Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
 • заочної форми навчання

 • денної форми навчання

Гарасим Петро Миколайович

Завідувач кафедри, доктор економічних наук, 
професор, академік Академії економічних наук України за спеціальністю "Облік і аудит"

Перші чотири шкільні роки навчався у Щеплотинській початковій школі, потім продовжив навчання у Завадівській восьмирічній школі, а в 1969 р. закінчив Немирівську середню школу Яворівського району Львівської області.

 Здобувши середню освіту, навчався у Львівському сільськогосподарському інституті, який закінчив у 1975 р. із відзнакою за спеціальністю «Бухгалтерський облік у сільському господарстві».

 Протягом 1975–1976 рр. Петро Миколайович працював заступником головного бухгалтера колгоспу ім. Мічуріна Бузького району Львівської області. З 1976 до 1977 р. обіймав посаду старшого економіста-контролера обласного управління сільського господарства Львівського облвиконкому, а з 1978 р. — асистента, старшого викладача, доцента кафедри статистики й аналізу Львівського державного аграрного університету.

 У 1984 р. захистив кандидатську, а в 1996 р. — докторську дисертацію «Методологічні аспекти оцінки, ефективності та відтворення основних фондів при реформуванні сільськогосподарських підприємств (на матеріалах Західного регіону України)». У 2001 році присвоєно вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. Упродовж 1993–2003 рр. Петро Гарасим був деканом економічного факультету, з 1998 до 2004 р. завідував кафедрою бухгалтерського обліку й аудиту Львівського державного аграрного університету, а з 2005 р. до 2014 р. обіймав посаду декана обліково-економічного факультету Львівської державної фінансової академії, з 2015 року – професор кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка та з 2016 р. обіймає посаду завідувача кафедри обліку і аудиту НЛТУ України.

 П. М. Гарасим — автор 357 науково-методичних публікацій, зокрема 15 навчальних посібників, 18 монографій, 195 наукових статей і тез конференцій різних рівнів. Основними напрямами його наукової діяльності є економічна ефективність використання виробничих ресурсів, удосконалення бухгалтерського і податкового обліку та фінансової звітності.

 Петро Миколайович здійснює керівництво науковою тематикою міжнародних проектів, підготовкою аспірантів і здобувачів, співпрацює з багатьма науковими закладами в Україні та за її межами. Під його керівництвом підготовлено і захищено дванадцять кандидатських дисертацій. Бере активну участь у науково-громадській роботі, є членом спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, постійно виступає з обліково-економічною тематикою, проводить активну роботу з виховання молоді.

За багаторічну плідну працю нагороджений почесними грамотами Міністерства фінансів України, Ради профспілок працівників фінансово-банківських установ Львівської області, Політехніки Лодзької (Польща) та Університету Яна Кохановського в Кельцах (Польща), обладміністрацій та інших відомств і установ. 

 

Список основних науково-методичних праць

Навчальні посібники:

 1. Облік в акціонерних товариствах різних галузей – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 380 с.
 2. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей – Тернопіль: Астон, 2000.–288 с. 
 3. Реформування майнових відносин на підприємствах АПК (Практичний посібник) – К.: Інститут аграрної економіки, 2001.–с.212-216. 
 4. Бухгалтерський облік за журнальною формою рахівництва (рекомендований Міністерством освіти і науки України) - Тернопіль: АСТОН, 2003. – 296 с. 
 5. Наскрізні блоки кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку (рекомендований Міністерством освіти і науки України) - Тернопіль: АСТОН, 2003. – 368 с. 
 6. Фінансовий, управлінський і податковий облік у господарських товариствах (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПОП, ПАП) (рекомендований Міністерством освіти і науки України) - Тернопіль: Економічна думка, 2003.–480 с. 
 7. Податковий облік і звітність на підприємствах (рекомендований Міністерством освіти і науки України) - К.: Професіонал, 2004, -448 с. 
 8. Первинний та аналітичний облік на підприємстві (рекомендований Міністерством освіти і науки України) - Тернопіль: Астон, 2005, -464 с. 
 9. Методологія та методика економічних досліджень (виконання та оформлення рефератів, курсових, дипломних і магістерських робіт, тез виступів, статей, дисертацій з економіки та бухгалтерського обліку:Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей (рекомендований Міністерством освіти і науки України) - Тернопіль: Астон, 2006, -414 с. 
 10. Система оподаткування та її інформаційно облікове забезпечення: навчальний посібник(рекомендований Міністерством освіти і науки України) - К.: Професіонал, 2006.-736с. 
 11. Курс управлінського обліку (рекомендований Міністерством освіти і науки України) - К.: Знання, 2007.-314 с.
 12. Курс фінансового обліку (рекомендований Міністерством освіти і науки України) - К.: Знання, 2007.-566 с. 
 13. Організація обліку і звітності - Навчальний посібник. - Львів: НВФ «Українські технології», 2012.-328с. 
 14. Фінансовий аналіз (рекомендований Міністерством освіти і науки України) - К.: Хай-Тек-Прес, 2013.-с.379. 
 15. Облікове забезпечення податкової звітності на підприємствах України (Навчальний посібник) - Тернопіль: ТНЕУ 2014. -272 с.

 Монографії:

 1. Основні виробничі фонди сільського господарства: ефективність, оновлення, оцінка - К.: Урожай. – 1995. – 192 с. 
 2. Ефективність відтворення та оцінка основних фондів сільського господарства Західного регіону України - Львів, ЛДСГІ, 1996. – 198 с. 
 3. Реструктуризація матеріально-технічної бази агропромислового комплексу - Київ, інститут аграрної економіки УААН, 1997.-296с. 
 4. Аграрна економіка: реформи та стабілізація кризи - Львів: Українські технології, 1998. –98 с. 
 5. Податковий і бухгалтерський облік на малому підприємстві - Тернопіль: Астон, 2000. –216 с. 
 6. Економіка зернопродуктового під комплексу АПК - Львів: Українські технології, 2000. –198 с. 
 7. Податковий облік і звітність на підприємствах (єдність і розходження з національними стандартами) - Львів: Українські технології, 2001. –267 с.
 8. Управлінський облік на підприємствах (методика ведення) - Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 270 с. 
 9. Ринкова трансформація економіки АПК: Колективна монографія у 4-х частинах (за ред. П.Т.Саблука, В.Я.Амбросова, Г.Є.Мазнєва) ч.4 Стабілізація доходів сільських товаровиробників - К: ІАЕ, 2002, 484с. 
 10. Економічний довідник аграрника (за ред. Ю.А.Лузана, П.Т. Саблука) - К: Преса України. 2003. –800 с.
 11. Агропромисловий комплекс України: Стан, тенденції та перспективи розвитку: “Якісний склад основних засобів за забезпечення ними сільськогосподарських підприємств” - Інформаційно-аналітичний збірник (випуск 6) за ред. П.Т. Саблука. Київ УАЕУААК, 2003, - 764 с. 
 12. Сільські домогосподарства: доходи і видатки - Львів НВФ “Українські технології”, 2004, -172 с. 
 13. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку за редакцією П.К. Канівського - К.: ННЦ І АЕ, 2005.-292 с. 
 14. Ринок земель сільськогосподарського призначення: перспективи розвитку - Львів, 2008.- 184с. 
 15. Регіональний м'ясопродуктивний підкопмлекс АПК - Львів, 2009.- 192с. 
 16. Організація бухгалтерського обліку і аналізу в сільськогосподарських виробничих кооперативах - Львів: НВФ “Українські технології”; – Львів, 2011.-220с. 
 17. Ринок фінансових інвестицій в Україні: формування та розвиток - Львів: СПОЛОМ, 2015. – 200 с. 
 18. Studenci w świecie bankowości elektronicznej (Monografija) - Lwów: Społom, 2015.- 142 s.