220 с. Гарасим П.М., Шутка С.Є., Воляник Г.М., Колінько Н.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності:…

  [Read more]

 • Говда Галина Анатоліївна Говда Галина Анатоліївна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Сфера наукових інтересів Проблеми та перспективи розвитку системи державного фінансового контролю в Україні Особливості обліку та оподаткування суб’єктів господарювання в умовах воєнного стану Новітні методики визначення конкурентоспроможності суб’єктів ринку з урахуванням екологічної складової Особливості облікового процесу та звітності в умовах цифровізації економіки Грошові та фінансово-кредитні відносини між суб’єктами економічних відносин в умовах карантинних обмежень та воєнного стану Сфера застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в умовах розширення євроінтеграції України та обмежень воєнного стану. Навчальні дисципліни, які викладає Державний фінансовий контроль Електронна звітність Гроші і кредит Фінанси, гроші і кредит Основи міжнародних стандартів фінансової звітності (Основи МСФЗ) Бухгалтерський облік Основи обліку і податкової політики на підприємствах галузі (для студентів спеціальності «Деревообробні та меблеві технології») Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць з питань обліку, грошово-кредитних відносин, фінансового контролю. Підвищення кваліфікації 1) ТОВ «Академія цифрового розвитку» (м. Київ) , курс «Цифрові інструменти Google для освіти» (базовий рівень) (дистанційна форма навчання), 30.01.2023-12.02.2023 р. (загальний обсяг – 30 год / 1 кредит EСTS) Сертифікат №GDTfE-07-Б-06523 від 12.02.2023 р. 2) Міністерство освіти і науки України, державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової перед вищої освіти» (м. Київ), підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти…

  [Read more]

 • Клим Надія Михайлівна Клим Надія Михайлівна

  – кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Профіль Scopus klym.nadya@gmail.com  Сфера наукових інтересів: Регіональна економіка: соціально-культурна сфера (територіальна організація та особливості розвитку). Формування обліково-аналітичної системи та механізму ефективного управління економічною діяльністю суб’єктів господарювання на еколого-економічних засадах. Теорія і практика обліку і контролю діяльності суб’єктів господарювання в умовах діджиталізації. Стратегічне державне регулювання та економічна безпека в умовах військового стану. Особливості оподаткування та обліково-аудиторського забезпечення підприємств лісової галузі в умовах війни.  Навчальні дисципліни, які викладає: «Бухгалтерський облік» «Облік і аудит» «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» «Організація і методика аудиту». Авторка більше 180-ти фахових наукових та навчально-методичних праць, у тому числі трьох навчальних посібників – «Економічний аналіз виробничої діяльності лісогосподарських і деревообробних підприємств (у співавторстві з грифом МОН України, 1999 р.), «Бухгалтерський облік» - (одноосібно, 2014 р.), «Організація обліку в галузях економіки» (у співавторстві, 2018 р.), одного підручника «Бухгалтерський облік» (одноосібно, 2021 р.) та 9-ти колективних монографій (2013 – 2021 рр.), 5-ти публікацій у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection, має 5 авторських свідоцтв. У 2017 р. здобула ступінь магістра за спеціальністю «Правознавство».  Виконавець науково-дослідних тем: «Схема (прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів на тривалу…

  [Read more]

 • Мандрик Василь Олегович Мандрик Василь Олегович

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Сфера наукових інтересів проблеми теорії та практики екологічно орієнтованої економіки на мікро- та макрорівнях удосконалення системи екологічного оподаткування в Україні сучасні тенденції та перспективи використання крипто валют фінансова система, бюджетна система та фінансова політика держави, фінансові аспекти соціальної функції держави, фінансовий ринок і біржова діяльність, фіскальна політика та податкова система, фінанси суб’єктів господарювання, міжнародні фінансові системи. Навчальні дисципліни, які викладає «Фінанси» «Фінанси, гроші та кредит» «Еколого-економічний аналіз» «Економіка праці і соціально трудові відносини» «Фінанси підприємств» «Страхування» Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі наукових статей та тез доповідей конференцій.  Підвищення кваліфікації Національний лісотехнічний університет України, курси підвищення кваліфікації з організації та володіння технологіями дистанційного навчання на базі віртуального навчального середовища НЛТУ України, 28.09.2020 – 24.12.2020, Свідоцтво про підвищення кваліфікації 21 СПВ 02070996 № 9 від 25.01.2021 р. Львівський національний університет імені Івана Франка, тема стажування - «Сучасні проблеми розвитку економічного аналізу та фінансового обліку як інструментів ефективної діяльності», 19.10.2020 – 30.10.2020 р., довідка № 3351-У від 03.12.2020 р., 180 год./6 кред.

  [Read more]

 • Новак Уляна Павлівна Новак Уляна Павлівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту   Профіль Google Scholar Профіль ORCID   Сфера наукових інтересів організація та методика ведення бухгалтерського обліку за видами економічної діяльності; теорія аудиту і концептуальні основи розвитку аудиторської діяльності; особливості організації судово-бухгалтерської експертизи, як важливого виду фінансового контролю; еколого-економічні інструменти забезпечення сталого розвитку. Навчальні дисципліни, які викладає «Аудит» «Санаційний аудит» «Екологічний аудит» «Організація обліку у галузях економіки» «Облік на підприємствах сфери послуг» «Судово-бухгалтерська експертиза» Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі у співавторстві: 6 колективних монографій (2012, 2013, 2014, 2020), навчального посібника «Організація обліку в галузях економіки» (2018), наукових статей та тез доповідей конференцій.  Підвищення кваліфікації Університет сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина), Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів, 29.04.2019р. - 03.05.2019 р., сертифікат від 03.05.2019р., 1 кредит. Національний лісотехнічний університет України, курси підвищення кваліфікації з організації та володіння технологіями дистанційного навчання на базі віртуального навчального середовища НЛТУ України, 01.02.2021 р. - 20.04.2021 р., свідоцтво про підвищення кваліфікації 21 СПВ 02070996 № 79 від 31.05.2021 р., 180 годин / 6 кредитів. Наукові публікації – Publ.Science, цикл навчальних вебінарів з наукометрії «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science, лютий 2021 р., сертифікат №АА 1544 від 12.02.2021 р., 10 годин /…

  [Read more]

 • Шутка Світлана Євгенівна Шутка Світлана Євгенівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Профіль Scopus     Сфера наукових інтересів фундаментальні і прикладні наукові дослідження у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах глобалізаційних перетворень; стратегічні пріоритети розвитку малих підприємств в умовах модернізації економіки; бюджетний облік та облікове забезпечення управління економічними суб’єктами бюджетної сфери; методологія стратегічного аналізу; дослідження актуальних аспектів менеджменту підприємств в сучасних умовах господарювання; проблеми розвитку бухгалтерського обліку для забезпечення сталого розвитку економіки України. Навчальні дисципліни, які викладає «Облік зовнішньоекономічної діяльності» «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу» «Облік в бюджетних установах» «Стратегічний аналіз» «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за міжнародними та національними стандартами» Автор більше 150 публікацій, у тому числі , у тому числі: 7 навчальних посібників та 2 підручників, 4 з них з грифом МОН України: «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу» (2007), «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2012), «Фінансовий облік-1» (2013), «Облік і звітність в оподаткуванні» (2014), «Управлінський облік» (2016), «Фінансовий облік – 2» (2016), «Облік на підприємствах малого бізнесу» (2018) та Фінансовий облік-2: [підручник] (2019), «Облік зовнішньоекономічної діяльності»: [підручник] (2021), а також багатьох навчально-методичного розробок. Підвищення кваліфікації Львівський національний університет імені Івана Франка, тема стажування - “Сучасні проблеми розвитку бухгалтерського обліку і стратегічного…

  [Read more]

 • Грицак Оксана Степанівна Грицак Оксана Степанівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Профіль Google Scholar Профіль ORCID Профіль Scopus hrytsak@nltu.edu.ua Сфера наукових інтересів удосконалення обліково-аналітичного забезпечення виконання зобов’язань науково-практичні підходи щодо ведення фінансового обліку та аудиту облік та оподаткування в умовах цифрової економіки Навчальні дисципліни, які викладає «Теорія економічного аналізу» «Місцеві бюджети» «Інноваційний розвиток підприємства» «Організація обліку» «Інформаційні системи і технології в обліку» Автор більше 70 фахових наукових і навчально-методичних праць присвячених обліку, аудиту, контролю і аналізу господарської діяльності, з них 1-ї колективної монографії  (2022 р.), 3-х публікацій у наукових виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus, 20 наукових статей у фахових виданнях, має 5 авторських свідоцтв. Виконавець науково-дослідних тем: НДР «Теорія і практика управлінського і бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту діяльності суб’єктів господарювання» (ДР 0113 U007515) (2016-2018 рр.); НДР “Бухгалтерський облік у контексті перспектив удосконалення оподаткування підприємницької діяльності” (ДР 0118U000781), (договір №05/ 2471 від 15.01.2020 р.) Підвищення кваліфікації Курс «Міжнародні стандарти фінансової звітності» від Institute of Financial Accountants (Великобританія), «Diploma in International Financial Reporting Standards for Professionals» від 26.07.2016 № 7/2016/02668. Стажування на кафедрі Обліку і аналізу НУ «Львівська політехніка» Довідка № 666 від 05.01.2018 Курси підвищення кваліфікації за програмою «Технології дистанційного навчання на базі Віртуального навчального середовища НЛТУ України». Свідоцтво про підвищення…

  [Read more]

GREEN Blue Orange BACK TO TOP