Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
  • заочної форми навчання

  • денної форми навчання

Колінько Наталія Іванівна


кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

Сфера наукових інтересів

  • організація управлінського обліку витрат на підприємствах лісового сектору і суміжних галузей
  • податкові регулятори економічної та екологічної безпеки суб’єктів господарювання
  • проблеми підготовки фахівців з обліку і оподаткування в сучасних умовах

Навчальні дисципліни, які викладає

  • «Управлінський облік», 
  • «Податкова політика», 
  • «Облік і звітність в оподаткуванні»

Автор більше 130 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 5 навчальних посібників, 4 з них у співавторстві з грифом МОН України: «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (2012), «Фінансовий облік-1» (2013), «Облік і звітність в оподаткуванні» (2014), «Управлінський облік» (2016)